Víme, co chceme

Základní cíle a vize TOP 09 pro volby do Poslanecké sněmovny 2013

Volby jsou rozhodováním občanů o tom, jak se má společnost, kterou vytvářejí, dále vyvíjet. Naše názory o směru vývoje vycházejí z toho, co občanská společnost je. Je to společenství živých, konkrétních lidí, nikoli soubor předpisů, metod či systémů. Naším východiskem je pochopení potřeb lidí a hledání toho, co vyhovuje společnému zájmu, který asi u žádného jedince nebude přesně totožný se zájmem celku, ale prospěje všem a ve výsledku pomůže každému. Budeme usilovat o to, co lidé opravdu potřebují. Co to je?

Víme, co chceme (programový leták) Otevřít celý dokument

1. Lidé potřebují svobodu i řád.

Proto budeme hájit demokracii a právní řád našeho státu. Kejklíři s paragrafy a svévolní vykladači práva, kteří nectí ducha zákona a záměr zákonodárce, v našich řadách nejsou.

2. Společnost potřebuje kvalitní jedince.

Kvalitu společnosti vytvářejí všichni její členové, nejen skupina politiků nebo vrstva elitních odborníků, i když jejich odpovědnost je větší. Každý má své slabiny, ale lidi, kteří škodí svým bezcharakterním chováním, ve svých řadách ani mezi svými stoupenci mít nechceme.

3. Lidé potřebují naději v budoucnost.

Dnes a každý den jde o dny a léta budoucí. Nejpřirozenějším, hmatatelným nositelem budoucnosti jsou děti. Společnost bez dětí je smutná a bez naděje. Dobře víme, kolikrát se v našich dějinách mládež vedená studenty stala hybnou silou nového začátku. Spolu s nimi v našich řadách vítáme mladé manžele, kteří chtějí mít klasický domov s více dětmi.

4. Děti potřebují výchovu a ta začíná v rodině.

Potřebují kvalitní vzdělání, věku a nadání odpovídající, ale vždy nejlepší, jaké mohou dostat. K tomu slouží školy, pro které je zapotřebí mít dobré učitele, kteří mají podporu rodiny a úctu celé společnosti. Víme, že na výchovu mládeže má velký vliv dobrý příklad - a ten by měl dávat každý z nás. Mravní povznesení společnosti je nutným předpokladem jakéhokoliv zlepšení. Vítáme lidi, kteří si to uvědomují, začnou od sebe a pracují na sobě. Na tomto poli vidíme nezastupitelný úkol kultury a v jejím rámci církví.

5. Lidé potřebují být zdraví, protože jinak se špatně dělá cokoli.

Víme, že zdraví je třeba chránit a upevňovat, zvláště v mládí. Víme také, že nemocný člověk, zvláště starý, lékař a zdravotník jsou vždy především lidé, a ne kolečka v soukolí systému. Byli bychom rádi, kdyby jim to organizace zdravotnictví plně umožňovala.

6. Lidé potřebují mít jistotu.

Žít v obavách je zlé, žít bez pomoci druhých je vlastně nemožné. Při životních obtížích se ukáže, jak dobré jsou vztahy mezi lidmi. Vážíme si těch, kdo ze svých sil přispívají k řešení problémů svých blízkých. Ještě více si vážíme těch, kdo sami potřebují pomoc, ale i ze svých skromných sil přispívají k řešení svých životů, a proto jim v tom chceme pomáhat. Jsme si ovšem plně vědomi, že jsou i problémy, které může řešit jen státem organizovaná péče.

7. Člověk potřebuje zdravé prostředí.

Při technickém pokroku a nárůstu populace se stává péče o prostředí samostatným problémem. Uvědomujeme si, že ke všemu, o čem se běžně mluví, patří především kvalita mezilidských vztahů. Neradi slýcháme, že „někde se nedá dýchat“, „že je to tam jako v blázinci“. Přáli bychom si, aby k řešení této bolesti byla získána a přivedena média. Mají velkou odpovědnost za atmosféru, v níž žijeme.

8. Člověk musí pracovat a tvořit, jednak aby vydělal na své potřeby, jednak aby se realizoval.

I v hospodářské politice stojí na prvním místě lidé, teprve na druhém systémy řešení a rozpočet. Základními tvůrci hodnot jsou lidé, a proto je třeba, aby všichni na své úrovni byli dobrými hospodáři. Budeme usilovat o vytvoření takového podnikatelského prostředí, aby se jak v zemědělství, tak ve výrobě a službách plně uplatnili všichni hospodáři, totiž velcí, střední i malí, a aby spotřebitelé byli ochráněni před nekvalitou zboží. Dobrý hospodář ví, že žít na dluh znamená udělat z vlastních dětí žebráky. Platí to i pro státní finance.

9. Země potřebuje dobré sousedy a přátele, a to nejméně z poloviny záleží na nás.

Za nejlepší cestu k míru považujeme spolupráci ve všech oblastech života. Bylo by žádoucí přejít od dějin soupeřů, vítězů a poražených k dějinám tvůrců. To vyžaduje naši aktivní účast v nadnárodních uskupeních, dobrou prezentaci našich výrobků a všestrannou spolupráci především s přímými sousedy. I v zahraniční politice jsme přesvědčeni, že dobré jméno naší země pomáhá vytvářet každý občan svým dobrým vystupováním v cizině a pohostinností doma. Jsme si ovšem vědomi, že přes veškerou snahu o mír budeme možná muset bránit sebe nebo své přátele. Vysoce profesionální armádu bychom si však přáli vidět v akci jen v případech živelného ohrožení.

10. Lidé se potřebují dovolat spravedlnosti.

Opět vidíme nejkratší cestu z potíží našeho soudnictví v tom, že se lidé naučí držet slovo, plnit dohody a při sporu se rozumně dohodnout. Většina soudní agendy by odpadla. Nápravu ovšem potřebuje celá naše justice. Lidé nemohou čekat na vyřešení svých žalob nekonečně dlouho a svévolná justice a nevěrohodný soudce jsou největší překážkou na cestě k uznávání zákonů a právního řádu vůbec.

11. Lidé potřebují pocit bezpečí, které může být a je ohrožováno asociálním a zločinným jednáním.

Je nám jasné, že čím méně jsou lidé přirozeně slušní, tím více prostředků vyžaduje ochrana pořádku. Stálou výchovu a prevenci považujeme za lepší cestu k cíli než represi. Sdílíme s mnoha lidmi obavy o část našich mladých lidí, kteří nedovedou aktivně a pozitivně trávit volný čas, a chceme jim pomoci. Rádi bychom se přiblížili k tomu, že se budeme bránit jen živelnému nebezpečí a řešit nehody, nikoliv kriminalitu.

12. Společnost potřebuje veřejnou správu.

Protože důvěřujeme tomu, že velké množství věcí umí lidé vyřešit rozumně a operativně na nejnižších úrovních, chceme směřovat k minimálnímu státnímu aparátu, který by byl nepolitický, profesionální a který by pomáhal odstraňovat, co brání běhu života. Nelíbí se nám, že je namnoze jeho překážkou.

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že jsme odhodláni za tímto ideálem jít bez ohledu na výsledek voleb. I v opozici budeme podporovat dopracování zákonů, které budou v souladu s našimi názory, a budeme se řídit tím, že řešení mají být odborná a věcná, ne politicky populistická.

V neposlední řadě zdůrazňujeme, že občany našeho státu nepovažujeme za loutky, které budeme vodit na provázkách, ani za nerozumná zvířata, která budeme cvičit pomocí drezury, ale za lidi, kteří mají rozum, odpovědnost, čest a stud, a mohou proto vytvářet společnost, v níž se lidem dobře žije. Nyní víte, kam jdeme. Chcete-li, pojďte s námi.

Přílohy
PDF Víme, co chceme (programový leták).pdf (449.5 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme