Moldan: Ochrana životního prostředí je konzervativní myšlenka

10. 3. 2010

Politická strana TOP 09 představila své priority v oblasti životního prostředí, zemědělství, lesů a rozvoje venkovského prostředí. „Starost o osud naší země a konzervativní východiska našich úvah vedly k založení TOP 09. Proto je samozřejmé, že ochrana životního prostředí, ochrana naší krajiny, našich vod a našich lesů je pro nás zásadní politický úkol. Ochrana životního prostředí je totiž bytostně konzervativní téma, kde by neměly mít své místo nebezpečné a militantně prosazované experimenty. Ne náhodou proto tyto priority zveřejňujeme ze svého programu nejdříve," řekl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. „Členům našeho hnutí, tedy stovkám starostů z celé naší země, bytostně záleží na tom, jak bude vypadat venkov, kde většina z nich žije a pracuje. Starost o život na venkově úzce souvisí s přístupem k životnímu prostředí, k zemědělství a k lesům. Proto se hlásíme k odpovědnému přístupu TOP 09 nejen v těchto oblastech," dodal předseda Hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.

Konzervativní pojetí péče o životní prostředí a desatero vlastností envitomentálního programu TOP 09 představil garant této oblasti Bedřich Moldan. „Ochrana životního prostředí je nepochybně konzervativní myšlenka. V našem programu je řada konkrétních priorit, z nichž bych vybral zejména dvě: českou krajinu, která je naším společným dědictvím, a udržitelný rozvoj, který zdůrazňuje, že je třeba zachovat současné hodnoty přírodní a kulturní nejméně na současné úrovni. Jedná se o provázání hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti a starosti o kvalitu života s péčí o přírodu a přírodní zdroje. Vážím si toho, že v TOP 09 mám příležitost ‚ozelenit‛ konzervativní politiku," uvedl Bedřich Moldan.

„Venkov musí být místem pro kvalitní život a to si bez péče o krajinu a životní prostředí nelze představit. Nesmíme zapomínat, že lidská činnost na venkově má přínos pro celou společnost, a proto je nutné k tomu vytvářet pro venkov odpovídající podmínky," řekl garant TOP 09 pro oblast zemědělství a venkova Karel Tureček. „V oblasti zemědělství se chceme zaměřit na podporu zdravých a kvalitních produktů a biovýrobků, které jsou šetrné k přírodě a pomáhají zdravému životnímu stylu. Stejně tak jsou pro nás důležité různé formy místní a regionální výroby, protože se tím vytvářejí nová pracovní místa, návazně se oživuje cestovní ruch, kulturní povědomí obyvatel a vztah k dané lokalitě," představil další detaily programu Karel Tureček.

„Les je živá příroda, nikoliv zlatý důl," řekl na úvod kapitoly týkající se lesů garant Jiří Oliva. „V lesním hospodářství bude TOP 09 prosazovat zachování lesního bohatství pro další generace, jednoduchou a nebyrokratickou státní správu, srovnatelnou pozici českých vlastníků lesů se zahraničními a efektivní hospodaření se státními lesy. Koncepce musí zahrnovat rovné a nediskriminační podnikatelské příležitosti," shrnul priority Jiří Oliva.

Příslušné programové dokumenty a prezentace jsou přiloženy níže.

 

Jan Jakob
tiskové oddělení
V Praze dne 10. 3. 2010
Přílohy
PDF TZ 100310 a materialy k životnímu prostředí.pdf (158.1 kB) PPT Prezentace k TK 100310.ppt (260.5 kB)
Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme