Tureček: Chci zabránit odlivu mladých mozků

Rozhovor s lídrem na Vysočině Karlem Turečkem

4. 10. 2013

TOP 09, to není jenom - kníže", ale i místopředseda Miroslav Kalousek, který je v očích některých lidí kontroverzní. Máte vy osobně v něj absolutní důvěru?

Já vždycky zpozorním, když se o někom začne mluvit špatně, jde to od úst k ústům a od jedněch novin ke druhým a brzy už nikdo neví, co je špína, kterou házejí političtí soupeři, a co má nějaký reálný základ. Vzpomínám si, jak se tohle dělalo s Josefem Luxem, a protože jsem tohoto čestného a morálního člověka osobně dobře znal, naučila mne tahle zkušenost ostražitosti vůči démonizačním kampaním. Mirka Kalouska znám jako dynamického a odvážného politika, takových máme málo.

Vaše strana byla v koalici a spoluvládla. Necítíte spoluodpovědnost například za nesplněné sliby dané lékařům při jejich akci Děkujeme, odcházíme, které učinil váš ministr zdravotnictví?

Platy lékařů se zlepšily a mrzí mne - a nepochybuji o tom, že to mrzí i bývalého ministra, že se nemohly zlepšit víc. Lékaři by měli být placeni mnohem lépe, ale musí na to být prostředky.

Ve svém životopise máte uvedeno, že jste byl poradcem či náměstkem několika ministrů. Čím se živíte nyní?

Jsem zemědělec a rybář.

Kdybyste měl vybrat z programu TOP 09 oblast, kterou považujete za jednu z nejzásadnějších, která by to byla?

Pro zemědělce a rybáře samozřejmě oblast věnovanou venkovu, zemědělství, ale i životnímu prostředí a péči o krajinu. V našem chápání však tyto kapitoly úzce souvisejí se vzděláváním, vědou a výzkumem, kulturou a sociální politikou. Jelikož jsme součástí EU, tak také s oblastí zahraniční politiky. Abychom to všechno mohli realizovat, potřebujeme právní stát. Je to provázané, jak má program být.

Jak byste se podílel na její změně?

Vysočina potřebuje lepší dopravní obslužnost, snížení nezaměstnanosti a omezení odlivu mladých lidí. Potřebujeme kvalitní síť středních škol, zvýšit konkurenceschopnost zemědělství a jeho restrukturalizaci, pěstovat plodiny, které nevedou k erozi půdy, která zvyšuje povodňové nebezpečí. Musíme klást větší důraz na životní prostředí, zdravý životní styl a krajinu.

Chcete se podílet i na utváření venkova. Mimo jiné chcete zastavit vylidňování venkova. Jakými konkrétními kroky?

Cestu ke konkurenceschopnosti nevidíme ve zvyšování přímých dotací, ale v podpoře investic do infrastruktury, nových technologií, výzkumu. Podpoříme rozvoj výroby potravin s vyšší přidanou hodnotou a místní a regionální produkci. Dotační politikou a podporou bezúročných půjček podpoříme rozvoj produkce mléka a chovu skotu v horských a podhorských oblastech. Přímé platby z EU chceme poskytovat těm, kteří na půdě skutečně hospodaří. Chceme, aby se pozemkové úpravy prováděly nejen s cílem narovnání vlastnických vztahů, ale také s ohledem na ochranu životního prostředí a zadržení vody v krajině.

Ve vašem programu stojí, že neplánujete snižování daní, ani jejich zvyšování. To jste v minulé koalici také neplánovali, přesto jste ale daně zvýšili.

Teď je situace jiná. V roce 2011 či 2012 nikdo neplánoval, že přijde recese. Na základě analýzy Světové banky byl České republice předpovídán mírný ekonomický růst, ale přišla hlubší recese. Teď je recese na ústupu.

V případě vašeho volebního úspěchu existují strany, se kterými byste v žádném případě nešli do koalice?

Komunisté a extremisté.

Jmenujte dva lidi z vaší kandidátky, které byste —vyzdvihl", a proč.

Proč dva? Dobří jsou všichni.

Narozdíl od bývalého rektora Jirků nebo primáře Roztočila nejste veřejnosti příliš znám. Jak velký to je pro vás hendikep?

Mám setkání s občany, jezdím na kole i do malých vesnic, mám profil na facebooku i webové stránky. Kdo se mne chce zeptat, najde tam prostor i seznam mých předvolebních setkání s občany.

Poslední otázka je opět k zemědělství. Vysočina je bramborářským krajem, není podle vás ostudou, že brambory dovážíme?

Vysvětluji při každé příležitosti, že lány řepky a kukuřice v takovém rozsahu v oblasti, jakou je Vysočina, nejsou vhodné. Něco s tím udělat musíme společně, snížíme tím riziko povodní a prospějeme rázu tradiční krajiny. Určitě to dokážeme. Chci se zasadit o přímou podporu pěstování brambor na Vysočině.

Petr Klukan

Jihlavské listy, 4.10. 2013, rubrika: Aktuality, str. 4

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme