Informace pro delegáty a hosty 2. celostátního sněmu TOP 09

13. 10. 2011

Místo a termín

Hotel Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32, Hradec Králové
GPS: 50°12'32.5"N, 15°50'0.4"E

22. 10. 2011 – 23. 10. 2011

Prezence

1. den od 8:09 do 9:00 hodin
2. den od 8:09 do 9:00 hodin

Prezence bude probíhat elektronicky.

Každý delegát bude identifikován i v průběhu sněmu členským průkazem. Pokud jej delegát nebude mít s sebou, bude mu za 200 Kč vytvořen duplikát. Hosté dostanou u prezence akreditaci.

Zahájení jednání

1. den v 9:09 hodin
2. den v 9:09 hodin

Ukončení jednání

1. den v 19:09 hodin
2. den po projednání všech bodů programu sněmu, předpoklad 16:09 hodin

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek 2.000,- Kč uhraďte prosím bezhotovostně do 19. 10. 2011, případně v hotovosti před zahájením sněmu
Údaje pro bezhotovostní platbu: číslo účtu 109 09 090 / 5500, variabilní symbol 999, do poznámky nutno uvést: jméno účastníka – sněm 2011.

Parkování

Bude zajištěno na náměstí před hotelem Nové Adalbertinum v dostatečné kapacitě.

Jednání

Jednání sněmu bude probíhat v prostoru hotelu Nové Adalbertinum, sněmovní sál bude umístěn v prostoru vnitřního parkoviště formou vytápěného stanu.

Stravování

Proběhne v restauraci a dalších sálech hotelu Nové Adalbertinum. Rozdělení účastníků do prostor pro stravování bude pomocí stravenek vydaných při prezenci prvního jednacího dne.

Ubytování

Rezervace ubytování

NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32
HOTEL U ČESKÉ KORUNY, Tomkova 180, vzdálenost 200 m od sněmovního stanu
HOTEL GRAND, Čs. armády 295, vzdálenost 400 m od sněmovního stanu
HOTEL ALESSANDRIA, Třída SNP 733, vzdálenost 1,7 km od sněmovního stanu

Ubytování všech účastníků zajistí recepce hotelu Nové Adalbertinum, kde proběhne hotovostní platba za ubytování a s příslušným poukazem následně delegáta či hosta ubytuje konkrétní hotel.

Rezervace pro delegáty a hosty zajišťují příslušní krajští manažeři.

HOT LINE

V době konání sněmu bude zřízena linka technické pomoci s hlasovým průvodcem, který přepojí na konkrétní osobu organizačního štábu. Bude také zřízena emailová schránka snem@top09.cz.

Zahájení a uvítání

Schválení programu celostátního sněmu

Schválení jednacího řádu a volebního řádu celostátního sněmu

Volba pracovních komisí celostátního sněmu

Zpráva předsedy TOP 09

Vystoupení hostů

Projednání změny stanov

Programová diskuse

Volba členů a náhradníků celostátní revizní komise volba členů a náhradníků smírčího výboru

Volba předsedy

Volba 1. místopředsedy

Volba místopředsedů

Volba členů předsednictva

Volba členů výkonného výboru

Schválení závěrečného usnesení

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme