TOP 09 podporuje studentské stávky za ochranu klimatu - Fridays For Future

14. 5. 2019

Dlouhé mlčení ze strany politiků ohledně klimatické změny prolomil až křik z řad studentů. Pouze zájem veřejnosti může donutit politiky věnovat svou pozornost stále rostoucímu problému klimatické změny.

Znečištěné ovzduší stále ohrožuje stovky tisíc lidí, povrchové vody jsou znečišťovány, toxické zplodiny a prach z dopravy, průmyslu a domácích topenišť mnohonásobně překračuje povolené limity.

TOP 09 podporuje snahy o změnu!

Již v roce 2017 jsme představili naše memorandum o ochraně životního prostředí, které bylo sepsáno renomovanými odborníky na tuto tématiku a dodnes z něj vycházíme při tvorbě našeho programu.

 

KRÁTKÉ NASTÍNĚNÍ NAŠICH CÍLŮ:

Podpoříme přednostní dostavbu obchvatů měst a obcí a na ně navázané zavádění nízkoemisních zón, rozšíříme mýtné tak, aby účinně bránilo objíždění dálnic skrz obce.

Budeme podporovat uzavřený systém hospodaření s vodou, tzv. malý cyklus oběhu vody.

Zrevidujeme poplatky, které za vypouštění zplodin platí průmyslové podniky tak, aby účinně motivovaly k investicím do šetrnějších technologií.

Budeme vycházet z evropských trendů, jako je například idea oběhového hospodářství, podpoříme moderní technologie a inovace a přitom nezapomeneme řešit stále naléhavé problémy, jako je znečištění ovzduší či vod a zejména hospodaření v krajině.

Chceme dosáhnout srovnatelného podílu oblastí divoké přírody, jaký byl vytyčen v sousedních evropských zemích, tj. 2–3 % území státu.

Německo dokáže znovu využít až dvě třetiny komunálních odpadů. Chceme se dostat na úroveň Německa, Rakouska a dalších progresivních zemí.

Další konkrétní kroky nezbytné pro důslednou a efektivní ochranu klimatu odborníci TOP 09 definovali v Memorandu o ochraně životního prostředí.

 

Péče o planetu je jednou ze tří základních dimenzí udržitelného rozvoje a TOP 09 ji nikdy nebude ignorovat.

 

Zajímá nás Váš názor a pro jakékoliv připomínky nás můžete kontaktovat na emailu volby@top09.cz.

TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme