Senátorský klub ODS a TOP 09: Vyzýváme vládu, aby nám zodpověděla otázky týkající se školství, ekonomiky a očkování

17. 3. 2021

Senátoři ODS a TOP 09 zásadně odmítají potravinové kvóty. Zahrádkářský zákon považují za naprosto zbytečný. U několika dalších zákonů budou hlasovat pro zamítnutí či podporu pozměňovacích návrhů. Apelují na vládu, aby ukončila chaos a zmatek, který zde převládá. Vyzývají ji, aby zodpověděla několik otázek týkajících se současné situace. Dotazy směřují do oblasti školství, ekonomiky a očkování. Poukazují na novelu o pedagogických pracovnících, která umožňuje vyučovat nepedagogickým pracovníkům. Tento krok není správný, ale jelikož je nedostatek pedagogů, tento návrh podpoří. Vyzývají však Ministerstvo školství, aby urychleně představilo plán, jak těmto pracovníkům zajistí potřebné vzdělání.

„Máme připraveno minimálně 6 návrhů zákonů, které budeme chtít zamítnout nebo vrátit s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně. Několik pozměňovacích návrhů dokonce předkládají samotná ministerstva. Zde je na místě otázka, jak kvalitně probíhá příprava zákonů. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích ve stávající podobě rozhodně nepodpoříme, jelikož zásadně nesouhlasíme s potravinovými kvótami. Jednak je to v rozporu s evropskou legislativou, ale především je to nesmysl. Za naprosto zbytečný považujeme zahrádkářský zákon. K zákonu o soudech a soudcích budeme navrhovat v souladu s Ministerstvem spravedlnosti pozměňovací návrhy. Zákon o veřejných zakázkách v době pandemie je také úplně nesmyslný,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra a dodává: Rád bych se také vyjádřil k aktuální situaci. Máme zde přehlídku jednoho nesmyslného nařízení vlády za druhým. Panuje zmatek a chaos. Bavíme se o školství a o obrovské nejistotě studentů i rodičů, jak bude vše probíhat. Řeč je také o nesmyslném nošení roušek tam, kde to opravdu není potřeba. Zde se dostávají do velice svízelné situace policisté, kteří musejí kontrolovat dodržování tohoto zbytečného opatření. Za naprosto absurdní považuji zákaz prodeje velikonočního zboží. Měli bychom lidi požádat o zodpovědné chování během Velikonoc, nikoliv zakázat prodej daného zboží. Zásadně nesouhlasím se zákazem farmářských trhů, které se konají na čerstvém vzduchu, o protiepidemiologickém opatření tady opravdu není řeč. Dále je to omezení pohybu na katastr obce a území okresu, které má téměř nulitní vliv na šíření koronaviru, v mnoha konkrétních situacích působí nesmyslně a kontraproduktivně. Napříč celou republikou panuje zmatek v očkování. Hejtmani si stěžují na rozdělování vakcín v jednotlivých krajích. V neposlední řadě bych chtěl upozornit na plošné testování. Vláda nezabezpečila dostatečné testovací kapacity ani kvalitní antigenní testy. Vláda nezabezpečila ani toto plošné testování, jak se často chlubí, ale pouze ho nařídila. Zabezpečují jej majitelé a provozovatelé jednotlivých podniků a provozoven.“

„Novela o pedagogických pracovnících má svá velmi významná pro i proti. Naší ambicí by mělo být, abychom vzdělávali skvělé učitele na pedagogických fakultách, abychom tomuto oboru konečně dali potřebnou prestiž a vážnost. Správné by bylo, aby na školách nepedagogičtí pracovníci neučili, bohužel to dnes není možné, protože po dvaceti letech zanedbávání českého školství není dost učitelů. Bohužel v dnešní situaci budu hlasovat pro tento zákon. Je to to nejlepší nebo spíš to nejméně špatné, co teď můžeme udělat. Pro mě je důležité, že nepedagogičtí pracovníci si během tří let musí pedagogické vzdělání doplnit. Budu požadovat, aby Ministerstvo školství představilo plán, jak tyto pracovníky kvalitně a moderně vzdělávat,“ řekl Jan Grulich, místopředseda senátního výboru pro vzdělávání.

„Nevěřili jsme, že vláda bude schopna kompetentně a odpovědně řídit zemi v čase prosperity. Měli jsme pravdu, doba pandemie pouze neschopnost vlády ukázala v plné nahotě. Vládu v čase pandemie neřídí odborníci medicínských oborů, řídí ji odborníci na politický marketing. Politickým ziskům podřídila vláda svá rozhodnutí. Důsledkem je, že jsme ve všech měřitelných ukazatelích zemí s nejtragičtějšími výsledky na světě,“ upozornila senátorka Miroslava Němcová a shrnula několik bodů:

1. Senátorský klub ODS a TOP 09 projednával vývoj epidemiologické situace v ČR.

2. Poslanci koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) nevyslovili důvěru vládě Andreje Babiše.

3. Požadujeme od vlády zodpovězení a vysvětlení těchto otázek:

V oblasti očkování:
- přehledný systém očkování (důraz na zajištění očkování chronicky nemocných)
- plán rozdělení očekávaných dodávek certifikovaných vakcín v dubnu a dalších měsících
- spolupráce s kraji
- spolupráce s praktickými lékaři

V oblasti školství:
- plán pro studenty všech tříd a ročníků (jak si doplní vzdělání – deficit způsobený distančním vzděláváním)
- plán pro nástup dětí do prvních tříd – září 2021 (množí se žádosti rodičů o odklad nástupu těchto dětí do školy, nechtějí riskovat, že jejich děti budou dalšími oběťmi nekoncepční vlády)
- vysvětlení sporu o maturity (Babiš-Plaga)

V oblasti ekonomiky:
- přesný výčet výdajů jednotlivých resortů od března 2020 dosud (rozhodnutí o nákupech v rámci nouzového stavu)
- plán výdajů na zvládnutí pandemie do konce roku 2021
- plán vývoje státního rozpočtu (Ministryně financí uvádí, že má peníze na krytí nákladů do pololetí. Co bude potom?)
- plán otevření ekonomiky, kultury, sportu

Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme