Plíšek: Mám vizi – moderní, efektivní a demokratický stát

3. 2. 2017

Česká republika tradičně náleží do okruhu západních demokracií postavených na klasické dělbě státní moci a dodržování, obhajobě a ochraně přirozených lidských práv a svobod. Historie nesčetněkrát dokázala, že tento systém je pro většinu společnosti nejspravedlivější, nejbezpečnější a v dlouhodobějším hledisku také nejvýhodnější.

Jedním z předpokladů k zachování stávajícího systému je vláda práva, dobře uspořádaný systém legislativy, efektivní, ale nezávislá justice a účinná vymahatelnost práva. Stav české legislativy a justice je však bohužel neuspokojivý. S tím, v jakém stavu je dnes legislativa a justice, ale nemůže být nikdo spokojený. Český právní systém představuje nepřehlednou a rozsáhlou směsici převážně regulačních a sankčních předpisů postihujících takřka veškeré možné oblasti lidského jednání. V praxi již vlastně není možné, aby se kdokoliv bezchybně orientoval v celém právním řádu a měl o něm dokonalý přehled, a to včetně odborníků a profesionálů. Jednou z příčin tohoto stavu je mylná domněnka, že každý negativně vnímaný jev lze vyřešit zákonem. Přemíra zbytečných regulací však pouze nenápadně, ale o to závažněji omezuje lidskou svobodu, když dříve zcela přirozené a běžné jednání je postupně svazováno do zákonných pout zákazů a příkazů.

O nevalném stavu české justice svědčí pomalost soudních řízení a a že je nemožné často vymoci si pravomocné soudní rozhodnutí. Celý stav naší legislativy a justice ale ústí ve značné škody společenské i ekonomické.

V minulých dnech jsme zveřejnili Vizi 2030, která ukazuje, kam by se Česká republika, její legislativa a justice měla do budoucna ubírat. Primárním strategickým úkolem je zachování plně demokratického systému důsledně oddělujícího moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Naším cílem je při zachování tohoto systému vytvoření úsporného, jednoduchého a výkonného státu, který minimalizuje administrativní agendu na činnosti skutečně nezbytné pro existenci státu. Ponechá se tím více svobody občanům, kteří si však musí být vědomi nejen svých práv, ale i povinností. S tím souvisí také míra vzdělanosti obyvatel, která by se měla zvyšovat.

Náročný, ale splnitelný úkol představuje odstranění zbytečných zákazů, příkazů a regulací. Dlouhodobě by se ale s každou novou promyšlenou regulací měla současně zrušit alespoň jedna stávající. Tím by se zajistilo nenavyšování zbytečných povinností, ale naopak by pomalu docházelo k žádoucím úpravám veřejných priorit.

Právní povědomí a orientaci v právním řádu jistě zlepší bezplatná dostupnost úplného znění veškerých účinných předpisů na internetu, u kterých stát garantuje jejich správnost. Dosud tu takový systém není. Stát by rovněž měl poskytovat online informační právní servis pro adresáty právních norem, aby se občané v případě nejasností mohli obracet na státní orgány touto jednoduchou a přístupnou formou.

Samostatnou kapitolou nabízející prostor ke zlepšení je česká justice. V 21. století musí být v maximální míře elektronizovaná, což přispěje k účinnosti i rychlosti. Soudy by měly rozhodovat ve stanovených lhůtách všude tam, kde je to možné. Efektivita justice souvisí s jejím personálním a materiálním zabezpečením, které se musí stát jednou ze státních priorit.

Současně však soudci i státní zástupci mají podléhat přísné kárné odpovědnosti v případě neplnění svých povinností. S oblastí justice souvisí také přeplněné české věznice. K řešení tohoto problému napomůže větší důraz na alternativní tresty a ukládání nepodmíněných trestů odnětí svobody v odůvodněných případech za závažnější provinění.

K modernímu státu dnes bezpochyby patří také důsledné využívání technologií, které již tvoří běžnou součást našich životů. V této oblasti navrhneme zavést možnost elektronických voleb s důrazem na zabezpečení takového systému. Bezpečnost veřejných IT systémů představuje další úkol, který není možné podceňovat. Kybernetické útoky budou zřejmě stále častější a stát musí být připraven tomuto nebezpečí účinně čelit.

Martin Plíšek, poslanec TOP 09

zdroj: echo24.cz, 2. 2. 2017

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Martin Plíšek
Témata:
Soudnictví a spravedlnost
TOP 09 Facebook Twitter YouTube G+ Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Michnův palác, budova č. 2
Újezd 450/40
118 00 Praha 1 - Malá Strana

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999
fax: 255 790 899

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí TOP 09

lenka.brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 932

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme