Markéta Pekarová Adamová: O úsporách nejen mluvíme, ale také je realizujeme

11. 11. 2023

(přepis kandidátského projevu předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové na 8. celostátním sněmu TOP 09)

 

Milé delegátky, milí delegáti, vzácní hosté, přátelé,

před dvěma lety jsem na tomto místě hovořila o souběhu několika krizí, během kterých přebíráme vládní zodpovědnost a ta je – z pohledu voličů – spojená s velkým očekáváním.

Mluvila jsem také o tom, že tato očekávání nesmíme zklamat, ale že to nebude vůbec snadné i vzhledem k tomu, jak velká ona očekávání jsou.

Ohlédnutí o ještě delší období, konkrétně o čtyři roky zpátky, připomíná, že jsem kandidovala na předsedkyni TOP 09 s ambicí, dovézt stranu zpět do vlády. Po dvou volebních obdobích v opozici, naposledy s malým sedmičleným poslaneckých klubem, se tento slib podařilo splnit.

Jistě si ale všichni dokážeme představit jednodušší situaci v čase našeho vládnutí.

Necelé tři měsíce po utvoření vlády Petra Fialy diktátor Putin napadl Ukrajinu a začala válka, jejíž konec je stále v nedohlednu. Ke krizi klimatické, energetické a zdravotní se tak přidalo největší bezpečnostní ohrožení naší země od skončení studené války.  Priority bylo okamžitě nutné přehodnotit a vypořádat se s přílivem uprchlíků, s ekonomickými závislostmi na Rusku, zejména v oblasti surovin, dlouhodobě zanedbávanou armádu bylo nutné začít modernizovat ještě rychleji, než jsme sami původně chtěli. Svět se zkrátka změnil ze dne na den.

Nyní jsme v polovině volebního období a musíme se otevřeně podívat na to, co se nám možná úplně nepovedlo a poučit se z toho. Napravit dosavadní chyby. Musíme být ale i dostatečně sebevědomí, nepropadat malomyslnosti a říkat nahlas, co se nám jednoznačně povedlo. Vláda se koncem února 2022 dostala do situace rodiny, která svůj plán splatit co nejrychleji veškeré své úvěry musela promptně přehodnotit kvůli nečekané povodni jež jim vyplavila dům. A ještě se postarat o příbuzné jejichž dům se stal neobyvatelným. V takovém momentě musí dosavadní plány nahradit krizové řízení. To jsme všechno zvládli – původní závislost na ruském plynu, ceny energií a integraci uprchlíků včetně pomoci napadené zemi, a k tomu navrch předsednictví v Radě EU. Firmy nekrachovaly, jak mnozí strašili, lidé nepadají do chudoby, nenechali jsme nikoho padnout, tak jak jsme slíbili. Po složitých měsících se situace pomalu postupně zlepšuje. My se tedy konečně soustředíme na plán z mého příměru k rodině, splácet rychleji úvěry, tedy intenzivněji řešit stav veřejných financí.

TOP 09 je v rámci koalice tím nejsilnějším hlasem pro rozpočtovou zodpovědnost. Vnímám znepokojení některých z vás, že se nedaří partnery ve vládě přesvědčit k ještě razantnějším úsporám nebo vidíte snadné řešení ve zvýšení daně z příjmu fyzických osob. Nicméně ve vládě je pět stran a jsme odsouzeni ke kompromisům. A i naši vlastní ministři jsou v tomto kontextu v rozdílných situacích. Zatímco Helena Langšádlová bojuje za navýšení peněz na vědu, výzkum a inovace, protože to je klíčové pro konkurenceschopnost celé země, Vlastimil Válek zeštíhluje úřad a šetří, čímž TOP 09 prokazuje, že o úsporách nejen mluvíme, ale také je realizujeme.

Na hledání kompromisu je ostatně postavena nejen koalice vládní, ale i koalice SPOLU. Ustoupili jsme v programu i osobních ambicích výměnou za výhru ve volbách. A přestože máme 14 poslanců, dva ministry a zároveň místopředsedu vlády, největším úspěchem pro nás je samotný fakt, že můžeme opět ovlivňovat život v této zemi a měnit ji k lepšímu. Koalice SPOLU ale navzdory zpochybňování z řady stran ukazuje, že ji spojuje víc než populistický konkurent. Rozdílnosti existují a budou dál, ostatně proto jsme ve třech samostatných stranách, ale zaměření na budoucnost, střední třídu a její potřeby, pravicový pohled na svět, věcná řešení, to je tmel silný natolik, že převážil i jako pojítko pro volby do Evropského parlamentu. Ale k tomu se ještě dostanu, teď ještě chvíli zůstanu u tuzemské politiky.

Po dlouhých letech vlády populistů naprosto odosobněných od jakýchkoliv hodnot či morálky, prožíváme obzvláště složitou dobu. Víme, že kroky, které děláme nejsou obecně přijímány s nadšením. Všichni bychom chtěli vládnout v době ekonomického růstu a dělat populární kroky. Opět však vládneme v letech, kdy tomu tak bohužel není. Možná je to náš úděl. Možná je pro nás opravdu charakteristické ekonomickou zodpovědnost a racionalitu prokazovat v těch nejtěžších časech. A možná je to tak správně, protože v časech jednoduchých to dokáže kdekdo. I když ani to není samozřejmost, jak jsme se v minulých letech mohli přesvědčit.

Víme, že vlajková loď konsolidace financí, vládní balíček, zaznamenal mnoho kritiky především ze strany opozice. Čekali jsme to a byli jsme na to připraveni. Ale pokud budeme pochybovat o jeho správnosti, budeme pochybovat sami o sobě a principech, na kterých jsme jako strana vyrostli. Budeme pochybovat o své kompetenci a schopnostech provést zemi těžkými časy.

Bude to ostatně právě prokázání kompetence, v čem musíme v druhé části volebního období přidat. Naši voliči neodpouští a jak jsem zmínila již na začátku, mají od nás nejvyšší očekávání. V říjnu 2021 volili nejen srdcem, ale i rozumem. Změna stylu vládnutí nestačí, nutná je i orientace na výsledek naší práce a jeho doručení k těm, pro které je důležité ho slyšet, hmatatelně cítit. Nikdy nesmíme podcenit komunikaci našich výsledků, a naopak každý den na všech úrovních, na celostátní i regionální, máme možnost hovořit s občany a představit jim konkrétní kroky, které jsme pro ně udělali. I tak bychom ale neměli žít v iluzi, že naprosto vše děláme dobře a pouze špatně komunikujeme. Pokud propadneme sebeklamu o vlastní neomylnosti, velmi brzy na to doplatíme. A to nesmíme dopustit.

Samostatným tématem, o kterém zde chci mluvit, je značka TOP 09. Přestože to někteří z vás mohou cítit jinak, v koalici SPOLU naši stranu nijak neupozaďujeme – naopak, do koalice i celé vlády dodáváme kompetenci v oblastech, které jsou pro nás dlouhodobě typické. Ekonomická zodpovědnost, sebevědomá zahraniční politika, fungující a moderní zdravotnictví či ochrana životního prostředí.

TOP 09 v minulých měsících spustila hned několik kampaní – My jsme Evropa, Myslíme na budoucnost a Česko musí zrychlit. Všechny tyto kampaně spojuje moderní pohled na svět, a naplnění tradičního motta, že budoucnost řešíme teď. Koneckonců největší voličský potenciál máme u nejmladší generace. A jsem ráda, že právě tu dokážeme svými tématy a svojí prací oslovit. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na všech zmíněných kampaních podílejí. Ať už jde o organizační tým z celostátní kanceláře pod vedením Miriam Faltové, o krajské manažerky a manažery, ale v neposlední řadě i krajské předsedkyně a předsedy, a kolegy, kteří na debaty vyjeli spolu se mnou.

Pracujeme s voliči, ale mluvíme i se členy. Dvakrát jsme v posledních dvou letech objeli celou republiku, navštívili přes 100 měst a najeli téměř 20 tisíc kilometrů. Mluvili jsme s vámi, poslouchali jsme vás, v mnohém jste nám dali důležitou zpětnou vazbu a také jste nás v lecčem inspirovali. A já vám za to chci poděkovat. Budeme v tom samozřejmě pokračovat i v dalších letech. Zároveň děkuji dosavadním členům předsednictva za veškerou spolupráci, a to i jakožto členům programové rady.

Speciální poděkování pak míří aspoň na dálku Karlovi Schwarzenbergovi, s nímž jsme v častém kontaktu, a nemusím zmiňovat, že mu jsme vděčni za mnohé. Přeje nám vše dobré a já věřím, že nejen já, ale i vy ostatní na našeho čestného předsedu často myslíte. Snad se mu zdravotně bude dařit lépe.

A poslední poděkování, Tomáši Czernine, patří Tobě. Za to, že jsi mi 4 roky kryl záda v pozici prvního místopředsedy. Jsem ráda, že se tvým prostřednictvím Topce podařilo poprvé v historii obsadit pozici ve vedení horní komory Parlamentu.

V příštím roce nás čekají Evropské volby, volby do krajů i do Senátu. V Evropských volbách máme ambici zvítězit. Cesta k vítězství vede nejen přes kompetentní program, dobrou kampaň a motivované kandidáty. Voličům prokážeme souhru a týmovost. Někdo o silném Česku hodně mluví, a přitom dělá všechno pro Česko slabé, spojené s unijními trouble makery a populisty nejhrubšího zrna. Náš leadership se jasně zaměří na téma bezpečnost včetně racionálního řešení migrace, ekonomickou prosperitu s důrazem na transformaci ekonomiky zohledňující dnešní výzvy, ať už v oblastech technologických (jako je například umělá inteligence) až po výzvy v oblasti energetiky a životního prostředí. Že se podaří dohodnout na společné kandidatuře do Evropského parlamentu, tomu věřil málokdo. Kde je vůle, tam je cesta. Vůli nakonec projevili úplně všichni zúčastnění. Děkuji Petrovi Fialovi, Marianu Jurečkovi, ale i Luďkovi Niedermayerovi za nadhled během jednáních. Na kampaň se těším, a věřím, že i i tentokrát prokážeme, že SPOLU jsme silnější.

Koneckonců v koalici SPOLU budeme kandidovat i v některých krajích, a právě nyní jednáme i o společných kandidátech do Senátu.

Dnes žijeme ve světě, ve kterém nic není garantováno. Pokud někteří z nás měli takový pocit, nejpozději po coronavirové krizi či válce na Ukrajině už ho často nemají. Bezpečnostní architektura Evropy je v ohrožení a nelze již při myšlenkách na vlastní ochranu pouze spoléhat na druhé. Energetická bezpečnost je pak životní prioritou České republiky a jsem ráda, že v tomto naše vláda již mnohé udělala.

Změna mezinárodního prostředí s sebou musí přinést i změnu našeho myšlení. I proto nás čekají minimálně další dva roky ve vládě v době, která bude nesmírně náročná. Nesmíme povolit a musíme naopak přidat. Musíme si ale také přiznat, že jsme některé naše voliče zklamali a hledat recept, jak je přilákat zpátky. Nikde jinde než v nás samotných, tento recept nenajdeme. Jsme stranou pro aktivní lidi, buďme i my maximálně aktivní. Mluvme s lidmi srozumitelně a upřímně. I nadále lidem nebudeme lhát. To jsme ostatně nedělali nikdy. Jsem přesvědčena, že většina lidí se nechce nechat obelhávat. Ocení přímost, srozumitelnost a pravdivost.

Znovu nastává soutěž o charakter země. O to, jaká vláda zde bude po roce 2025.  Máme pouze populistickou a extrémistickou opozici. A ta nemá žádné zábrany. Nezáleží jí na tom, jak budou vypadat veřejné finance za 10, 20 let, jaký bude stav českého školství, jakou budeme mít zahraniční politiku. Zda budeme odolní a silní. Tyto strany pouze loví hlasy slibováním rozdávání peněz a ani se nesnaží předstírat, že by je jakkoliv zajímala úroveň života dalších generací. Pokud těmto lidem přenecháme prostor, hazardujeme s tím, v jaké zemi se za pár let můžeme ocitnout. Všichni musíme udělat maximum pro to, aby tento scénář nenastal. A opakuji, že je to na každém z nás. Ostatně slovenský příklad budiž nám dostačujícím poučením.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté.

Chci poděkovat všem za to, co jste pro stranu za poslední dva roky udělali. Ať už z ministerského křesla, z poslanecké nebo senátní lavice, z krajského, městského či obecního zastupitelstva, ale také kdekoliv jinde. Chci vám poděkovat za to, že společně tvoříme rodinu TOP 09. Každý z vás by totiž svůj osobní čas mohl věnovat mnoha jiným aktivitám. To, že ho věnujete práci pro Topku na konci dne dodává energii nám všem. A dává nám pocit, že to má smysl. I proto se ucházím o vaši důvěru ve volbě předsedkyně pro další dva roky. Děkuji všem, kteří mě v této snaze podporujete.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme