Zdeněk Juračka

Kandidát do Senátu za obvod č. 44 - Chrudim

Zdeněk Juračka pracuje pro spotřební družstva od roku 1969, kdy nastoupil do Jednoty SD Praha – západ.

Absolvoval večerní studium na učilišti SČMSD v Klánovicích, kde získal výuční list pro obor kuchař – číšník.

Nějaký čas pracoval i jako vedoucí na provozovnách tehdejší Správy učilišť a externě vypomáhal na této škole i jako učitel. Rodinné a bytové problémy ho přivedly v letech 1974 – 75 do funkce vedoucího tělovýchovného střediska ČSTV Horní Mísečky. Zkušenost z řízení tohoto v té době atraktivního podniku byla pro něho cennou praxí i životní zkušeností.

V roce 1976 nastoupil do Jednoty SD Kroměříž jako vedoucí provozovny veřejného stravování. Má dlouholetou praxi v řízení provozu veřejného stravování i maloobchodu. Postupně se prosadil v nejrůznějších řídících funkcích družstva - od vedoucího odboru veřejného stravování a cestovního ruchu až po vedoucího obchodně provozní skupiny a místopředsedu družstva. V roce 1991 byl zvolen do funkce předsedy družstva.

Byl u zrodu největší nákupní aliance v České republice – družstva COOP Centrum, v jejímž čele stojí a je předsedou představenstva od založení v roce 1993. COOP Centrum obdrželo v roce 2007 za zlepšení výkonnosti organizace Národní cenu České republiky za jakost.

Od roku 2000 je místopředsedou dozorčí rady COOP EURO, a.s. se sídlem v Bratislavě. 

V říjnu roku 2004 zvolen předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev. V této funkci inicioval a řídí strategické projekty zaměřené na lepší využití potenciálu spotřebních družstev, které jsou svým konsolidovaným obratem 27,2 miliardy korun a sítí 3.000 prodejen (2009) největší národní maloobchodní aliancí v ČR.

Zasadil se o získání Certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 pro Školská zařízení SČMSD. Prosazuje celoplošnou skupinovou certifikaci prodejen COOP – certifikát HACCP má dnes již více než 1800 prodejen spotřebních družstev, další o jeho získání usilují.

Za úspěšnou implementaci strategických projektů získala skupina COOP řízená Zdeňkem Juračkou prestižní ocenění Zlatý dukát 2009 v kategorii „Obchod“.

Osobně získal Zdeněk Juračka řadu významných ocenění, v roce 2009 to byl Velký modrý delfín – Marketér roku 2008 a dále cena Anežky Žaludové za rok 2009 udělená za mimořádný osobní přínos k rozvoji a péči o kvalitu v ČR.

V dubnu 2008 byl Zdeněk Juračka po několika letech ve funkci viceprezidenta zvolen prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. I v této pozici je dynamickým, viditelným a médií s oblibou citovaným výrazným manažerem s jasně formulovanými a pregnantně zdůvodněnými stanovisky, zkušeným odborníkem a obratným vyjednávačem schopným zastávat zájmy obchodu ve všech spektrech jeho aktivit.

Rozhovory a komentáře

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme