TOP 09: Pokračujeme v Opozičním auditu

17. 2. 2015

TOP 09 plní roli největší opoziční strany a zveřejňuje další část Opozičního auditu. Tentokrát se zaměřila na ministerstvo dopravy, průmyslu a obchodu, životního prostředí a zemědělství.

Ministr, který nebyl?

OPOZIČNÍ AUDIT AGENDY MINISTRA DOPRAVY

Jako by roční devastace resortu dopravy neexistovala. Trváme na tom, že vládní koalice nese plnou odpovědnost za celoroční působení ministra Antonína Prachaře.

 • Antonín Prachař na resort dopravy nastoupil za Hnutí ANO 29. ledna 2014. Resort se pod jeho vedením dostal do stavu naprostého chaosu, který vyústil jeho „odstoupením“ 13. listopadu 2014.  Diletantské personální výměny resort během několika měsíců destabilizovaly. Ministr Prachař nezvládl žádnou agendu, řadu problémů naopak prohloubil.

Rok 2014, krize na dohled

 • Transformace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)připravovaná jeho předchůdci byla zastavena.
 • ŘSD je v hluboké personální a organizační krizi. Namísto slibovaného zavedení systémové kontroly kvality investic byla kontrola cíleně rozvrácena.
 • Ministr je odpovědný za dnes již krizový stav přípravy tendru na výběr elektronického mýtného po 1. lednu 2017. Účelové zpoždění dnes již vylučuje transparentní a efektivní řešení situace.
 • Ministr ignoroval a neřešil krizovou situaci u Centrálního registru vozidel.
 • Ministr neudělal nic v převodu nákladní dopravy ze silnic na železnice.

Babišovy dálnice: Ministr Prachař přivedl přípravu a výstavbu dálnic a rychlostních silnic do stavu kolapsu.

 • Andrej Babiš slíbil uvést v každém následujícím roce do provozu 20 kilometrů nových dálnic. Skutečnost?V roce 2014 stát nezprovoznil jediný kilometr nové dálnice. Za rok 2014 bylo z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury na přípravu staveb vyčerpáno pouhých 18 procent.
 • Místo plánovaných čtyř úseků na D1 jsou obnoveny pouze dva a dvě stavby byly přerušeny. Realizační příprava dalších vůbec nezačala. Celá jedna stavební sezona na dvou úsecích D1, také na D3, R 35, R1 a dalších komunikacích tak byla zcela zbytečně ztracena.
  • Řada tendrů byla zrušena nebo protahována, další soutěže byly vypsány nekvalifikovaně. Netransparentně byl zadán tendr na sanaci sesuvu na D8. Ministr nevysvětlil ani skandál s tzv. „vinařskými firmami“, které krátce po svém založení dostaly na starost bez výběrového řízení údržbu krajnice silnic I. třídy.
  • Ministr nepřipravil zákon o liniových stavbách. Novela týkající se výkupu pozemků je nefunkční.

Graf-dálnice-opoziční-audit

Železnice – zapomenutá budoucnost

 • Ministr nijak nepokročil v liberalizace provozu na železnici.
 • Žádný pokrok neudělal ani v projektu vytváření živé dopravní cesty.
 • Analýza efektivnosti a příprava rychlých spojení doteď přešlapuje na místě.
 • Investice na železnici neodpovídají celorepublikovým prioritám.

Ministr výrazně zvýšil netransparentnost ve veřejných zakázkách

 • Za rok jeho působení ministerstvo utratilo při zadávání zakázek bez výběrového řízení více než 172 milionů korun.

graf-opoziční-audit

„Živnostníci jsou paraziti.“ Od slov k činům

OPOZIČNÍ AUDIT AGENDY MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU

Ministr je ve službách velkého kapitálu a obchodníků s dotacemi.

 • Ministr souhlasil se zrušením jednotného inkasního místa a zvyšuje administrativní zatížení živnostníků.
 • Vláda souhlasí s omezením provozní doby o svátcích u obchodů velikosti nad 200 čtverečních metrů.
 • Koalice schválila selektivní podporu pro vyvolené regiony.
 • Vláda zatěžuje firmy neuváženým zvyšováním minimální mzdy.
 • Vláda přitakává předákům některých podnikatelských i odborových svazů, kteří ji podněcují k likvidaci malých a středních podnikatelů.

Zapomeňte na investice

 • Ministr slíbil podporu průmyslu s vysokou přidanou hodnotou.Vláda sice proklamuje podporu vědy, výzkumu a inovací, ale objem peněz na inovační projekty a podporu firem se oproti krizovým rokům ve skutečnosti snižuje. 
 • Zvýšením zdanění z 5 na 19 procent fondů rizikového kapitálu ministr (společně s ministrem financí) potlačil základní finanční nástroj inovací.

graf-mpo-opoziční-audit

Energetická bezpečnost bez vize

 • Ministr nepředložil novou energetickou koncepci ani poté, co vláda zrušila tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Důsledkem jsou i současné chaotické úvahy o prolomení limitů těžby.
 • Ministr nenavrhl vládě plán na větší diverzifikaci dovážených strategických surovin. Stále jsme proto nebezpečně závislí na zdrojích z politicky nestabilních a nevypočitatelných postsovětských zemí.

Zájmy Ruské federace mají přednost před zájmy Evropské unie

 • Ministr se snaží vytvořit větší hospodářskou závislost České republiky na nevypočitatelném Rusku. Skutečné ekonomické výsledky budou zanedbatelné či nulové.
 • Pod záminkou zajišťování nových obchodních příležitostí ministr podkopává tradiční zahraniční politiku ČR s jejím důrazem na svobodu a lidská práva. Výsledkem této politiky, viditelně zaštiťované prezidentem Zemanem, je ztráta důvěryhodnosti ČR u partnerů v EU a spojenců v NATO.

Ministr – generátor nejistoty

OPOZIČNÍ AUDIT AGENDY MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zisky pro těžařské lobby, anebo ochrana krajiny, kulturních památek, domovů a zdraví lidí?

 • Ministr měl připravit návrh zákona o snižování závislosti země na fosilních palivech. Dodnes přes četné výzvy nezahájil na toto téma ani všeobecnou diskusi.
 • Naopak se podílí na zpochybňování limitů těžby hnědého uhlí. Tím vnesl další nejistotu mezi obyvatele Ústeckého kraje a obcí, kterých se může rozšíření těžby týkat.

Břidličné plyny, nebo pitná voda?

 • Ministr sliboval, že zakáže těžbu břidlicového plynu. Sám však nic nepředložil a zákon, který navrhla TOP 09, blokuje. Přitom se jedná o zákon, který by zakázal těžbu stejně nebezpečnou jako kyanidové loužení zlata, které v Česku už zakázáno je.

Opatření proti povodním stagnují

 • Ministr Brabec sliboval připravit konkrétní projekty vedoucí k zadržování vody v krajině, revitalizaci vodních toků a údolních niv. S výjimkou drobných projektů ale nepřinesl jediný návrh, který by problém zadržování vody v krajině řešil.

Zákon o odpadech – ministr loutkou v rukách lobby spaloven

 • Ministr sliboval ochranu životního prostředí a efektivitu nákladů. Novela zákona o odpadech dopadla přesně opačně. Zákazem skládkování odpadu, bez významného navýšení recyklace, garantuje zisky majitelům velkých spaloven, nijak nechrání životní prostředí a neúměrně zvyšuje náklady občanů ČR a zejména malých obcí.Vlivem lobbistů se tak ČR vydává opačným směrem než civilizované země na západ od nás.
 • Ministr si zaslouží ocenění za četnost slibů, s jejichž plněním si neláme hlavu. Internetový vyhledávač na odkaz „sliby ministra Brabce“ nalezne více než 11 tisíc odkazů. Lze objektivně přiznat, že tolik toho ještě žádný ministr životního prostředí za dvanáct měsíců nenasliboval.

Ministr – král drahé a zbytečné reklamy

OPOZIČNÍ AUDIT AGENDY MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ

Velké sliby malým zemědělcům, ale dotace pro velké

 • Ministr slíbil, že bude zvyšovat konkurenceschopnost českého zemědělství a potravinářství, ale investice do prvovýroby a následného zpracování, především v oblasti živočišné výroby, ovocnářství, zelinářství a zahradnictví, jsou až o 3 miliardy nižší než v předchozích letech.
 • Administrativně složitý dotační systém diskriminuje a nedostatečně podporuje malé zemědělce a nahrává velkým agropotravinářským komplexům typu Agrofert. „Zelená nafta“, rovněž spojená s velkou byrokracií, je výhodná především pro molochy, a navíc je snadno zneužitelná.
 • Ministr zemědělství odmítá zveřejňovat příjemce státních dotací.

Veřejné peníze na sebepropagaci, aneb místo kvality potravin více byrokracie, štítků, vyhlášek, regulace a buzerace

 • Místo podpory kvalitních potravin ministr investuje stamiliony do marketingových akcí. Za proklamovanou bezpečností potravin se skrývá protekcionismus a velká byrokracie.
 • Ministr zemědělství za státní peníze propaguje v reklamě na regionální potraviny především sám sebe.

Česká republika přichází o kvalitní ornou půdu

 • Skutečnost, že chybějí protipovodňová opatření, ohrožuje obydlí občanů a je příčinou splavování zemědělské půdy.
 • Nesprávné hospodaření s půdou a nedostatečné budování opatření přírodě blízkých (např. suchých poldrů, krajinných prvků) způsobuje při deštích erozi půdy a ztrátu ročně až několika milionů tun kvalitní zeminy.
 • Masivní zabírání zemědělské půdy pro účely výstavby namísto využívání brownfieldů zásadně ohrožuje budoucnost českého zemědělství.

Ministr podporuje netransparentnost při zadávání veřejných zakázek

 • Za rok pod jeho vedením se podíl zakázek bez výběrového řízení zvýšil ze 14 na 52 procent.

graf-opoziční-audit

Přílohy
PDF Opoziční audit MD, MPO, MŽP, MZE.pdf (289.6 kB)
Galerie
Štítky