Služební zákon - jednostranný nástroj nekontrolovatelné moci?

9. 7. 2014

"Návrh zákona vládní koalice zajišťuje stabilitu jen nově příchozím a jmenovaným. Nesouhlasili jsme a nesouhlasíme s centralizací moci na Úřadu vlády.“

  • První čtení novely zákona proběhlo na mimořádné schůzi. Koalice po několika měsících předložila do druhého čtení komplexní pozměňující návrh, který pod odlišným názvem představuje zcela jiný text, než který byl projednán ve čtení prvním. De facto se tak jedná o předložení zcela nového zákona.
  • TOP 09 žádala, aby se projednal v orgánech sněmovny v řádné lhůtě a v řádném procesu (přerušit jednání na 60 dní a znovu projednat ve výborech)
  • Jedním z cílů tohoto zákona by měla být stabilita a nestranná profesionalita státní správy. V minulých měsících se však vládní koalice chovala zcela v rozporu s touto zásadou a na centrálních úřadech provedla ve stovkách případů bezprecedentní nekvalifikovanou personální čistku.
  • Rozhodně není v zájmu České republiky a v žádném případě po nás EU nepožaduje zakonzervovat stav, ve kterém budou do vedoucích míst ve státní správě koalicí nekvalifikovaně dosazeny stovky politicky či osobně spřátelených lidí.

 TOP 09 zásadně nesouhlasí:

- se způsobem zahájení výběrového řízení

- s institutem generálního ředitele

- s centralizací personální pravomoci na Úřadě vlády ČR

- se způsobem jmenování státních tajemníků a jim podřízených vedoucích zaměstnanců.

Záznam z tiskové konference TOP 09: https://www.youtube.com/watch?v=AjuPPRmQxTk

  • Návrh zákona velmi důsledně řeší neotřesitelnou stabilitu vedoucích pracovníků státní správy. Řadovým zaměstnancům však podobné vyšší jistoty nepřináší. Ti by byli vydáni na milost či nemilost politicky dosazeným a zákonem potvrzeným vedoucím pracovníkům.
  • Platit má od příštího roku a zatím není jasné, kolika lidí se bude týkat a jaké budou náklady. Na ministerstvech a dalších ústředních správních úřadech pracuje 17 tisíc lidí, v jejich podřízených složkách, rozpočtových a příspěvkových organizacích dalších 68 tisíc lidí. Část jich do budoucna bude spadat pod služební zákon a část bude působit dál v režimu zákoníku práce.

Harmonogram zavádění do praxe:

V červenci mělo začít pod Úřadem vlády působit Generální ředitelství ČR, zatím s 17 zaměstnanci a 20 externisty. V říjnu měla vláda jmenovat generálního ředitele státní služby a jejího zástupce. TOP 09 a další poslanci pozice prosadili, že nevznikne generální ředitelství státní správy, jak původně vládní politici chtěli. Nahradí jej náměstek pro státní správu na Ministerstvu vnitra. Původně měl generální ředitel státní služby jmenovat a odvolávat státní tajemníky. Nově je na návrh každého ministra jmenuje vláda. Od října by se také na ministerstvech měly uskutečnit konkurzy na státní tajemníky. O silvestrovské půlnoci se všichni úředníci překlopí z pracovního do služebního poměru. Smlouvu na dobu neurčitou získají ti, kteří měli v posledních deseti letech tři roky praxe ve státní správě.

  • Koalice přistoupila na návrh poslankyně TOP 09 a Starostů Věry Kovářové: „Ústavně­právní výbor přijal můj pozměňovací návrh, který odstranil znevýhodnění rodičů ve výběrových řízeních na vedoucí úředníky. Mateřská a rodičovská se podle mé úpravy tak nezapočítává do délky praxe, ale prodlužuje se o ni rozhodné období, během něhož musí být praxe splněna,“ řekla Věra Kovářová. Zavede se i prostupnost mezi úředníky státní správy a samosprávy, kdy se navzájem budou uznávat zvládnuté zkoušky.
  • Prošel i návrh hnutí ANO, aby člen vlády měl dva politické náměstky, kteří nebudou podléhat služebnímu zákonu, s ministrem přijdou a zase odejdou.
  • Vedle toho budou v resortu působit v roli odborných náměstků ředitelé odborných sekcí. Ti budou muset projít do roka výběrovým řízením, a uspějí­-li, zůstanou v resortu nezávisle na tom, jaké strany budou u moci. Ve výběrové komisi na tyto funkce ale budou sedět dva zástupci jmenovaní státním tajemníkem, dva ministrem. V případě rovnosti hlasů bude mít rozhodující slovo ministrův člověk, takže politická vůle v tomto případě může převážit nad odbornou.
  • Služební zákon také zahrne administrátory evropských peněz a zaměstnance organizací typu Státního fondu životního prostředí či dopravní infrastruktury.

Zákon má Česká republika od roku 2002, většina normy ale dosud nikdy nevstoupila do praxe. Kvůli finančním nárokům problém postupně odsouvaly jak levicové, tak pravicové kabinety. Loni na podzim jeho přijetím podmínil prezident Miloš Zeman jmenování Sobotkovy vlády s ministrem financí (bez lustračního osvědčení) Andrejem Babišem.

Sněmovna měla zákon schvalovat na mimořádné schůzi od 15. července. Ve stejnou dobu měli poslanci projednat v prvním čtení i tzv. změnový zákon. Podle něj například ministři nebudou muset předkládat lustrační osvědčení, ale všichni náměstci, stejně jako další vedoucí úředníci ano.

F A Q

(odpovědi Petra Gazdíka)

Proč tedy chcete vrátit ten návrh zpátky do výborů? To vám ta dosavadní lhůta nestačila?
Komplexní pozměňovací návrh je úplně novým zákonem. Vychází z úplně jiných principů než původní zákon. A vzhledem k tomu, že se jedná o takto důležitý zákon, který v České republice zabetonuje státní správu, vytvoří nové mocenské centrum a každý občan se setká s novou mocí úředníků, je to zásadní věc. Je třeba ji ve sněmovně prodiskutovat a projednat. Nemyslíme si, že všechno je v tom zákoně úplně špatně. O některých věcech jsme ochotni a připraveni diskutovat.

Co se na tom zákoně změnilo tak zásadního, že ho chcete probrat zase od píky?
Zásadní je nestranná a profesionální a stabilní státní správa. Ale vládní koalice předvedla během posledních měsíců totální výměnu na všech ministerstev. Úředníky nahradila svými spřátelenými straníky a věrnými.

Až začne platit ten zákon, tak se tohle může zarazit, takže proč proti němu být, aby se to pořád neopakovalo?
Nemůže se to zarazit, protože ten návrh tak, jak je koncipován zakonzervuje stav, který je teď. My zásadním způsobem nesouhlasíme s tím, aby spřátelené nekvalifikované a politicky dosazené osoby byly zakonzervovány na těch místech, aniž by musely projít jakýmkoliv výběrovým řízením či prokázáním své kvalifikace. To je to zásadní.

Myslíte si, že tam vládní koalice dala své lidi a že nebudou fungovat žádná výběrová řízení pod novým zákonem?
Takřka žádná výběrová řízení dle toho návrhu nebudou figurovat. Ten zákon není jednoduchý. Bude to vypadat tak, že se vytvoří nové mocenské centrum, budou noví vysocí státní úředníci, úplně nové funkce požívající velké hmotné požitky a těch drobných úředníků na finančních, katastrálních a dalších úřadech se ten zákon takřka nedotkne. Jenom jim to přidá další nové povinnosti. To je úplně proti všem principům nestranné, profesionální a stabilní státní správy.

Vypadá to, že vaše strana počítala původně s tím, že zase po těch nových volbách dosadí svoje lidi a teď jim to zákon znemožní…
S tím bychom neměli problém. Není dobře, že výkonná stabilní státní správa vypadá vždy po volbách tak, že se po volbách zcela mění. Změna politických náměstků je v pořádku, ale neměli by se měnit odborní ředitelé odborů a nižší pracovníci. To se dělo teď u nové vládní koalice, předtím nevídané a z čísel zcela jasné.

Jaké návrhy chcete dát do zákona?
Chceme se bavit o tom, jakým způsobem mají vypadat ti úředníci, kteří budou nově jmenováni, nebo tam zůstanou, jaké kvalifikační předpoklady musí mít. Kvalifikační předpoklad není, že je člověk významným a dlouhodobým členem ČSSD či spřátelenou osobou Andreje Babiše, či jeho hnutí ANO, nebo dlouhodobým straníkem KDU-ČSL. Výběrová řízení je jedna věc. Druhá věc v tom zákoně není. Sociální demokracie stihla během posledních 15 let vytvořit kraje, nová mocenská centra, které spotřebovávají obrovské množství peněz a jsou centry nových úředníků. Teď chce zavést generální ředitelství státní správy jako další mocenské centrum. My budeme tak přeúředněni a budeme mít tak složitý systém, že ten systém za chvilku požere sám sebe. 

Jste proti generálnímu ředitelství, vůbec proti jeho vytvoření?
Určitě ano. Mohou být jiné způsoby, třeba že budou pouze političtí náměstci a ti budou nahrazovat ty takzvané super úředníky. Protože právě generální ředitel by podle návrhu měl být vybraný právě z nových vyvolených a nikým nevolených úředníků. To neznamená nic jiného než že skutečné řízení státu by dělali dnes dosazení lidé. A ti by řídili stát mnoho dalších let.

TOP 09

9. 7. 2014

Štítky