Jak volit ve volbách do Evropského parlamentu

KDY - KDE - JAK aneb stručný průvodce hlasováním

Co?

Volby do Evropského parlamentu, ve kterém bude Česká republika zastoupena 21 europoslanci (z celkového počtu 751).

Kdy?

Volby se konají v pátek 23. a v sobotu 24. května 2014. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. 5. 2014 od 8:00 do 14:00.

Kde?

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Voliči budou o místě konání voleb v obci informováni oznámením starosty. Stejně jako při jiných volbách, je příslušnost voliče k volebnímu okrsku určena místem trvalého bydliště.

Kdo?

Volit ve volbách do Evropského parlamentu může každý volič, který splní následující kritéria:

  • Alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
  • Je státní občanem České republiky NEBO občanem jiného členského státu EU, který se nejméně 45 dní před volbami, tzn. do 9. dubna 2014, přihlásí k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
  • Je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
  • Nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva. 

Jak?

Při volbách do Evropského parlamentu vkládá volič do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek, v jiném případě je hlas neplatný.

Hlasovací lístek můžete upravit zakroužkováním pořadového čísla maximálně u dvou kandidátů, a tak jim udělit přednostní hlasy. Pokud jich ale zakroužkujete více, nepřihlíží se k nim a lístek se počítá pouze ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. 

Ilustrační foto EUJsem občanem ČR, ale nemohu volit v místě svého trvalého bydliště, co mám dělat?

Pokud předem víte, že se v době konání voleb nebudete nacházet v místě svého trvalého bydliště, ale volit chcete, pak máte možnost zřídit si Voličský průkaz. Ten Vám umožní volit v libovolné volební místnosti po celém území ČR.

O voličský průkaz si můžete zažádat u obecního nebo zastupitelského úřadu v místě Vašeho trvalého bydliště, a to ode dne vyhlášení voleb (22. 2. 2014) do 8. 5. 2014 (v tento den musí být Vaše žádost doručena zastupitelskému úřadu). Tentýž den, tedy 8. 5. 2014, bude zahájeno jejich vydávání.

Jsem občanem ČR, chci hlasovat pro českou kandidátku, ale žiji nebo pobývám v cizině, jak se mohu zúčastnit voleb?

Hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v ČR je možné pouze na území ČR!

Jsem zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí

V tomto případě si můžete na zastupitelském úřadě zažádat o vydání voličského průkazu, a to nejpozději do 8. 5. 2014. S tímto průkazem budete oprávněn odvolit v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Můžete také požádat o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu, zastupitelský úřad Vám v takovém případě vydá potvrzení, které musíte do 21. 5. 2014 předložit příslušnému obecnímu úřadu sestavujícímu seznam voličů nebo ho předložit přímo okrskové volební komisi v místě Vašeho trvalého bydliště v den voleb.

Nejsem zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí

V tomto případě můžete požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů, tuto žádost musíte podat zastupitelskému úřadu nejpozději do 13. 4. 2014. Na základě zapsání do tohoto seznamu můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to nejpozději do 8. 5. 2014.

Pokud stále máte trvalý pobyt na území ČR, pak můžete odvolit v daném místě, případně svůj obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu.

Jsem občanem ČR, chci hlasovat pro kandidáty jiného členského státu, žiji v cizině, jak se mohu zúčastnit voleb?

Volby do Evropského parlamentu se konají v rozmezí od 22. 5. 2014 (čtvrtek) do 25. 5. 2014 (neděle), termín konání voleb se v jiných členských státech může lišit od českého. Pokud chcete hlasovat v cizí zemi, je třeba splnit podmínky, jaké si daný členský stát stanovil svým právním předpisem. Tyto informace by měly být volně přístupné na webových stránkách daných členských států.

Jsem občanem jiného členského státu EU, mohu volit na území ČR?

Volit na území ČR pochopitelně můžete, musíte ale splňovat kritéria. Kromě zbývajících bodů je třeba, abyste byl zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad a sestavuje ho pro každé volby do EP postupem daným zákonem. Jak se do tohoto seznamu zapsat? Stačí o zápis požádat OSOBNĚ u obecního úřadu, v jehož správním obvodu jste přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu. Důležité je tak učinit nejpozději 40 dnů před volbami, tzn. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hodin. Úřad Vás bude o vyřízení žádosti informovat nejpozději 8. května 2014.

Pokud jste podal tuto žádost již v minulých volbách (v roce 2009 nebo 2004) a nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu, pak stále splňujete podmínky. I přesto si raději svůj zápis ověřte.

Vzory žádosti i další podrobnosti najdete například na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Ilustrační foto EUNemohu se ze závažných důvodů dostavit do volební místnosti, mohu volit i ve volbách do EP?

Pokud Vám závažné, například zdravotní důvody, brání v možnosti dostavit se do volební místnosti, pak máte možnost – stejně jako v jiných volbách – požádat obecní úřad nebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi, aby k Vám byli vyslání dva její členové s volební schránkou.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme