Kostely: Důležité svědectví vysoké kulturnosti

Myšlenky Niny Novákové k církevním restitucím

Církvím se podařilo i přes čtyřicet let trvající útoky a přes dalších dvacet let trvající nevyjasněnost materiálního zázemí plnit svůj úkol: ochraňovat sakrální památky a udržovat je živé, neodstoupit od základních morálních hodnot, na kterých stojí západní civilizace.

Sakrální prostory by v budoucích létech mohly sloužit všem občanům našeho státu jako oáza klidu ve zmateném světě, jako prostor, kde si znovu uvědomíme svou kulturní identitu i jako prostředí, které nám pomůže obnovit národní hrdost.

Naše doba je plná symbolů a zkratek. Nejen loga, ikony a obrázky, také běžný psaný text skrývá v sobě mnohem více obsahu, než se zdá. Tento obsah je však srozumitelný jen „zasvěcenému“ příjemci.

Jakoby nás znali, přesně tento systém používali naši předkové při zachycování nejdůležitějších sdělení o své době. Jaké hodnoty jsou důležité, které lidské vlastnosti mají sloužit jako vzor, jak pečovat o svůj duchovní život, abychom cítili, že naše pobývání na světě má smysl.

Nejen naše doba je naplněna napětím, zmatkem a nejistotou.

Kostely jsou prakticky jediné památky, které i po staletích slouží k tomu účelu, k němuž byly vybudovány.

Pětině našich obyvatel slouží kostely k aktivnímu prožívání důležité roviny jejich života. Pro celý národ představují důležité svědectví vysoké kulturnosti, která charakterizovala více než tisíc let naše dějiny.

Nina Nováková

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme