Jiří Růžička: Školy nesmí produkovat šedý průměr. Naopak mají rozvíjet talent

12. 9. 2022

Dlouholetý ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička neztratil se studenty kontakt ani poté, co se před šesti lety stal senátorem. “Důvěra v Senát roste, ale je třeba vytrvale komunikovat s lidmi a vysvětlovat, jak Senát funguje a v čem spočívá práce senátora. Pro žáky ZŠ i studenty SŠ pravidelně pořádám simulace jednání horní komory,” vysvětluje 1. místopředseda Senátu PČR Jiří Růžička. Za jeden z úkolů Senátu pokládá Jiří Růžička podnikání konkrétních kroků, které jsou přínosem nejen pro stát, ale i pro běžného občana. “I proto se neustále potkávám s lidmi, mluvím s nimi a snažím se jim pomáhat řešit jejich problémy,” dodává Růžička.

Co se vám v posledních šesti letech v Senátu podařilo? Na co jste hrdý?

Pokud začnu vzděláváním, je to určitě úspěšná cesta za zrušením povinné maturitní zkoušky z matematiky! Matematiku miluji, při výuce jí musíme věnovat patřičný čas,  naši studenti mají skvělé výsledky, ale jsem si jist, že povinná maturita by její úroveň nezvedla. Volitelnost i v tomto předmětu považuji za symbol cesty k individualizaci vzdělávání. Odmítám pěstování šedého průměru, preferuji rozvoj osobních předpokladů a nadání. Jen to je cesta k vyšší kvalitě vzdělanosti.

Dále je to výsledek letité snahy o prosazení kratších pracovních úvazků, kterou se povedlo dokončit v nedávné době. Spolu s udržením dětských skupin se jedná o důležitý nástroj pomoci rodičům a úpravu, která nalézá rovnováhu mezi rodičovstvím, péčí o děti a profesními či existenčními potřebami.

Na základě společné senátorské iniciativy a silničně-správních úřadů Prahy 6 a Prahy 10 se nám s ministerstvem dopravy podařilo připravit novelizaci zákona, která umožňuje odtah odstaveného a nepojízdného vozidla z ulic, což je ohromná pomoc nejen pro Prahu.

Zatím polovičním úspěchem je příprava korespondenční volby. Návrh vzešel ze Senátu, ale v současné době zůstává neprojednaný v Poslanecké sněmovně.

Do jaké míry se promítá ve Vaší práci Váš senátní obvod?

Nikdy jsem neztratil kontakt se svým obvodem, občany a problémy, které aktuálně řeší. V mé práci se vždy promítaly zkušenosti a možnosti senátora a zastupitele. Podařilo se mně přispět například k zavedení chybějící autobusové linky na sídliště Baba, s ředitelkami mateřských školek a radní jsme zefektivnili zápis a přijímání dětí do MŠ na Praze 6, pomáhal jsem s dostavbou a vybavením nové budovy základní školy na Zličíně, dlouhodobě podporuji projekt Trenéři do škol, angažuji se v regulaci výstavby nové paralelní dráhy letiště v Ruzyni či v problematice odstranění zápachu z firmy Vafo, který sužoval obyvatele v okolí. V poslední době jsem intenzivně spolupracoval se spolkem Hradní potok a příslušnými institucemi potok při záchraně Veleslavínského zámku a okolního parku pro potřeby obyvatel Prahy 6.

Co byste vzkázal lidem, kteří polemizují o smyslu horní komory?

To, že Senát má rozhodně svůj význam a ukázal to už mnohokrát. V případě opravování návrhů zákonů, v postavení opozice vůči minulým vládám i v současnosti. Nynější složení Senátu je zárukou politické kontinuity, korektnosti i slušnosti. Řešíme problémy z jejich podstaty, stranické preference velmi často ustupují věcnosti, zkušenosti a odbornosti. V posledních letech navíc Senát viditelně přispívá k parlamentní diplomacii, ať už se jedná o podporu Tibetu, svobodného Běloruska, cesty na Taiwan či v posledních měsících samozřejmě podporu Ukrajiny a dalších postsovětských zemí v rámci Východního partnerství. Obecně jsem ale přesvědčený, že někteří lidé považují Senát za zbytečný, protože jsou málo informovaní o jeho skutečné roli a významu.

Jako dlouholetý ředitel gymnázia máte zkušenosti s vedením vzdělávací instituce. Co dnešnímu školství chybí a jak nápravě pomáháte jako senátor?

Po letech stagnace je stanovena jasná vize rozvoje školství vyjádřená v dokumentu Strategie 2030+. Je nutné, aby se jí český vzdělávací systém konečně držel bez ohledu na to, kdo zrovna vládne. Za nejdůležitější považuji posílení individualizace výuky, rozvíjení silných stránek a předpokladů každého žáka včetně jeho osobnostního rozvoje. To vše nemůže dělat jen škola, k tomu je třeba propojení s mimovyučovacími aktivitami. O rodině nemluvě! Je před námi ještě dlouhá cesta, proto na zkvalitňování školství pracuji nejen jako senátor, ale i v rámci Výboru pro vzdělávání na Praze 6 i pražském magistrátu. Konkrétně na půdě Senátu jsem připravil nebo zaštítil mnoho konferencí, které se zaměřovaly na vzdělávání, volný čas či profesní rozvoj učitelů.

Jak se do vzdělávacího procesu projeví nárůst ukrajinských děti? Proběhne začátek školního roku bez komplikací? Kandidujete na Praze 6, kde je uprchlíků a dětí o něco více než ve zbytku republiky. Chcete se řešení této situace věnovat i v dalším volebním období? 

Školy ve velkých městech jsou na hranici kapacit, přesto se podařilo umístit do škol nejen české žáky, ale i děti z Ukrajiny. Je to obrovská zásluha ředitelů škol i pochopení a pomoci zřizovatelů všech úrovní. Ale je to pouze první krok. Ukrajinské děti je třeba mezi vrstevníky opravdu začlenit. Je v nich obrovský potenciál, který může být ku prospěchu jejich zemi, ale i zemi, ve které současně pobývají.Této problematice se rozhodně chci věnovat i nadále.

V současnosti působíte jako místopředseda Senátu. V jakém výboru, či v jaké funkci byste na svou práci rád navázal v příštím volebním období?

Pokud bych svůj mandát obhájil, chtěl bych se i nadále věnovat problematice vzdělávání, ale i parlamentní diplomacii se zaměřením na bezpečnost a mezinárodní vztahy.

Jak si jako dlouholetý pedagog užíváte období prázdnin?

Hledám si pár volných dnů, kdy mohu vyrazit na kolo, na kajak nebo do hor. Obecně se snažím vyhýbat davům lidí. Mám rád krásná místa v Čechách, naše lesy, louky a řeky.

Kam by měl každý návštěvník Prahy 6, tedy vašeho volebního obvodu, zajít?

Praha 6 je mimořádně rozmanitá a má mnoho podob a půvabů. Ale když někoho provázím, zajdu s ním vždy do Markéty, Hvězdy, na Ladronku nebo do některé dejvické hospody či kavárny.

● Oblíbený film - Všichni dobří rodáci, U konce s dechem, Přelet nad

kukaččím hnízdem, Tenkrát na západě, Pulp Fiction, Pupendo... a asi sto

dalších

● Oblíbená kniha - učitel literatury nemůže vybrat jednu knihu ani

dvacet dalších! Ale formovali mě autoři jako Fitzgerald, Kerouac,

Hemingway, Škvorecký, Hrabal, Kundera, Seifert, jsem velký čtenář

poezie a milovník avantgardy a moderny

● Oblíbená kapela/hudebník/zpěvák/zpěvačka - Rolling Stones, Beatles, Pink Floyd,

AC/DC, Dylan, Suchý, Kubišová, Prokop, Pospíšil – asi bych musel opsat svou

velikánskou sbírku LP

● Oblíbené místo ve volebním obvodu - Hvězda, Hanspaulka, Střešovice,

Markéta, Baba, ale všude na Praze 6 se cítím jako doma

Rozhovor Jiřího Růžičky pro TOPlife

Celý magazín TOPlife: https://www.top09.cz/co-delame/toplife/toplife-c-2-3-kandidati-do-senatu-29960.html

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme