Obvod č. 58 - Brno-město: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Narozen: 24. října 1944

Vzdělání

Střední všeobecně vzdělávací škola v Jaroměři, maturita 1963

Lékařská fakulta UJEP v Brně, promoce 1969

Zaměstnání

1969 – 1973 sekundář interního oddělení Onkologického ústavu v Brně

1973 – 1976 sekundář II. interní kliniky FNsP Pekařská, Brno

1976 – 1984 ordinář pro chemoterapii zhoubných nádorů na II. interní klinice FNsP Pekařská, Brno

1984 – 1988 odborný asistent II. vnitřní katedry LF UJEP V Brně

1989 – 2010 přednosta Interní hematoonkologické kliniky FN Brno

1997 – 2003 děkan LF Masarykovy Univerzity

2003 – 2008 proděkan LF Masarykovy Univerzity

2008 – dosud ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně

 

Zahraniční dlouhodobé stáže

1990 – 1991 tři měsíce hostující profesor na Lékařské fakultě The University of Kansas a Veterans Administration Medical Center, Wichita, USA

1996 2 měsíce onkologická pracoviště – Londýn, Bristol, Velká Británie

Jazyky

anglický jazyk

Odborný zájem

vnitřní lékařství, klinická onkologie, nežádoucí účinky chemoterapie, podpůrná léčba v onkologii, transplantace kostní dřeně, paliativní medicína

Publikační aktivita

Více než 300 publikací v odborném tisku domácím i zahraničním (první autor nebo spoluautor), odborné a edukační knihy, více než 150 popularizačních aktivit především v oblasti onkologie, články v novinách a časopisech, rozhlas, televize, videa, DVD.

Zájmy

Výtvarné umění, především české a slovenské od druhé poloviny 20 století do současnosti, golf, cestování.

Články a komentáře


Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme