prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

54 let, přírodovědec, vysokoškolský pedagog, Praha, TOP 09

Narodil se 25. srpna 1964 v Praze. Absolvoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Pracuje jako přírodovědec a pedagog zkoumající člověkem způsobené změny půd, vod a lesů v České geologické službě a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Přednáší na Přírodovědecké fakultě UK, je členem Rady NP Šumava a Krkonošského národního parku. V roce 2015 se stal členem vědecké rady fakulty životního prostředí ČZU a panelu Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj. Od roku 2016 působí jako profesor environmentálních věd Univerzity Karlovy.

Členem TOP 09 se stal v roce 2012, o dva roky později byl zvolen do zastupitelstva městské části Praha 6. Podílel se na vypracování několika zákonů týkajících se životního prostředí, včetně Zákona o ochraně přírody a krajiny. Je také jedním z autorů programového dokumentu TOP 09 o životním prostředí - Memoranda o ochraně přírody, krajiny a klimatu. Českou republiku zastupuje v EU na jednáních o ochraně ekosystémů před vlivem znečistění ovzduší.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme