Volební program TOP 09 vychází důsledně ze základního strategického dokumentu naší konzervativní strany – Hodnotového desatera. Respektujeme, že ne každý občan musí nutně sdílet náš pohled na svět a naši vizi rozvoje společnosti. Zastupujeme občany, kteří jsou podle našeho názoru charakterizování následujícími vlastnostmi:

 • Jsou připraveni hájit svobodu a demokracii, které považují za nejdůležitější a nejcennější hodnoty.
 • Znají svá občanská práva stejně jako své povinnosti, kterých se nezříkají a jež jsou připraveni plnit.
 • Nabízejí společnosti své znalosti, píli, odvahu a široký rozhled.
 • Jsou sebevědomí a tolerantní, mají respekt k názorům druhých lidí.
 • Nenechají se ošálit falešnými sliby jednoduchých a rychlých řešení.
 • Znají naši minulost a nebojí se budoucnosti.
 • Myslí na zabezpečení sebe i své rodiny ve stáří a v horších časech.
 • Váží si možnosti v co nejširší míře odpovídat za zdraví a vzdělání své i svých blízkých.
 • Za správnou cestu k prosperitě považují soukromou iniciativu podnikatelů a poctivou práci zaměstnanců, nikoli složité přerozdělování prostřednictvím úředníků a politiků.
 • Vědí, že prosperitu nelze nakoupit na dluh.
 • Preferují dobrovolnou solidaritu před solidaritou plošně uplatňovanou a vynucenou.
 • Cítí odpovědnost a silnou vazbu k rodině i ke své obci.
 • Jsou připraveni přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.
 • Cítí odpovědnost za to, v jakém stavu zanechají naši zemi, chtějí šetrně hospodařit s přírodními zdroji a záleží jim na jejich uchování i pro následující generace.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme