Volební program TOP 09 pro parlamentní volby 2009

Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad uvnitř stran vládní koalice, málo zodpovědné jednání celé opozice i dalších jednotlivých politiků. Svou roli hrála též rostoucí nechuť veřejnosti smiřovat se s metodami a způsoby politiky hlavních politických stran. Reakcí na tento stav je i vznik TOP 09. Předčasné parlamentní volby chápeme jako příležitost nabídnout věcná řešení problémů, které zneklidňují veřejnost, a tím přispět k rozšíření politické nabídky pro voliče. Chceme přispět k nalezení racionálního a politicky stabilního řešení úkolů, které budoucí vládu čekají.

Dluhy, korupce a agresivní politici

Česká republika není v roce 2009 v nejlepší politické kondici. Naše mezinárodní postavení jako členské země Evropské unie a NATO je zajištěno. Z tohoto pohledu je bezpečnost naší země nejlepší v moderní historii. To však neplatí o poměrech domácích. Pokud se rychle nezmění způsob hospodaření státu, hrozí České republice zadlužení, které nebude schopna zvládnout, a její rozpočet se zhroutí.

Naše vnitřní politika trpí vážnými nedostatky. Namísto silných a kompetentních vlád vznikají vlády politicky slabé a nestabilní. Politická scéna je dlouhodobě nepřátelsky polarizovaná. Místo hledání společných řešení, byť i kompromisních, převažují hrubé osobní útoky a věcně vyprázdněná ideologická hašteření. Chybí vědomí společné odpovědnosti. Globální ekonomická krize a s ní spojený propad hrubého domácího produktu naplno odhalily dlouho neřešené problémy hospodaření českého státu: neúnosně vysoký objem mandatorních (zákonem určených) výdajů a nedokončené reformy penzijního, sociálního a zdravotního systému. Důsledkem je obrovský nárůst státního dluhu, který začíná ohrožovat ekonomickou podstatu fungování státu. Klademe si za cíl pomoci nalézt východiska z těchto situací. Vážným problémem je všeobecný úpadek vlády práva. Silné ekonomické skupiny spolu s neprůhlednými skupinami lobbistů ovlivňují veřejné a státní instituce, včetně politických stran a médií. V některých oblastech a regionech vliv těchto lidí téměř přerostl v jakousi formu „privatizace veřejné moci". Lidé mají právem pocit, že rovné podmínky neplatí pro všechny, ale pouze pro někoho. To vše oslabuje důvěru v demokratický systém a představuje ohrožení základních institutů svobodné společnosti. Problémem jsou též dlouhodobě přehlížené ekonomické, a tedy i sociální, rozdíly mezi jednotlivými regiony, velkými městy a venkovem. Tuto neblahou situaci, která rozděluje společnost, chceme změnit.

Neslibujeme všechno všem

TOP 09 si uvědomuje, že český poměrný volební systém nutí strany k hledání programových kompromisů; žádná z politických stran tudíž nemůže splnit vždy vše, oč usiluje. Nekoncipujeme proto svůj volební program jako líbivý seznam slibů pro všechny. Vláda vzešlá z předčasných voleb bude muset především vyvést zemi z ekonomické krize a v tomto smyslu bude muset být nejen vládou vysoce kompetentní, ale i vládou „krizového řízení". Nebude to rozhodně vláda, která smí slibovat nové výdaje, nové sociální jistoty, další investice či snižování daní. Za této situace považujeme za poctivé koncipovat svůj volební program čistě jako svůj pohled a své řešení hlavních problémů dnešní České republiky, a nikoliv jako detailní popis všech svých dlouhodobých programových cílů pro jednotlivá ministerstva.

PRO PŘEHLEDNOST ROZDĚLUJEME PROGRAM DO DVOU ČÁSTÍ

ČÁST I.

ZDRAVÉ HOSPODAŘENÍ STÁTU A EKONOMICKÁ KRIZE je věnována financím, tedy zejména ekonomické krizi a problémům státního rozpočtu, respektive našim návrhům na nutné změny a reformy, které povedou k ozdravění veřejných financí a k oživení ekonomiky.

ČÁST II.

KOMPETENTNÍ SPRÁVA je zaměřena na problémy, jejichž existence podkopává důvěru občanů v efektivitu a spravedlivé fungování státu. Zde jsou naše návrhy na zlepšení veřejných úřadů, justice, školství, boje s korupcí, ale i otázky regionální a zahraniční politiky, včetně postavení naší země v EU.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme