Plíšek: Mám vizi – moderní, efektivní a demokratický stát

3. 2. 2017

Česká republika tradičně náleží do okruhu západních demokracií postavených na klasické dělbě státní moci a dodržování, obhajobě a ochraně přirozených lidských práv a svobod. Historie nesčetněkrát dokázala, že tento systém je pro většinu společnosti nejspravedlivější, nejbezpečnější a v dlouhodobějším hledisku také nejvýhodnější.

Jedním z předpokladů k zachování stávajícího systému je vláda práva, dobře uspořádaný systém legislativy, efektivní, ale nezávislá justice a účinná vymahatelnost práva. Stav české legislativy a justice je však bohužel neuspokojivý. S tím, v jakém stavu je dnes legislativa a justice, ale nemůže být nikdo spokojený. Český právní systém představuje nepřehlednou a rozsáhlou směsici převážně regulačních a sankčních předpisů postihujících takřka veškeré možné oblasti lidského jednání. V praxi již vlastně není možné, aby se kdokoliv bezchybně orientoval v celém právním řádu a měl o něm dokonalý přehled, a to včetně odborníků a profesionálů. Jednou z příčin tohoto stavu je mylná domněnka, že každý negativně vnímaný jev lze vyřešit zákonem. Přemíra zbytečných regulací však pouze nenápadně, ale o to závažněji omezuje lidskou svobodu, když dříve zcela přirozené a běžné jednání je postupně svazováno do zákonných pout zákazů a příkazů.

O nevalném stavu české justice svědčí pomalost soudních řízení a a že je nemožné často vymoci si pravomocné soudní rozhodnutí. Celý stav naší legislativy a justice ale ústí ve značné škody společenské i ekonomické.

V minulých dnech jsme zveřejnili Vizi 2030, která ukazuje, kam by se Česká republika, její legislativa a justice měla do budoucna ubírat. Primárním strategickým úkolem je zachování plně demokratického systému důsledně oddělujícího moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Naším cílem je při zachování tohoto systému vytvoření úsporného, jednoduchého a výkonného státu, který minimalizuje administrativní agendu na činnosti skutečně nezbytné pro existenci státu. Ponechá se tím více svobody občanům, kteří si však musí být vědomi nejen svých práv, ale i povinností. S tím souvisí také míra vzdělanosti obyvatel, která by se měla zvyšovat.

Náročný, ale splnitelný úkol představuje odstranění zbytečných zákazů, příkazů a regulací. Dlouhodobě by se ale s každou novou promyšlenou regulací měla současně zrušit alespoň jedna stávající. Tím by se zajistilo nenavyšování zbytečných povinností, ale naopak by pomalu docházelo k žádoucím úpravám veřejných priorit.

Právní povědomí a orientaci v právním řádu jistě zlepší bezplatná dostupnost úplného znění veškerých účinných předpisů na internetu, u kterých stát garantuje jejich správnost. Dosud tu takový systém není. Stát by rovněž měl poskytovat online informační právní servis pro adresáty právních norem, aby se občané v případě nejasností mohli obracet na státní orgány touto jednoduchou a přístupnou formou.

Samostatnou kapitolou nabízející prostor ke zlepšení je česká justice. V 21. století musí být v maximální míře elektronizovaná, což přispěje k účinnosti i rychlosti. Soudy by měly rozhodovat ve stanovených lhůtách všude tam, kde je to možné. Efektivita justice souvisí s jejím personálním a materiálním zabezpečením, které se musí stát jednou ze státních priorit.

Současně však soudci i státní zástupci mají podléhat přísné kárné odpovědnosti v případě neplnění svých povinností. S oblastí justice souvisí také přeplněné české věznice. K řešení tohoto problému napomůže větší důraz na alternativní tresty a ukládání nepodmíněných trestů odnětí svobody v odůvodněných případech za závažnější provinění.

K modernímu státu dnes bezpochyby patří také důsledné využívání technologií, které již tvoří běžnou součást našich životů. V této oblasti navrhneme zavést možnost elektronických voleb s důrazem na zabezpečení takového systému. Bezpečnost veřejných IT systémů představuje další úkol, který není možné podceňovat. Kybernetické útoky budou zřejmě stále častější a stát musí být připraven tomuto nebezpečí účinně čelit.

Martin Plíšek, poslanec TOP 09

zdroj: echo24.cz, 2. 2. 2017

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Martin Plíšek
Témata:
Soudnictví a spravedlnost
TOP 09 Facebook Twitter YouTube G+ Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Michnův palác, budova č. 2
Újezd 450/40
118 00 Praha 1 - Malá Strana

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999
fax: 255 790 899

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí TOP 09

lenka.brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 932

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme