Gazdík: Ve Vrběticích vládl chaos a neinformovanost

Rozhovor s místopředsedou Poslanecké sněmovny Petrem Gazdíkem

9. 12. 2014

Na záznam pořadu se můžete podívat zde.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Výbuchy munice ve Vrběticích zaměstnají Poslaneckou sněmovnu. Opozice totiž požádala o svolání mimořádné schůze, která se bude příčinami explozí v muničním skladu zabývat. A předseda sněmovny jí musel vyhovět, měla dost hlasů. Co si od mimořádné schůze poslanci slibují? A jak by se měl vůči lidem z okolí obcí muničního skladu zachovat stát? I na to se budu ptát poslance za TOP 09 Petra Gazdíka, který je hostem dnešního Interview ČT24. Dobrý podvečer.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Hezký dobrý podvečer, vám i divákům.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pane poslanče, co si od té mimořádné schůze slibujete? Na co se budete ptát?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Tak my si od ní slibujeme především to, že ten největší problém, které v celé té kauze je, kromě toho, že jsou samozřejmě ohroženy životy lidí, je neinformovanost. Dodnes ani ti místní lidé některá fakta nevědí. A Poslanecká sněmovna má jaksi v ústavním systému několik zásadních rolí. První role je, že z ní vychází vláda. A já jako poslanec nejsem spokojen s tím, co vláda v této kauze předvedla, jakým způsobem a chaoticky byly organizovány ty záchranné práce, jak se které věci lidem sdělovaly. Kromě toho má Poslanecká sněmovna také funkci kontrolní. A měla by kontrolovat činnost jednotlivých orgánů v České republice. A já si myslím, že to všechno jsou věci, o kterých by se v Poslanecké sněmovně mělo mluvit. Cílem té schůze by mělo být, vnést do toho trochu světla, vnést do toho jasno. A jasně naznačit, že z chyb, které se tam staly, jsme připraveni se poučit, jsme připraveni jednat, jsme připraveni převzít zákonodárnou iniciativu, případně nařídit vládě, ať jí převezme, případně nařídit jednotlivým ministerstvům, případně s nimi o tom mluvit, jak mají postupovat v takových věcech.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vy jste přímo tam z místa, vy jste zastupitel ve Zlínském kraji, jste i poslanec za Zlínský kraj, takže tu situaci tam velmi dobře znáte, co tedy čekáte vy od té vlády, co by měla udělat, podle vás?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Víte, to má dvě fáze. Tu akutní fázi nějakým způsobem vláda nejprve nezvládala, pak ji začala zvládat o něco více, toho problému. Druhá fáze je, z těch chyb, které nastaly, se poučit. Když to rozdělím na ty jednotlivé fáze. Ten problém, který tam vznikl, podle mého názoru, vznikl už někdy v roce 2006, kdy z toho areálu odešla armáda. A kdy ten areál přešel z armády pod státní podniky zřizované ministerstvem obrany. Ty státní podniky postupně, jich bylo víc, které jim ten areál patřil, ten areál začaly pronajímat soukromím firmám. Nicméně, ten areál pořád byl veden u jednotného Integrovaného záchranného systému, u Zlínského kraje, u té obce, jako armádní areál. A on už tomu neodpovídal. Tady evidentně selhaly ty organizace zřizované ministerstvem obrany, protože to měly být ony, které pro ty nové podmínky, to, že už tam není armáda, měly ten areál rekolaudovat.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, ale vysvětlete mi, jak se stalo, že ty sklady se dostaly do rukou soukromých firem. Protože i vláda, ve které byla TOP 09, ta pronajala soukromé firmě. Nebyl tedy problém už tady na začátku? Vy jste určitě věděli o tom, nebo předpokládám, že jste věděl, že tam nějaké problémy jsou už z dřívějška, protože i ministr Chovanec říkal, že vlády dřívější věděly alarmující informace o tom, co se v těch skladech děje. Měli jste nějaké takové informace?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Paní redaktorko, já jsem nikdy ve vládě nebyl.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Já vím, že vy jste nebyl ve vládě, ale jste členem.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Ale já jsem říkal zcela jasně.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vládní strany, která byla dříve ve vládě.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Ano, že ten problém vznikl někdy v roce 2006, kdy tehdy ten problém, problém začal. Kdy ta organizace zřizovaná.         

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A to víte od kdy, že ta, ten problém vznikl v roce 2006?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Od včerejška. Tehdy ta, tehdy ty organizace zřizované státem nejednaly podle vyhlášek příslušných zákonů. A než pronajaly, nebo na základě těch smluv, kterými pronajaly ten areál jednotlivým soukromím firmám, tak měly udělat rekolaudaci, měly to zahrnout do Integrovaného záchranného systému, měly to vyvést z armádního režimu ten areál do úplně, úplně jiného režimu. Tak, aby se to dalo pronajímat soukromím firmám. A to se dá zjistit.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, ale tam vláda.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Kdo za to může.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, ale i vláda, ve které byla.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Existují konkrétní smlouvy.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

TOP 09. Ty smlouvy, zřejmě v nich pokračovala. Nějaké zásadní změny se nestaly ani v době, kdy jste byli u vlády vy, takže tam ten problém bude i z roku 2011.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Paní redaktorko, já neumím posoudit, já jsem ty smlouvy neviděl. A vůbec netuším, jestli třeba v tom roce 2006 ty smlouvy na jakou dobu byly uzavřeny. Od té doby.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Nepátral jste po tom zatím ještě?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Nepátral jsem, ani nemám tu možnost jako místopředseda sněmovny. To je skutečně věcí, to by v tomto případě měl dělat, mělo dělat ministerstvo obrany. A pan ministr Stropnický už dávno měl říct, kde je ten problém.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Budete tedy ty smlouvy chtít vidět?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Určitě to bude, já nejsem členem výboru pro obranu bezpečnosti.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Myslím vy, poslanci, protože vy jste chtěli.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

My, poslanci, určitě bysme.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Svolat, nebo svoláváte mimořádnou schůzi. Zajímá mě, jestli budete chtít na té mimořádné schůzi, abyste viděli ty smlouvy, podle kterých jsou ty sklady pronajaté.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Ano, určitě, protože tady je, tady je ten základ toho problému. Díky němu dnes trpí občané Vlachovic, Vrbětic a přilehlého okolí. Žijí v nejistotě, jestli jim tam, jestli kdy jim tam zas bouchne nějaký, nějaký muniční sklad. Ono je to celé ještě podezřelejší, protože kromě toho, že ty, ty, že tady evidentně došlo k pochybení, a já si osobně myslím, že to bylo pochybení na straně státu, respektive státem zřízené organizace, ale to je věc vyšetřování a vyšetřovatelů, kteří to musí označit, to je můj soukromý názor. Tak kromě toho, došlo, došlo k dalšímu pochybení při tom samotném neštěstí, když se to stalo poprvé. A těch pochybení bylo několik.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pojďme se ještě vrátit k té situaci, která nastala. Vy jste totiž byl v podstatě velmi blízko i toho druhého, druhého výbuchu, protože vy jste v tu chvíli telefonoval s jedním ze starostů, který byl blízko těch výbuchů. Co jste v tu chvíli, kdy jste s ním telefonoval, slyšel?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

No, abych to po pravdě řekl slovy jednoho filmu, vypadalo to tam, jak za Kuvajtu napadení. Já jsem okamžitě telefonoval ministrovi vnitra a žádal jsem ho, aby tu situaci okamžitě řešil, protože v té chvíli už tam byly jednotky Integrovaného záchranného systému. A už to podléhalo de facto pod správu policie. A pan ministr mě tehdy velmi překvapil, když říkal, že on má od policie informace o tom, že tam došlo k nějakým dvaceti jednotlivým výbuchům. Což z toho, co já jsem slyšel od pana starosty /NESROZUMITELNÉ/, vůbec, vůbec tak nevypadalo. Ta situace vypadala mnohem vážněji.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vy jste je tedy slyšel na vlastní oči, na vlastní uši?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Ano, na vlastní pravé ucho jsem to slyšel.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Jak popisovali tu situaci ostatní starostové? Na co si stěžovali? Co byl hlavní problém v tu chvíli? Jak popisovali třeba ty evakuace?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Hlavní problém byl chaos. Protože neexistují jaksi krizové plány. Tím, teď se vracím k tomu, v čem jsme začali. Tím, že tehdy, přitom pronajmutí, neprovedla organizace zřízená státem veškeré úkony k tomu, aby rekolaudovala jaksi ten areál, aby ho mohla pronajímat soukromím firmám, tak nedošlo také, tím pádem se k tomu nevyjadřoval Integrovaný záchranný systém, nevyjadřovaly se k tomu obce ani kraj, ani další organizace, které při běžné rekolaudaci se vyjadřují. Těch organizací je zhruba pětadvacet. Tak došlo k tomu, že neexistují krizové plány. A to je úplně to nejhorší, co se může stát. To, co hlavně řešila, řešil ten krizový štáb, který zasedal, který zasedal v sobotu ve Vlachovicích, Vrběticích, tak hlavním požadavkem starostů bylo, aby vláda co nejdříve vypomohla s krizovými plány, aby vypracovali krizové plány, protože jednotlivé obce neví, jak se v té krizi mají chovat. Jak tu, to svoje chování zkoordinovat, na koho se obrátit. A to je, to vyvolává v občanech nejistotu a zmatek. A to je ten nejhorší problém. Když vám sviští za humny rakety a něco tam bouchá a vy nevíte, jestli můžete, nemůžete poslat děti do školy, když na jedné straně, na kraji obce stojí pekaři a nechtějí ho pustit. Na druhou stranu, chodí normálně, normálně děti do školy a starosta neví, protože ho nikdo neinformuje. To je ten nejhorší problém, ta nekoordinace a chaos. A z tohoto bychom si měli vzít poučení. Protože obecně náš Integrovaný záchranný systém funguje velmi dobře, osvědčil se při povodních, ale tady zásadním způsobem selhal. A ta příčina je v tom roce 2006.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Takže je to vina státu?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Já nejsem ten, paní redaktorko, kdo může posuzovat to, čí je to vina. Od toho jsou orgány činné v trestním řízení.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak nějaký názor na to jistě máte?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Můj osobní názor je, že tady začala ta příčina. A je to, je to vina toho, kdo je podepsán pod těmi smlouvami, kterým těm jednotlivým firmám pronajímal, a přitom nezajistil ten areál v souladu se zákonným stavem dle stavebního zákona.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A kdo má, kdo může za to, že ti lidé nemají všechny informace, které by měli mít. Protože vy jste o tom mluvil na začátku, že oni vlastně nejsou informováni dostatečně, ani včas. Čí je tohle chyba?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Víte, oni se ty jednotlivé, jednotlivé složky, nebo orgány na sebe, na sebe vymlouvají. Ministerstvo obrany.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, mě zajímá, co si myslíte vy. Čí je to podle vás chyba, že ti lidé na místě nemají informace včas a ucelené, tak jak by měli mít?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Tím, že neexistují ty krizové plány, tak je ta situace nekoordinovaná a vzniká zmatek, jak jsem říkal. Ta chyba, kterou já podle mě vidím, je právě v tom, že nikdo z těch orgánů neudělal nic navíc. Jistě každý z nás občanů už zažil různé krizové situace. A v těch krizových situacích se ukáže, kdo je čeho schopen. A já třeba, mě tady strašně mrzí, že Zlínský kraj neudělal víc, než musel. On neporušil nic, ale on se mohl postavit, Zlínský kraj měl na to kapacity, měl na to odborníky pro krizové řízení. A jako zastupitel kraje mě to mrzí. Neudělal víc, než musel. Takový Pardubický kraj, kam se má část munice z Vlachovic, Vrbětic postupně přesunovat do obce Květná, pan Hejtman Netolický dnes dělá mnohem více, než by musel pro to, protože mu záleží na vlastních občanech a protože nechce vyvolávat paniku. Kdyby se takto choval, jak se teď chová Pardubický kraj, tehdy Zlínský kraj, tak k mnoha věcem nemuselo dojít.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Souhlasíte tedy s Andrejem Babišem, který kritizoval už v nedělních Otázkách Václava Moravce hejtmana Zlínského kraje za to, že nevyhlásil krizový stav. Pojďme si připomenout jeho slova.

Andrej BABIŠ, ministr financí /ANO//Otázky Václava Moravce, 7.12.2014/

Za nájem těch skladů rozpočet dostane, nebo stát dostane deset milionů. A my dneska už jsme někde na nákladech dvacet pět milionů. A znovu opakuji, kde jsou ty privátní firmy? Proč jim nikdo neřekl, naložte si to na vagóny, máte na to dva týdny, odvezte to pryč. My hledáme náhradní sklad, to nás stojí peníze, my posíláme pět set vojáků a policajti a štáby a bezpečnostní rada tam zasedá. No neuvěřitelné. Jako měl velet jeden a měl to mít za úkol, jako potom, jak to vybuchlo, ministr vnitra, protože to vyšetřuje policie. Armáda už tam nemá, nemá ani přístup do toho. Hlavní pochybení je u hejtmana, který měl vyhlásit krizový stav. To neudělal. Pravděpodobně z ekonomických důvodů.

Stanislav MIŠÁK, hejtman Zlínského kraje /ČSSD//Události, komentáře, 8.12.2014/

Vyhlášení stavu nebezpečí je možno ze zákonných důvodů, pokud složky Integrovaného záchranného systému nejsou z to, zvládnout danou situaci .

Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta /Události, komentáře, 8.12.2014/

Došli jsme k závěru, že by se ta situace ve vztahu ke kompetencím a možnostem složek IZS a bezpečnostních složek státu nějak významně nezměnila. Takže pro nás to není naprosto zásadní věc.

Tomáš KUCHTA, náměstek ministra obrany /Události, komentáře, 8.12.2014/

My jsme názoru, že se ten krizový stav, respektive stav nebezpečí měl vyhlásit, protože se jedná o preventivní opatření.     

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak, měl se vyhlásit krizový stav, nebo ne?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Podle mého názoru, pan hejtman rozhodně nic neporušil. On skutečně nemusel vyhlásit krizový stav, ale on mohl udělat mnohé kroky, které jsou navíc. On mohl vzít, aniž by vyhlásil třeba krizový stav, mohl vzít pod sebe ty jednotlivé starosty a začít se snažit pomoci svých úředníků a odborníků, které na krizové řízení na kraji má, tu situaci koordinovat. Což on nedělal. A to vidím, to vidím jako problém. Neexistence krizových plánů je ten zásadní problém. A v případě neexistence, když se dostanete, paní redaktorko, do situace, kdy se tak, jak to vidíte tady ve vašem záznamu, jednotlivé složky hádají o to, kdo to vlastně měl udělat, jestli to mělo udělat vnitro a policie, nebo Integrovaný záchranný systém, nebo, nebo kraj, nebo ministerstvo obrany, tak to je to nejhorší, co se tam stalo, a co vyvolalo ten chaos. Bohužel, někdy je potřeba udělat trochu víc, než nám zákon přikazuje. Někdy je potřeba, a my starostové to známe, vzít aktivitu do vlastních rukou, protože nám jde o ty lidi. A to se tady nestalo.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Byla chyba, že nebyl vyhlášen krizový stav, nebo ne?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Byla chyba, že kraj nevzal ten stav do svých rukou. Jestli už formálně měl, nebo neměl vyhlásit krizový stav, to je věcí diskuze. Znovu říkám, že zákon je, pan hejtman vůbec nic neporušil.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Já se na to ptám v souvislosti s, v souvislosti s tím, že bývalý hejtman Kraje Vysočina v Událostech, komentářích řekl zajímavou věc, že pokud by byl vyhlášen krizový stav, měli by lidé větší a snazší šanci, dostat se k odškodnění. Pojďme si připomenout jeho slova.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda senátního klubu strany, místopředseda strany /ODS//Události, komentáře, 8.12.2014/

V případě, že potom dochází k odškodnění, tak vždycky se stát ptá, byl vyhlášen stav nebezpečí, nebo nebyl? A když stav nebezpečí není vyhlášen, tak ta pozice těch, co se nachází v tom území, je vždycky horší.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Ano, pokud se na to budeme dívat z tohoto pohledu. Vy jste se zatím ptala, jak měla vypadat ta situace v tom okamžiku, kdy hlavním úkolem je, ochránit zdraví a životy, životy lidí a zabránit chaosu. Z toho hlediska je irelevantní, jestli byl, nebo nebyl vyhlášen krizový stav, protože stačilo tu věc koordinovat. Pokud se na to budeme dívat z pohledu, z pohledu zpětného, ano, ze zákonného hlediska, zpětně je mnohem lepší pro vymáhání odškodného, kdyby byl vyhlášen krizový stav. To s panem bývalým hejtmanem Vysočiny plně souhlasím.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Řekněte mi, jakou máte teorii těch výbuchů, protože šéf policejních pyrotechniků, který byl na místě, dnes prohlásil, že je vysoce nepravděpodobné, aby muniční sklady vybuchly samy od sebe.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Víte, já z toho, jak to sleduju, a jak každý den mluvím se starostou Vlachovic, Vrbětic i s okolními starosty, jak se jich ptám, co pro ně jako poslanec, nebo jako poslanci můžeme, můžeme udělat. Co je potřeba, co je koordinovat. A jestli je potřeba zatlačit na některé ministerstvo, či, či kraj, či zásahový systém. Tak, tak v tomto směru si, si, vím od nich, že jsou tam věci, které jsou víceméně podezřelé. Když si vezmeme ten druhý výbuch, tak ten druhý výbuch v tom skladu, to byl sklad, který pyrotechnici prověřili, který zkonstatovali, že je bezpečný. A v momentě, kdy jaksi ten areál hlídá armáda a policie, kdy tam zasahují složky Integrovaného záchranného systému, a přesto to znovu bouchne, tak to vzniká, tak vznikají opravdu i v těch občanech nanejvýš velká podezření o to, že to není náhoda, že je to úmyslné. To je tam ještě dalších pětadvacet skladů, které jsou v současnosti.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A vaše teorie, vaše teorie je tedy jaká, že to byl úmysl?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Moje osobní teorie je, že to mohl být úmysl. Je to určitě jedna z verzí. A je to velmi pravděpodobná verze.       

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Ministerstvo obrany po tom druhém výbuchu tvrdilo, že Vojenský technický ústav může objekt kontrolovat, ale nakládání s municí je věcí nájemce, tedy té soukromé firmy. A kontrolu má na starost policie a Báňský úřad, jenže Státní Báňský úřad jakékoliv kontroly vyloučil, to samé policie, která údajně kontroluje jenom zbraně, a ne munici. Z toho to vypadá, jako by byl ten areál úplně bez kontroly?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Ten areál bez kontroly skutečně byl, nebo neměl tu kontrolu, kterou zákon v takových případech nařizuje, protože nebyl, a vracíme se znovu k začátku, rekolaudován na to využití, které měl. A za to zodpovídá státní organizace, která byla zřizována, nebo je zřizována ministerstvem obrany.          

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vy jste říkal, že vaše teorie hodně pracuje s tou verzí, že by to mohl být úmysl. Čí a proč? Napadla vás ta myšlenka? Ta otázka?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Určitě, určitě mě napadla. Já tady nechci šířit veřejně jakékoliv poplašné zprávy. Teď je potřeba tu situaci už uklidnit. A ten, koho se to týká, nejsme my, poslanci, ale Policie České republiky, která to musí důsledně vyšetřit. Nicméně, to, co v těch skladech je, proč bouchl druhý sklad, který byl kontrolován pyrotechniky, jsou otázky, které každého z těch občanů okolí Vlachovic a Vrbětic napadají. A že to není, není samo sebou. Myslím, že vláda to od nich v sobotu zcela jasně slyšela. A slyšela i to, že ten chaos, to nekonání, a to, že nikdo jak od státu, tak od kraje, neudělal víc, víc, než musel, je strašná škoda. Je to strašná zpráva pro, pro tamní občany. A já věřím, že vláda, kraj, i my poslanci, se z té situace poučíme.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Podle prezidenta Miloše Zemana by se měly zásadně změnit podmínky obchodování s přebytečnou municí, omezit počet firem, které ji odkupují. Co tomu říkáte?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Víte, to už je na skutečně velmi odbornou diskuzi. Pan prezident určitě tady to vyjádření, se minimálně občanům Vlachovic, Vrbětic i občanům, kteří žijí v okolí muniční, jakéhokoliv muničního skladu, musí líbit. To, že na jednu stranu vás, vás stát jaksi nutí k mnoha desítkám různých povolení, jenom v případě, když žádáte o řidičák, když žádáte o stavební povolení, a přitom se tady obchoduje, obchoduje jaksi s nebezpečným materiálem za velmi pochybných podmínek, je pro mě, jako poslance, důvod k tomu, abych na výbor pro obranu, případně na výbor pro bezpečnost přivedl starostu Vlachovic a Vrbětic, aby se tím ty odbory, výbory odborně zabývaly. A aby z toho vzniklo pro vládu zcela jasné resumé, které se pak odzrcadlí jaksi v konkrétních vyhláškách a zákonech.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Jak jsou na tom ti lidé teď? Tam to místo hlídá armáda. Zvýšil se tam počet vojáků, je tam i bezpilotní letoun. Je to pro ty lidi na místě dostatečná záruka toho, že už se něco podobného nebude opakovat, nebo pořád ještě mají strach?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Pokud zažijete, já jsem s některými z nich mluvil, pokud něco takového zažijete, paní redaktorko, tak ten strach vás velmi dlouhý čas neopustí, si myslím. V nich ten strach je. A není, není jenom v nich. Myslím, že pro nás politiky obecně by to mělo být poučení, jak se v takových situacích chovat. Že skutečně jako volený zástupce lidu, ať je, ať je to starosta, zastupitel, krajský zastupitel, hejtman nebo poslanec, či představitel vlády, by v takových situacích měl ze sebe vydat úplně to nejvíc. A já bych tím chtěl poděkovat na tomto místě jak jednotkách Integrovaného zásahového systému, které místy udělaly víc, než musely. Chtěl bych poděkovat starostům, kteří rozhodně v posledních dnech a nocích udělali víc, než museli.         

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Po prvním výbuchu areál hlídala stovka vojáků. Vláda včera rozhodla o tom, že tam pošle dalších tři sta padesát vojáků, kteří spadají pod velení policie. Myslíte si, že tím policie přiznává, že tam hrozí nějaké reálné riziko toho, že by se tam někdo mohl pokusit vniknout do toho areálu? Protože, proč najednou tak velký počet, když nejdřív tam bylo sto, teď dalších tři sta padesát.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Určitě ano, určitě ten areál je poměrně, poměrně velký. Ten areál není dostatečně zabezpečený, což znovu se vracím k tomu původu, je problém té rekolaudace, která tehdy vznikla, a nikdo s tím nic nedělal. Je to, ten zásadní věc je, že teď skutečně ten areál musí být hermeticky uzavřen. Postupně ty sklady otevřeny a postupně ta munice odvezena. A samozřejmě, měly by k tomu být vyzvány, tady souhlasím s panem Babišem, kterého jste pouštěli, měly by k tomu být vyzvány ty soukromé firmy. Policie by měla vyslechnout majitele těch soukromých firem, měla by vyslechnout ty zaměstnance, kteří v těch soukromých firmách pracovali. Ale já jako poslanec, kdo jsem já, abych radil policii, co má dělat.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Myslíte si, že ještě pořád tam hrozí nějaké reálné riziko teď, v tuto chvíli?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

V tuto, samozřejmě, že v momentě, kdy máte ve dvaceti pěti budovách napěchovanou munici, o které máte nějaké soupisy, ale ve skutečnosti, co je opravdu vevnitř, si myslím, že dnes ani ti pyrotechnici pořádně neví. Tak tam nebezpečí skutečně hrozí. Na druhou stranu musím říct, že teď už potom chaosu skutečně vláda, i všechny ostatní organizace, se dokopaly k tomu, že tu bezpečnost v rámci daných možností dokázaly našponovat na maximum, které v dané chvíli jde.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Na místě je, čtyři sta padesát vojáků. Kdo zaplatí jejich nasazení?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Zaplatíme to sami, samozřejmě my, daňoví poplatníci. A znovu jsem u toho začátku, ten někdo, kdo podepisoval smlouvu s těmi soukromími firmami, a přitom nedodržel zákon a nerekolaudoval. A ten někdo, kdo byl zástupce státu, pro mě je to úplně nejlepší, jako v tom, v této situaci je to pro mě zpráva o tom, že to, co se už potřetí snažím prosazovat, a to je zákon o odpovědnosti úředníků za způsobenou škodu, který jsme znovu podali do Poslanecké sněmovny, je zákon, který je na místě. A ten někdo, kdo je pod těmi dokumenty podepsán, by za to měl být jaksi penalizován. Tak, jak je tomu v soukromé sféře, minimálně tak.          

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Munice z Vrbětic se má po devíti dnech klidu, pokud tam tedy nic nevybuchne, přestěhovat do Květné. Kdo by měl garantovat bezpečnost toho převozu? Měla by to být firma, která, které ta munice patří, nebo by to měl být stát, nebo policie, nebo kdo to bude garantovat?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Měla by tam určitě nastat, nastat nějaká, nějaká dohoda mezi tou firmou a státem. Nicméně v tomto prioritním není ta finanční stránka, ale prioritní je, zajištění bezpečnosti, bezpečnosti občanů. A tam, ať chci, nebo nechci, tak ji bude muset garantovat stát, tedy v tomto případě armáda. Pro mě je dobrou zprávou, už jsem tady mluvil o Pardubickém kraji, který se k tomu postavil velmi čelem, který si nadiktoval konkrétní velmi jasné podmínky, jak ta věc má být, jak má vypadat, jak má vypadat převoz, jak má vypadat uskladnění. A to je ten postup, který měl být ve Vlachovicích, ve Vrběticích od začátku.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Jakým způsobem by se měla k té odpovědnosti postavit firma, která, které ta munice patří. Ona tvrdí, že už je ta munice prodaná, že byla připravená k převozu. Ten areál nebyl pojištěný. I to ta firma už zveřejnila. Měla by zaplatit třeba odškodné těm lidem, kteří jsou z těch obcí?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Samozřejmě, že by, že by stát, a předpokládám, že starostové jednotlivých obcí, oni už to vyhlásili, podají žalobu jaksi na tu, na tu firmu patrně, nebo na ty firmy, které jsou tam, a budou žádat odškodnění. Protože jak občanům, tak obcím vznikla nejenom morální, ale i materiální újma.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Kdo, podle vás, bude hlídat tu munici v té Květné? Co s ní bude dál? Nemůže jí stát zabavit, protože to policie řeší jako obecné ohrožení, trestný čin?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

V Květné ten areál je v úplně jiném režimu, paní redaktorko. To je skutečně vojenský, vojenský areál.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Nejvíc střežený.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Hlídaný vojenskou policí. A tam skutečně to, něco takového, se nemůže stát. A věřím, že, že Pardubický kraj to skutečně připravil a zařídil tak, jak se to, jak to má vypadat.          

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pojďme teď ještě k jinému tématu, někteří poslanci TOP 09 navrhují omezit rozpočet zahraničních cest prezidenta o jeden a půl milionu korun. Zdůvodnili to tím, že Zeman podle nich při zahraničních cestách hájí pouze své vlastní názory, které nejsou v souladu s vládní zahraniční politikou. Souhlasíte s tím, podpoříte návrh svých kolegů?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Určitě ze solidarity návrh svých kolegů podpořím. Nicméně, to je jejich právo, je to právo každého poslance, navrhovat změny rozpočtu. Chápu, že se jich některé výroky na zahraničních cestách dotýkají. To, co jsem slyšel, že českým národním symbolem je Krteček, v Číně, to přiznám, že se mě dotklo. Ano, krteček velmi špatně vidí a v případě nebezpečí se zahrabe hluboko pod zem. Já bych nechtěl, aby náš národ takto vypadal.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Říká Petr Gazdík, poslanec TOP 09. Děkuju vám za to, že jste byl hostem Interview ČT24. Vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost. Na shledanou.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí STAN /TOP 09 a STAN/

Hezký večer, na shledanou.

ČT 24, 9. 12. 2012, pořad: Interview ČT24

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme