Jak pracují poslanci TOP 09 pro obce?

25. 5. 2016

Toto volební období jsme pro Vaše obce prosadili několik důležitých zákonů. Podívejte se. 

  • Pro stabilní rozvoj obce jsou důležité příjmy z tzv. rozpočtového určení daní. Díky tomu samosprávy přesně ví, kolik dostanou peněz na svůj rozvoj a hospodaření.  Poslanci TOP 09 navrhovali, aby se příjmy obcí z DPH zvýšily na 21,4 %. Zvýšením příjmů z DPH mohly obce na svůj rozvoj získat navíc 2 miliardy korun. Vládní většina však tento návrh odmítla. Schválen byl ale návrh, který sice zvyšuje podíl obcí na DPH, ale zároveň snižuje daňové příjmy z podnikání fyzických osob. Ten ale vede k tomu, že celá čtvrtina všech českých obcí bude novým vládním rozpočtovým určením daní poškozena.
  • Pokud chce dnes rodina stavět dům, musí zaplatit nejen za pozemek, ale mnohdy i za to, že bude stát na zemědělské půdě. Úplně stejně platí také obce nebo kraje, a to i v případech, kdy staví cestu, hřiště nebo školu. Poslanci TOP 09 prosazovali, aby občané ale i obce a města za vynětí půdy vůbec neplatili - navrhli novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která odvody rušila. Vládní koalice to ale zamítla. Proto poslanci TOP 09 prosadili, aby občané platili za vynětí pozemku mnohem méně. Obce, které budou chtít na pozemku stavět pozemní komunikací, nemusí díky návrhu poslanců TOP 09 platit vůbec.
  • Těžba nerostných surovin se často negativně projevuje na kvalitě života v dotčených obcích a krajích. Zisk za vytěženou surovinu si ale vezme hlavně stát. Kvůli tomu poslanci TOP 09 předložili pozměňovací návrhy horního zákona, díky kterým by obce a kraje za vytěžený nerost získaly 55 % a stát 45 %. Kvalita života v obcích a krajích zasažených těžbou by se tak mohla zlepšit. Vládní koalice však tyto návrhy odmítla schválit. Místo toho získá stát 67 % a obce postižené těžbou pouze 33 %.
  • Vláda původně navrhovala, aby se díky novele zákona o poštovních službách přenesla odpovědnost za provozování pošty na starosty obcí. Pošta by díky tomu mohla jen oznámit zrušení pobočky. Zajištění poštovních služeb by si pak musela obec zajistit sama. Znamenalo by to další zátěž, která by mohla dostat obce do neřešitelné situace. Poslanci TOP 09 s tímto krokem dlouhodobě nesouhlasili. I po jejich tlaku nakonec vláda od nesmyslného nařízení upustila.   
  • Města a obce mají nově možnost vyhláškou zakázat v určitých částech svého území nebo i plošně pohyb vozítek typu segway. Díky tomu mohou být chodníky v obcích mnohem bezpečnější. Prosadili to poslanci TOP 09 v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích.
  • V letech 2014-2016 se Česká republika potýká s nižšími příjmy evropských peněz určených na financování kulturních památek. Poslanci klubu TOP 09 a Starostové proto navrhovali tento pokles vyrovnat pro rok 2016 přesunem 400 milionů korun. Ministr financí ani poslanci vládní koalice jej však při projednávání státního rozpočtu na rok 2016 nepodpořili.
  • Obce nemohou v současné době řešit nekontrolované šíření reklamy, která je pouze v cizím jazyce. Třeba nápisy na obchodech jenom v ruštině nebo jídelní lístky v restauracích pouze v němčině, kterým místní občané často nerozumí. Poslanci TOP 09 proto navrhli novelu zákona o regulaci reklamy. Díky této novele by měli obce nově možnost vymezit cizojazyčnou reklamu a požadovat český překlad reklamy. Novela zákona, kterou podporuje i Svazu měst a obcí ČR, je dnes v Poslanecké sněmovně ve 3. čtení. 
Štítky