Oliva: Škroupův dům v Osicích by měl být zachráněn

Rozhodl jsem se pomoci získat peníze na záchranu Škroupova domu v Osicích na Královéhradecku a vyzval jsem podnikatele k příspěvku do nadačního fondu. Dům na oslavu tvůrce české hymny Františka Škroupa vybudovali k desetiletému výročí vzniku našeho státu v roce 1928 osičtí občané, a to díky dárcům ze širokého okolí. Autorem stavby Škroupova domu byl architekt Rychter a budova sloužila dlouhá léta všem kulturním akcím, které tvůrce naší hymny připomínaly.

27. 3. 2013

Dnes je stavba značně zchátralá a nutně potřebuje opravu. Ta je však nad síly tak malé obce.

Nadační fond, který při této příležitosti zřídil obecní úřad v Osicích již před lety, není naplňován podle původních představ. Společně s panem starostou Stanislavem Bydžovským jsme se proto rozhodli jej oživit a požádat podnikatele v Královéhradeckém kraji o příspěvek v rámci možností jimi řízené firmy. K výzvě se připojila paní Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka královéhradecké firmy PETROF, která mě v této snaze veřejně podporuje.

Rozsáhlou opravu s rozpočtem přes deset milionů korun je potřeba řešit i za pomoci státu. Když jsem se o této situaci dozvěděl, jednal jsem s ministrem financí o možnosti podpory ze státního rozpočtu. Určitou formu jsme nalezli, nicméně její podmínkou je asi padesátiprocentní účast obce.

Jsem si vědom, že v současné nelehké ekonomické situaci není jednoduché najít pro takovou podporu prostředky. V historii však najdeme případy, kdy si národ musel pomoci sám. Celou druhou polovinu 19. století sbírali prostí občané prostředky na stavbu Národního divadla doslova po krejcaru, dokázali divadlo postavit a dokonce ještě obnovit po zničujícím požáru. To vše za prakticky nulové pomoci státu. Škroupův dům sice nedosahuje významu Národního divadla, ale pro nás, Východočechy, je kulturním symbolem, připomínajícím naši krásnou hymnu a jejího tvůrce a který můžeme společnými silami zachránit.

Česká hymna patří, spolu se státním znakem a českou vlajkou, mezi nejdůležitější národní symboly. Je příjemné, že je svázána s východními Čechami právě prostřednictvím svého tvůrce, rodáka z Osic. Píseň, která poprvé zazněla již v roce 1834, se stala státní hymnou při vzniku samostatného československého státu v roce 1918.

Konto je zřízeno u České spořitelny, pobočka Hradec Králové č. 1084844319/0800.

Další informace o obci, či Nadačním fondu Františka Škroupa najdete na internetových stránkách www.osice.cz.

Jiří Oliva
poslanec a místopředseda PSP ČR
Štítky
Osobnosti: Jiří Oliva
Témata: Kultura, Venkov
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme