TOP 09 podporuje studentské stávky za ochranu klimatu - Fridays For Future

14. 5. 2019

Dlouhé mlčení ze strany politiků ohledně klimatické změny prolomil až křik z řad studentů. Pouze zájem veřejnosti může donutit politiky věnovat svou pozornost stále rostoucímu problému klimatické změny.

Znečištěné ovzduší stále ohrožuje stovky tisíc lidí, povrchové vody jsou znečišťovány, toxické zplodiny a prach z dopravy, průmyslu a domácích topenišť mnohonásobně překračuje povolené limity.

TOP 09 podporuje snahy o změnu!

Již v roce 2017 jsme představili naše memorandum o ochraně životního prostředí, které bylo sepsáno renomovanými odborníky na tuto tématiku a dodnes z něj vycházíme při tvorbě našeho programu.

 

KRÁTKÉ NASTÍNĚNÍ NAŠICH CÍLŮ:

Podpoříme přednostní dostavbu obchvatů měst a obcí a na ně navázané zavádění nízkoemisních zón, rozšíříme mýtné tak, aby účinně bránilo objíždění dálnic skrz obce.

Budeme podporovat uzavřený systém hospodaření s vodou, tzv. malý cyklus oběhu vody.

Zrevidujeme poplatky, které za vypouštění zplodin platí průmyslové podniky tak, aby účinně motivovaly k investicím do šetrnějších technologií.

Budeme vycházet z evropských trendů, jako je například idea oběhového hospodářství, podpoříme moderní technologie a inovace a přitom nezapomeneme řešit stále naléhavé problémy, jako je znečištění ovzduší či vod a zejména hospodaření v krajině.

Chceme dosáhnout srovnatelného podílu oblastí divoké přírody, jaký byl vytyčen v sousedních evropských zemích, tj. 2–3 % území státu.

Německo dokáže znovu využít až dvě třetiny komunálních odpadů. Chceme se dostat na úroveň Německa, Rakouska a dalších progresivních zemí.

Další konkrétní kroky nezbytné pro důslednou a efektivní ochranu klimatu odborníci TOP 09 definovali v Memorandu o ochraně životního prostředí.

 

Péče o planetu je jednou ze tří základních dimenzí udržitelného rozvoje a TOP 09 ji nikdy nebude ignorovat.

 

Zajímá nás Váš názor a pro jakékoliv připomínky nás můžete kontaktovat na emailu volby@top09.cz.

TOP 09

ŠTÍTKY

Témata:
Životní prostředí
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme