Mgr. Jiří Růžička

Kandidát do Senátu za obvod č. 25 - Praha 6

Jiří Růžička se narodil v roce 1948 v Praze. Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v oboru tělesná výchova – český jazyk a literatura. Od roku 1978 působí na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6, kde je od roku 1990 ředitelem – v současné době uvolněný.

Ve školské problematice se specializuje především na koncepci středoškolského vzdělávání a témata neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky. Je jedním ze spoluautorů projektu zážitkových kurzů středoškoláků, spoluzakladatel celostátního Hnutí GO a spoluzakladatelem Asociace ředitelů gymnázií. Rovněž je předsedou správní rady nadace Cesta ke vzdělání MHMP. V oblasti výchovy a vzdělávání byl několikrát oceněn především za odborné práce. V roce 2014 získal významnou cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy.

Od roku 2014 je zastupitelem Městské části Praha 6, kde v současné době působí jako předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání. Ve svém obvodu se zasadil například o jednodušší a přehlednější zápis dětí do mateřských škol, o získání prostředků na výstavbu nové budovy ZŠ Zličín či se významně podílel na zavedení chybějící autobusové linky na sídliště Baba. Společně se zástupci Prahy 6 podniká kroky, které by vedly k záchraně a otevření areálu zámečku Veleslavín pro občany. Od roku 2019 je Čestným občanem Prahy 6.

V roce 2016 byl zvolen do Senátu PČR jako nezávislý kandidát na návrh TOP 09 a STAN s podporou KDU-ČSL. V roce 2018 se stal 1. místopředsedou horní komory a tuto funkci úspěšně zastává dodnes.

Na půdě Senátu Jiří Růžička soustavně prosazuje zkvalitnění podmínek pro vzdělávání. I ve své další činnosti se zaměřuje především na projekty věnující se školství a vzdělávání. Tradičně spolupracuje s projekty Global Teacher Prize či DofE: Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Opakovaně pořádá simulace evropských parlamentů a jednání Senátu pro žáky a studenty.

Jako 1. místopředseda se pravidelně účastní pracovních jednání a zahraničních cest, při kterých klade důraz na prohlubování politické a hospodářské spolupráce a spolupráce v rámci vědy a vzdělávání. I díky jeho působení Senát v současné době stojí pevně na pozicích zastánce svobody, demokracie a ústavnosti.

Celý život aktivně sportuje, věnoval se lehké atletice, v současné době lyžování a cyklistice. Je ženatý a s manželkou vychovali dva syny.

Štítky