Regionální organizace Praha 13

Webové stránky: https://www.top09praha13.cz

Jak se jedná s řepskými občany
22. 4. 2011

Jak se jedná s řepskými občany

Ve středu 20. dubna 2011 jsem měla první příležitost se zúčastnit zasedání Zastupitelstva Prahy 17 v roli zastupitelky městské části. Musím říct, že od první chvíle to byl pro mne velký zážitek. Zasedací místnost byla plná občanů, protože v programu byl zařazen bod Novelizace Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku svěřeného do správy MČ Praha 17 a novelizace Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek tj. k majetku svěřenému do správy MČ Praha 17 (jedná se mimo jiné i o podmínky pro prodej bytů v opravených domech na Makovského ulici).

Celý článek
Projektujeme, stavíme, rozhazujeme a pak všichni chudneme …
19. 4. 2011

Projektujeme, stavíme, rozhazujeme a pak všichni chudneme …

Již dlouho obyvatelé naší městské části v oblasti Velké Ohrady volají po rozhodných krocích vedoucích k řešení dopravy v klidu. Loňskou horečnou předvolební aktivitu, jejímž plodem jsou dvě parkoviště, vystřídalo bohorovné uvolnění Radnice a zdánlivě se už rok nic neděje. Často se setkávám s dotazy spoluobčanů, zda teď jako do dalších voleb už nic…? Ale jo, nebojte, říkávám, máme na papíře další krásné parkoviště a dokonce i studii dopravy v klidu, kterou se sice nikdo moc neřídí ale o to větší spoustu plánů.

Celý článek
Zpráva z mimořádného jednání zastupitelstva Městské Části Praha 13 dne 12.4.2011
12. 4. 2011

Zpráva z mimořádného jednání zastupitelstva Městské Části Praha 13 dne 12.4.2011

Dnes proběhlo mimořádné jednání zastupitelstva Prahy 13 svolané starostou Davidem Vodrážkou na náš podnět. Na programu byly jen dva body jednání. 1. Informace o správě finančních prostředků 2. Převod nevyčerpaných finančních prostředků z prodeje technologických celků do roku 2011

Celý článek
Starosta David Vodrážka odmítl zveřejnit rozpočet investic
6. 4. 2011

Starosta David Vodrážka odmítl zveřejnit rozpočet investic

Klub zastupitelů TOP 09 bude na mimořádném zasedání zastupitelstva 12. dubna znovu navrhovat zveřejnění podrobného investičního rozpočtu a rozpočtového výhledu

Zastupitelstvo Prahy 13 na svém březnovém zasedání projednávalo návrh rozpočtu městské části na rok 2011. Zastupitelé nedostali informace o finanční situaci obce ani o tom, kolik peněz už bylo utraceno z výnosů z prodeje majetku. Radnice předem zveřejnila jen polovinu rozpočtu, jeho výdaje ve výši 326 milionů korun jsou určené především na běžný provoz. Občané se tak mohli předem seznámit s navrhovanými „provozními“ výdaji městské části, popsanými detailně až na desetitisíce korun. Nedostali ale šanci se vyjádřit k nákladným investičním projektům. To je důsledek pokračování praxe zavedené v minulém volebním období, kdy začaly být utráceny stamiliony korun z výnosů z privatizace obecního majetku za pomoci paralelního schvalovacího systému, skrytého veřejnosti.

Celý článek
Starosta Vodrážka a ostatní radní zodpovědní za uzavření smlouvy s Key Investments by měli rezignovat
4. 4. 2011

Starosta Vodrážka a ostatní radní zodpovědní za uzavření smlouvy s Key Investments by měli rezignovat

Na mimořádném zasedání zastupitelstva městské části 12. 4. 2011 vyzveme starostu Vodrážku a ostatní zúčastněné radní k vyvození osobní zodpovědnosti a ke složení zastupitelského mandátu. Základní povinností zastupitele je totiž starat se řádně o majetek obce v její prospěch a možný budoucí rozvoj. Ze souhrnu všech informací o zmíněné investici vyplývá jednoznačně, že tato povinnost byla starostou Vodrážkou a dalšími členy rady městské části hrubým způsobem porušena.

Celý článek
Členská schůze regionální organizace 31.3.2011
1. 4. 2011

Členská schůze regionální organizace 31.3.2011

Včera, 31.3.2011, proběhla členská schůze naší regionální organizace ve společenské místnosti farnosti sv. Jakuba ve Stodůlkách. Nosným tématem tohoto setkání bylo předat členské základně informace o činnosti našich zastupitelů a o aktuálních tématech týkajících se naší regionální organizace. Jako host zavítal na tuto akci předseda krajské organizace v Praze, pan František Laudát.

Celý článek
Kdo může za enormní nárůst státního dluhu v ČR?
31. 3. 2011

Kdo může za enormní nárůst státního dluhu v ČR?

Před časem jsem se zabýval problematikou fiskální nerovnováhy a státního dluhu v České republice. V rámci těchto úvah mne zaujal vztah mezi fiskální nerovnováhou a politickou orientací vlád. Proto jsem se rozhodl provést níže přiloženou analýzu.

Celý článek
30. 3. 2011

Podáno trestní oznámení ve věci svěření investičních prostředků MČ Praha 13 společnosti Key Investments

Dnes, 30.3.2011, podal zastupitel za TOP 09, Mgr. Jakub Lapáček oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ve věci svěření investičních prostředků městské části Praha 13 společnosti Key investments, neboť způsob jakým byla ze strany vedení Radnice uzavřena smlouva s dotyčnou společností a okolnosti, za jakých k tomu došlo, nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku, přičemž trestní odpovědnost dle dostupných informací dopadá na všechny, kteří uzavření této smlouvy schválili.

Celý článek
Gerrymanderismus dle ODS
29. 3. 2011

Gerrymanderismus dle ODS

V těchto chvílích rozhoduje Ústavní soud o stížnosti malých stran na průběh voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy na podzim 2010. Jádro sporu je v tom, jak minulé vedení pražské radnice, složené jen z radních za ODS, rozdělilo hlavní město do volebních obvodů. Hned po podzimních komunálních volbách toto rozdělení napadly malé strany: Strana zelených, SNK, Evropští demokraté a Věci veřejné. Ti tvrdí, že rozparcelování metropole na sedm obvodů porušilo jejich práva a znemožnilo jim získat mandáty, na které měly nárok. Způsob jakým představitelé ODS o výše zmíněném rozdělení rozhodli, rozhodně není nic nového pod sluncem. V roce 1812 vznikl pro takovou úmyslnou manipulaci s hranicemi volebních okrsků i terminus technicus – gerrymanderismus.

Celý článek
Výzva ke svolání mimořádného zasedání zastupitelstva ve věci společnosti Key Investments
28. 3. 2011

Výzva ke svolání mimořádného zasedání zastupitelstva ve věci společnosti Key Investments

Vážený pane starosto, za klub zastupitelů TOP09 Vás vyzývám, abyste z titulu funkce starosty MČ Praha 13 svolal v co nejkratší možné zákonné lhůtě mimořádné jednání zastupitelstva s tímto bodem programu: „Smluvní vztahy se společností Key Investments, a.s. a vymáhání dlužných finančních prostředků“. Žádáme Vás, abyste do středy 30.3. zveřejnil pozvánku na toto jednání na úřední desce a zároveň rozeslal pozvánky všem zastupitelům. Pokud se dané věci osobně aktivně neujmete, využijeme svého práva a vyzveme zastupitele ostatních stran v zastupitelstvu Prahy 13, aby spolu se zastupiteli našeho klubu podepsali písemnou žádost o svolání mimořádného zastupitelstva podle § 60 odst. 2 ve spojení s § 87 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a také na základě §4 odst. 3 jednacího řádu zastupitelstva MČ Praha 13. Prosím považujte tento dopis za veřejnou výzvu. Děkuji a jsem s pozdravem,   Ing. Vojtěch Šeferna předseda klubu zastupitelů TOP09 v MČ Praha 13  

Celý článek
1 2 ... 5 6 7 8 9 10
Články 61 - 70 z 93
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme