Společná zemědělská politika EU potřebuje reformu, máme řešení

22. 5. 2019

Stav životního prostředí je velmi závislý na způsobu zemědělství. A naše zemědělství, kde velké agrární firmy nehledí na dlouhodobý (ale ani krátkodobý) stav krajiny a kvalitu půdy a vody, ale na zisky na konci roku, krajinu devastuje, a nikoliv udržuje. A Evropa má v zemědělství velké slovo, vždyť téměř 40% evropského rozpočtu tvoří zemědělské dotace. Chceme, aby nové kolo Společné zemědělské politiky (SZP) EU bylo reformováno tak, aby daleko více chránilo krajinu, která bude, na rozdíl od té dnešní, zadržovat vodu, bude úrodná a najdou v ní místo například i ptáci a motýli, kterých dramaticky ubývá.  Proto budeme podporovat tyto kroky:

Reforma SZP na evropské úrovni obsahuje, aby:

  • 50 % prostředků z I. i II. pilíře SZP sloužilo ochraně přírody a klimatu
  • 15 miliard € ročně bylo již na evropské úrovni určeno výhradně na ochranu živé přírody, tj. na hospodaření podporující ohrožené druhy organismů a cenné biotopy
  • každý, kdo čerpá prostředky ze SZP, důsledně dodržoval environmentální legislativu (včetně předpisů týkajících se ochrany přírody, půdy, vody) a existovala odpovídající kontrola s jasnými a důraznými sankcemi
  • byly zastropovány přímé platby na maximální výši 300 ha na jeden podnik

Na národní úrovni obsahuje:

  • omezení velikosti půdních bloků jedné plodiny na 20 ha
  • povinné krajinné prvky (meze, stromořadí, mokřady, potoky, zrušení zbytečných odvodnění), za existenci těchto prvků bude zodpovědný ten, kdo hospodaří a pobírá dotace
  • omezení operací, kde se zbytečně používají pesticidy (chemická desikace místo orby)
  • podpora ekologického zemědělství na orné půdě

Jakub Hruška, člen celostátní komise životního prostředí TOP 09 a kandidát do Evropského parlamentu

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme