Farský: Transparentnější, efektivnější a hospodárnější nakládání s veřejným majetkem

Projev poslance Jana Farského

Projev na 47. schůzi Poslanecké sněmovny dne 9. 11. 2012

9. 11. 2012

Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený poslanecký návrh vychází ze tří základních principů. S veřejnými prostředky musí být nakládáno veřejně, občan nesmí být v roli prosebníka, když chce zjistit, za co se utrácejí jeho peníze, veřejná kontrola prostřednictvím konkurence, opozice a médií je motivovanější, levnější a efektivnější než kontrola úřední.

S těmito principy se ztotožnilo 53 poslanců této Sněmovny, kteří připojili k návrhu zákona svoje podpisy.

Návrh zákona doplňuje stávající systém kontroly nakládání s veřejnými prostředky a majetkem o povinnost zveřejňovat smlouvy uzavírané povinnými subjekty v rámci jednoho místa, takzvaného registru smluv.

Už v současné době jsou některé smlouvy uzavírané státem, obcemi a dalšími subjekty zveřejňovány, jedná ale se pouze o malou část kontraktů. Současný stav je tak neúplný a celkově nepřehledný.

V registru smluv je navrženo publikovat nejen smlouvy na dodávky, služby či stavební práce, ale i například běžné smlouvy kupní, nájemní nebo darovací. Současně budou zveřejňovány i objednávky vystavené některým z povinných subjektů a faktury na poskytnutá plnění. Bude tak umožněno vysledovat nakládání s veřejnými prostředky, které i po tom, co se staly součástí státního rozpočtu, zůstávají předně penězi občanů.

 Prostřednictvím dálkového přístupu do tohoto registru bude umožněna každodenní kontrola nakládání s veřejnými prostředky. Funkčnost a samovymahatelnost systému zajistí ustanovení, které účinnost uzavřených smluv váže na okamžik jejich zveřejnění.

 Primárním cílem novely, na jejímž základě má dojít ke změně pěti právních předpisů, je zabezpečit transparentnější, efektivnější a hospodárnější nakládání s veřejným majetkem a veřejnými prostředky. Stejný model od 1. 1. 2011 funguje na Slovensku. Předem děkuji za podporu tohoto zákona, který není ani pravicový, ani levicový, ani koaliční, ani opoziční, ale prostě potřebný.

Jan Farský, poslanec

parlamentnilisty.cz, 9. 11. 2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme