Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

30. 3. 2011

Vládní koalice připravuje novelu zákona o veřejných zakázkách. Nová úprava má přinést větší kontrolu veřejných prostředků, mimo jiné snížením limitů pro podlimitní zakázky na 1.000.000,- Kč. Zakázky menšího rozsahu však podle tohoto návrhu může zadávat veřejný zadavatel dle svého uvážení – přitom právě prostřednictvím "drobných" zakázek bývá přerozdělováno velké množství veřejných prostředků. Považuji proto za přirozené, že tyto zakázky rovněž patří pod veřejnou kontrolu, tím spíše, že to vede k větší efektivitě při jejich užívání. Ze své vlastní zkušenosti vím, že při otevřeném zadávání veřejných zakázek lze dosáhnout úspor i v řádech desítek procent.

Proto mi dovolte, abych Vám představil směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu, určenou obcím a jimi zřizovaným organizacím. Tento předpis vychází ze směrnice, kterou jsme používali v Semilech v předchozích letech, oproti ní ale došlo k jejímu prohloubení a dopracování ve spolupráci s AK Squire, Sanders & Dempsey, zastoupené Mgr. Magdou Pokornou. Jí bych tímto rád upřímně poděkoval.

Cílem směrnice je především nastavení jasných pravidel při zadávání, průběhu a vyhodnocování veřejných zakázek, a oddělení odborné činnosti hodnotící komise od polického rozhodnutí zadavatele. Současně stanovuje rozsah zveřejňovaných informací, které zajistí veřejnou kontrolu.

Dalším cílem směrnice je odbourat nedůvěru podnikatelského sektoru. Investovat čas a prostředky do podání nabídky do soutěže o veřejné zakázky vyžaduje elementární důvěru v zadávací řízení, která bohužel často na straně dodavatelů chybí. Výsledkem je, že se běžně účastní pouze 2 až 3 dodavatelé. Je nutné, aby potenciální dodavatelé věřili, že rozhodnutí o přidělení zakázky je založeno na objektivním hodnocení a nikoli na protekci.

Důvod, proč vám tento dokument nyní zde předkládám, je jednoduchý.

Každému předpisu prospěje, pokud před přijetím projde veřejnou kritikou.  Je možné odstranit nedostatky, které autoři na svém dítěti již nevidí. Současně lze do jeho textu zapracovat další nápady, které pomohou záměru směrnice a odstraní její slabé stránky. Prosím Vás proto o zaslání připomínek k této směrnici do 12. dubna 2011. Rád bych tento dokument nabídl jako inspiraci všem, kteří o něj projeví zájem.

Jan Farský
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme