Budoucnost našich lesů – musíme jednat

16. 5. 2019

Naše lesy čelí největší kůrovcové kalamitě za posledních 200 let. Je to výsledek nejen probíhající klimatické změny, ale i následek zkostnatělého pěstování monokulturních lesů, které neodpovídá dnešním přírodním podmínkám. Tento stav je navíc konzervován dnes již zcela zastaralým a nevyhovujícím lesním zákonem. K vládnímu návrhu zákona o lesích, který je ve druhém čtení proto poslanci TOP 09 předloží zásadní pozměňující návrh. Návrh vychází z tezí pracovní skupiny TOP 09 s Asociací soukromých zemědělců ČR, ke které se připojila i Pirátská strana. Nejdůležitější body pozměňovacího návrhu jsou zejména:

  • Prodloužení doby k zalesnění holin nejméně na pět let, dosavadní zákon nařizuje velmi krátkou dobu dvou let.
  • Povinnost pěstovat ekologicky a klimaticky vhodné dřeviny, které budou odolnější ke změnám klimatu a nebudou v nich vznikat nejrůznější kalamity.
  • Zavedení možnosti výběrného přírodě blízkého hospodaření, kdy pěstebním cílem není celý porost jednoho věku, ale jednotlivé stromy v různověkém a druhově smíšeném lese.
  • Zavedení možnosti pěstovat i jiný než tradiční vysoký (kmenový) les, tedy les nízký (pařezinu) a střední (kombinaci obojího).
  • Zavedení nezcizitelnosti státních lesů.
  • Změny v zákoně o myslivosti, aby měřítkem množství spárkaté zvěře bylo poškozování lesa, zejména přirozeného zmlazení, a nikoliv hypoteticky sčítané stavy.

„Dnešní krizovou situaci v lesích podle expertů nelze řešit jen kosmetickými úpravami zákona, které nejdou do hloubky problému. TOP 09 respektuje výstupy práce renomovaných odborníků a odpovědných farmářů a pro prosazení těchto změn bude hledat podporu v celém spektru parlamentních stran. Situace v lesích, našem národním bohatství, je skutečně kritická, nesnese dalšího odkladu a není čas na stranické soupeření. Lesům musíme pomoci rychle a společně,“ říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Prof. Jakub Hruška, ekologický expert TOP 09 k návrhu uvádí: Dosavadní lesní zákon prokázal svoji naprostou nefunkčnost a masově se dnes nedodržuje, protože to prostě není možné. Přitom návrhy na jeho změnu jsou staré více než 10 let, vědci již tehdy varovali před rozpadem dominantně smrkových lesů vlivem klimatické změny. Bohužel jsme byli odpovědnými orgány zcela ignorováni. Navrhované změny v zákoně jsou nezbytné pro budoucnost našich lesů jako celku.

„V lesním hospodaření musíme urychleně nahradit nestabilní, vlivem klimatické změny plošně se rozpadající, smrkové monokultury porosty mnohem stabilnějšími, složenými z dřevin stanovištně a typologicky vhodných. Na rozsáhlých vznikajících holinách je potřeba za pomoci pionýrských dřevin zachránit lesní prostředí, zabránit erozi půdy, dalšímu úbytku vody a vytvořit lesní porosty, které budou mít všechny mimoprodukční, ekologické funkce a ve svém konečném důsledku z nich bude i větší a kvalitnější produkce a vyšší ekonomický výnos. Navržené legislativní změny jsou prvním krokem na této cestě,“ zdůvodňuje návrhy předseda společné pracovní skupiny Daniel Pitek.

„Námi navrhované změny se týkají i zákona o myslivosti, jelikož současná metodika sčítání zvěře a stanovování plánů lovu neodpovídá realitě. Místo čísel vycucaných z prstu musíme vycházet ze skutečných škod způsobených na pozemcích a z místních znalostí lesníků, myslivců a zemědělců s tím, že hlavní slovo musí mít skutečný vlastník lesa,“ uzavírá senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

Miroslav Hlaváč, zástupce tiskové mluvčí TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme