Registr smluv - veřejná správa otevřená každému

Argumentář k registru smluv

Registr smluv má být místem, na kterém budou zveřejňovány všechny smlouvy týkající se např. prodeje, koupě či (pro)nájmu zboží, služeb, stavebních prací či nemovitostí uzavřené státem, kraji, obcemi a jejich organizacemi. Veřejnost do něj bude mít přístup prostřednictvím Internetu. V Registru smluv budou zveřejňovány rovněž všechny objednávky, které vystaví některý z povinných subjektů (např. ministerstvo či obec), a faktury, na jejichž základě povinný subjekt poskytne plnění.

24. 5. 2012

Všechny smlouvy uzavřené veřejnou správou na všech úrovních tedy budou veřejné

Je to potřeba?

Ano! Smyslem opatření je koncentrovat všechny informace tak, aby byly na jednom místě dohledatelné všechny výdaje veřejné správy. Zároveň by tato služba umožnila sledovat, s kým, za jakých podmínek a především za jakou cenu jsou smlouvy nejčastěji uzavírány. Tak bude jednoduchým způsobem posílena možnost odborné i laické veřejnosti kontrolovat činnost politiků a úředníků.

Jaký je současný stav?

V současnosti se povinně zveřejňuje jen část smluv, jejichž stranou je veřejná správa. Konkrétně jde především o zákon o veřejných zakázkách, podle něhož jsou některé smlouvy zveřejňovány na profilu zadavatele, tedy na zvláštní internetové stránce každého jednotlivého zadavatele.

Dobrovolně zveřejňuje smlouvy již dnes část obcí (České Budějovice, Praha, Semily).

Současný stav není uspokojivý a zásadní změnu nelze očekávat ani od dalších legislativních kroků (např. chystaná novela zákona o obcích). Reálně hrozí riziko, že sice značná část smluv bude zveřejněna, ale na několika místech a bez jejich vzájemné provázanosti, což namísto k otevřenosti povede naopak k znepřehlednění. Registr smluv tento problém vyřeší.

Jak bude registr smluv fungovat?

Registr smluv bude jednotné místo pro zveřejňování písemných smluv uzavíraných povinnými subjekty. Klíčové je , že účinnost těchto smluv bude navázána na okamžik jejich zveřejnění v registru. Tím bude zajištěna „samovynutitelnost“ splnění publikační povinnosti - veřejná správa bude nucena smlouvu zveřejnit, jinak na jejím základě nebude možné realizovat žádné plnění. Zájem na zveřejnění budou mít obě smluvní strany, které bez jejího zveřejnění nebudou moci poskytnout plnění vyplývající ze smlouvy.

Budou zveřejňovány opravdu všechny smlouvy?

Nebudou zveřejňovány např. ty smlouvy, které obsahují údaje, jejichž publikace by mohla ohrozit bezpečnost České republiky. Také by neměly být zveřejňovány části smluv obsahující obchodní tajemství.

Aby tato pojistka nebyla zneužívána, budou stanoveny základní parametry každé smlouvy, které zveřejněny být musí v každém případě (smluvní strany, předmět plnění, cena, doba, na kterou je smlouva uzavřena, podmínky odstoupení od smlouvy, sankce, atd.).

Funguje Registr smluv někde jinde než v ČR?

Obdobný registr funguje na Slovensku, ale v určité podobě také ve Velké Británii. Právě slovenským modelem jsme se výrazně inspirovali.

V České republice již fungují registry v Praze či ve městě Nový Jičín.

Nebudeme tedy průkopníky, ale připojíme se k zemím, které problematiku otevřenosti veřejné správy berou vážně.

Za jak dlouho je možné registr smluv spustit?

Technická stránka věci není složitá. Registr již dokonce funguje zde. Připojily se k němu zatím Semily, Liberecký kraj, Opava, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo financí, Černošice, Mělník, Bory, Ondřejov, Šestajovice, ... To, co trvá, je jednání v Poslanecké sněmovně, kde se pod neustálými záminkami jednání odsouvá a odsouvá. 

Jakmile nabyde zákon účinnosti, může Registr začít fungovat, je připraven.

Náklady? 333 korun

Registr smluv by se měl v České republice týkat zhruba 15 000 jednotek veřejné správy. Náklady na jeho zavedení byly velmi nízké. Příprava Registru se totiž stala součástí vývoje obecné funkcionality „Rejstříková data“, která je základem pro plánovanou sekci „Open Data“ pro Portál veřejné správy. Tyto celkové náklady dosáhly na částku pět milionů korun. Při zjednodušení tak náklady na Registr tvoří zhruba tři sta třicet tři korun na jednotku veřejné správy.

Jaký je princip legislativního řešení?

Záměr vyžaduje vedle novely občanského a obchodního zákoníku také změnu zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o veřejných zakázkách.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme