19. 9. 2014

Kultuře přikládáme velký význam, neboť zlepšuje kvalitu místního života, má nezastupitelný význam při vytváření a rozvoji sousedských vztahů a pomáhá budovat pocit sounáležitosti s naším městem. 

Proto budeme rozvíjet tradiční akce, např. Mokropeský masopust, Jazzové dny, Staročeské máje, Mariánská pouť či štědrovečerní Rybova mše. Město by je mělo podporovat aktivněji než doposud - ne pouze formálním převzetím záštity, ale rovněž materiálně, zjednodušením administrativy či zlepšením technického vybavení, které je město schopno pro tyto akce nabídnout. Vytvořením lepšího organizačního zázemí budeme stimulovat pořadatele také k realizaci nových akcí. Zlepšíme podmínky pro pořádání kulturních programů ve sportparku Berounka, na prostranství před kostelem, na městské pláži atd.

Vypracujeme celoroční kulturní kalendář, aby občané Černošic mohli s předstihem zařadit plánované události do svého programu.  

Do kulturního dění aktivněji zapojíme městskou knihovnu. Nové prostory budou koncipovány jako víceúčelové komunitní centrum, které vedle půjčování knih nabídne  výstavy a kulturní či vzdělávací programy pro všechny věkové skupiny, např. dopolední pořady pro rodiče s malými dětmi, lektorské programy pro školy. Knihovnu využijeme i k popularizaci významných černošických osobností, např. malířky Marie Fischerové-Kvěchové, lékaře Jana Janského, fotografů Viléma Heckela a Pavla Štechy či textaře Michala Bukoviče.

Černošice jsou architektonicky unikátní. Nacházejí se zde vily Jana Kotěry, Osvalda Polívky, Čestmíra Šlapety, Karla Stráníka a jiných významných architektů. Tyto stavby chceme propagovat jako součást kulturního dědictví města a po dohodě s majiteli je zahrnout do nově zřízené naučné stezky.

Spolupráci s partnerskými městy posuneme na méně formální úroveň. Budeme usilovat o zprostředkování přeshraniční spolupráce pro zájmové skupiny, např. pro žáky a pedagogy ZUŠ.

Vytvoříme komunitní plán v kulturní oblasti a budeme otevřeně a intenzívně komunikovat s občany, kteří se na černošické kultuře chtějí podílet.

Odbor kultury vyčleníme jako samostatnou složku městského úřadu a jeho dosavadní kompetence v oblasti památkové péče a cestovního ruchu převedeme na jinou organizační složku tak, aby mohla být kulturní strategie města naplněna.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme