3. 8. 2022
 1. Ing. Petr Wolf (1978)

Vystudoval obor provoz a ekonomie na ČZÚ v Praze. Je zaměstnán jako projektový manažer stavebních zakázek. V Černošicích žije od šesti let. Dlouhodobě vede zdejší skautské středisko. Zastupitelem a radním města je nepřetržitě od roku 2010, v uplynulých dvou volebních obdobích pracoval dále jako neuvolněný místostarosta a předseda stavební komise, poslední čtyři roky byl také členem výboru pro územní plánování a komise pro rekonstrukci železnice. S manželkou vychovává tři děti. Ve volném čase rád běhá, jezdí na kole, a hraje fotbal.

 1. Bc. Magdalena Pánková (1995)

Na Pedagogické fakultě UK absolvovala bakalářský program v oboru učitelství dějepisu a společenských věd. Nyní končí magisterské studium světových dějin 20. století na Filozofické fakultě UK a začíná vyučovat na gymnáziu pro sluchově postižené. Už šest let také pracuje jako lektor pro neziskovou organizaci Post Bellum, pro kterou pořádá vzdělávací workshopy v rámci projektu Paměť národa. Je vedoucí černošických skautek. V uplynulých letech svolávala demonstrace Milionu chvilek v našem městě. V Černošicích žije s rodinou od narození, je svobodná a bezdětná. Jejími zálibami jsou především hory, sport a moderní historie. 

 1. Mgr. František Čejka (1992)

Po zakončení studia seismologie na katedře geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK pokračuje ve vzdělávání v doktorandském programu. Vedle toho podniká v oboru rozvoje pohybových schopností. Pět let působil jako lektor projektu Paměť národa organizace Post Bellum. V uplynulém volebním období pracoval jako člen komise města pro spolkovou činnost a byl členem grantového výboru. V Černošicích žije od osmi let, je ženatý, má jedno dítě. Jeho zájmy jsou na pomezí několika oborů, vedle popularizace vědy a strojového zpracování dat tráví hodně času rozvojem těla i mysli nebo modelářstvím.

 1. Ing. Mario Nosek (1966)

Vystudoval obor mechanizace na VŠZ v Praze. Více než čtvrt století se zabývá trhem s nemovitostmi, v posledních deseti letech působí jako realitní makléř v našem regionu. V uplynulém volebním období byl členem dopravní komise města. V Černošicích bydlí od roku 1999, jeho rodina je zde však usazena od roku 1936. Je ženatý, s manželkou vychovává tři děti. K jeho zálibám patří historické automobily, práce na zahradě, trampská hudba a příroda. 

 1. Ing. Jana Neumanová (1976)

Vystudovala Fakultu životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, pracovala jako ekologický manažer ve státní správě, neziskových organizacích a také v soukromém sektoru. V Černošicích žije od roku 2012. Je vdaná, vedle péče o tři děti a psa nyní pomáhá jako fundraiserka výstavby dětského hospice. V minulosti pracovala v komisi města pro vzhled a životní prostředí. Zajímá se o architekturu, design, čínskou medicínu a byliny, mezi její další záliby patří hory a zimní sporty. 

 1. Ing. Marie Kubátová (1955)

Absolvovala Fakultu stavební VÚT Brno, pracuje jako manažerka přípravy staveb. V Černošicích žije od roku 2002. Od roku 2022 nahradila ve stavební komisi města svého zesnulého manžela Jiřího Kubáta. Mezi její další zájmy patří zejména malování, péče o zahradu a o psa a čtení historické literatury. 

 1. Mgr. Tomáš Kubát (1986)

Vystudoval obor mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha. Pracuje jako státní úředník na ministerstvu vnitra. V Černošicích žije dvacet let, je svobodný a bezdětný. Ve volném čase se věnuje zejména četbě duchovní literatury a své kočce. 

 1. Barbora Řehořová (2000)

Po maturitě na Rakouském gymnáziu v Praze nastoupila na Filozofickou fakultu UK, kde se zaměřuje na studium historie a germanistiky. V Černošicích žije od narození, je svobodná a bezdětná. Svůj volný čas věnuje nejraději četbě historické literatury, výuce jazyků, cestování a hudbě. 

 1. Matěj Němec (1993)

Vzdělání v oboru obrazové a zvukové techniky získal na střední průmyslové škole sdělovací techniky v Praze. Pracuje jako OSVČ ve filmové oblasti. Pochází z tradiční černošické rodiny, v našem městě žije od narození, je svobodný a bezdětný. Nejvíce času tráví svou prací. Živě se zajímá o kulturní dění, a to jak v Černošicích, tak v obecné rovině.

 1. PharmDr. Miroslav Janoušek (1964)

Vystudoval farmaceutickou technologii na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, kde byl řadu let členem její vědecké rady. Celý život pracuje jako manažer ve farmaceutickém průmyslu, věnuje se kvalitě a bezpečnosti léčiv. V Černošicích trvale žije 22 let, ale od dětství jezdil na osadu Radost a Jedličkovy lázně. Je ženatý, s manželkou má tři děti. K jeho zálibám se řadí zejména plavání, lyžování, cyklistika, historie středověku a výtvarné umění. 

 1. Romana Wolfová (1977)

Po skončení střední zdravotnické školy v Berouně vystudovala fyzioterapii na vyšší odborné škole a od té doby pracuje jako fyzioterapeutka v Dobřichovicích. V Černošicích žije od narození, je vdaná, má tři děti. Svůj volný čas dělí mezi skauting (pracuje jako skautská vedoucí), cestování a sport. Vedle toho také ráda čte a věnuje se ručním pracím. 

 1. Jakub Černý (2000)

Třetím rokem studuje všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. V Černošicích žije od šesti let, jeho předkové se zde ale usídlili už za první republiky. Je svobodný, bezdětný, ve volném čase se s oblibou věnuje např. plážovému volejbalu, hře na violoncello nebo zahradničení. 

 1. Mgr. Petr Hopfinger (1978)

Vystudoval zeměpis na Přírodovědecké fakultě UK a historii na Filozofické fakultě UK. Řadu let pracoval jako ředitel soukromého gymnázia, v současné době je lídrem vzdělávacího programu Ředitel naživo. V Černošicích žije od narození, je ženatý, má tři děti. V minulosti byl předsedou komise pro školství, nyní je jejím členem. Mezi jeho záliby patří zejména historie a literatura, věnuje je také skautingu a rád jezdí na kole. 

 1. Mgr. Martina Řehořová, Ph.D. (1970)

Studovala masovou komunikaci a sociologii na UK a na Oxford University. Řadu let působila jako redaktorka zpravodajství v celostátních denících, nyní pracuje na volné noze, píše knihy, vede vlastní knižní nakladatelství a fotografuje pro církve. Po dvě předchozí volební období byla zastupitelkou a vedla sociální komisi. V Černošicích bydlí od roku 1996. Je vdaná, s manželem má dvě dcery. Mezi její početné záliby se řadí moderní historie, literatura faktu, fotografování, hra na kytaru či cestování.

 1. Ing. Milan Čejka (1959)

Vystudoval konstrukce a dopravní stavby na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Pracuje jako odborný středoškolský učitel ve svém oboru a zároveň působí jako autorizovaný statik. V Černošicích žije od roku 2000. V minulosti byl členem stavební komise a komise pro školství. Má dva dospělé syny. Hraje v jazzové hudební skupině, je členem amatérského divadelního souboru a pěstuje kaktusy.

 1. Ing. Petr Ullrich (1964)

Na Fakultě řízení VŠE vystudoval obor ekonomicko-matematické výpočty. Dříve se profesně věnoval ekonomice v oblasti informatiky a telekomunikací, v současné době se zabývá přístupovými a docházkovými systémy. V uplynulých dvou volebních období pracoval jako zastupitel a od roku 2006 byl také členem finančního výboru města. V Černošicích se narodil. S manželkou vychoval dvě děti. Jeho koníčkem je popularizace matematiky, rád relaxuje na zahradě, v minulosti pomáhal organizovat pěvecký sbor Chorus Angelus či černošickou Rybovu mši.

 1. PhDr. Samuel Truschka (1964)

Vystudoval historii na Filozofické fakultě UK. Poté pracoval v archivu, na tiskovém odboru ministerstva a dlouho byl tiskovým mluvčím městské části. V současnosti pracuje na ministerstvu vnitra na projektu matričního informačního systému. V Černošicích žije padesát let, v minulosti byl po dvě volební období zastupitelem a členem dopravní komise. Je ženatý a má tři dospělé syny. Mezi jeho zájmy patří hudba, literatura a cestování. 

 1. Jan Ullrich (1998)

Absolvoval zdravotnické lyceum v Praze. Nyní pracuje v oboru informačních technologií, kde se specializuje na vyhledávání kádrů pro mezinárodní IT projekty. V Černošicích žije od narození, je svobodný a bezdětný. Mezi jeho záliby patří vedle osobnostního rozvoje v oblasti informatiky zejména squash. 

 

 1. Olga Nosková (1961)

Je absolventkou střední zdravotnické školy v Praze. V oboru stále působí, pracuje jako zdravotní sestra. V Černošicích žije téměř čtvrt století, je vdaná, má tři děti. Ve volném čase ráda chodí do přírody a věnuje se četbě beletrie.  

 1. Petr Pánek (1969)

Po ukončení studia elektrotechniky pracoval jako strojvedoucí, od roku 1994 je vedoucím místní prodejny stavebnin. Pochází z Dobřichovic, do Černošic se přistěhoval v roce 1994. Je ženatý, má tři děti. V letech 2002-2006 byl zvolen zastupitelem, od té doby se dlouhodobě účastní práce např. stavební komise, výboru pro územní plánování či komise pro rekonstrukci železnice. Zajímá se o vlaky a všechno kolem nich, mezi jeho koníčky patří také hra na klavír a sport. 

 1. Ing. Martin Schwarz (1974)

Vystudoval obor národní hospodářství na VŠE v Praze, nyní podniká v oblasti obnovitelné energetiky, úspory energií a šetrného nakládání s odpady. V Černošicích žije od roku 2002, jeho předkové se zde však usadili už v 19. století. V minulosti byl členem finančního výboru, komise pro životní prostředí a pro město poskytoval poradenství v oblasti energetiky a odpadového hospodářství. Je ženatý, má čtyři děti, ve volném čase rád lyžuje, běhá a věnuje se vysokohorské turistice.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme