Farský: Chci regulovat hazard, ne internet

20. 6. 2011

Poslanec Jan Farský navrhne, aby se o jeho návrhu na regulaci hazardu hlasovalo po částech. Novelu zákona o loteriích tak bude možné přijmout, aniž by se nutně uzákonily kritizované povinnosti pro poskytovatele internetu či bank. Spolu s experty na legislativní proces nabízí přijatelné řešení: „Obě ustanovení vzbudila v posledních dnech nevoli u části odborné veřejnosti odkazující zvláště na technické komplikace spojené se zajištěním. Nejsem k těmto námitkám hluchý a nechci ohrozit regulaci hazardu jako celku. Proto navrhnu samostatné hlasování o kontroverzních částech tak, aby byly odděleny od komplexního pozměňovacího návrhu a hlasovalo se o nich zvlášť.“

Pokud bude návrh přijat, bude možné hlasovat o důsledné regulaci hazardu samostatně.

Novela přináší zásadní změny:

  • Obce budou nově moci vydat obecně závaznou vyhlášku, která zakáže nebo omezí hazard na celém území či jeho části. Obce budou moci stanovit i provozní dobu heren.
  • Dojde ke sjednocení odvodů všech loterijních výnosů pro veřejně prospěšné účely ve výši 20%.
  • Návrh přesně definuje veřejně prospěšné účely, na něž budou výnosy odváděny. A to včetně zveřejnění všech dokumentů, mj. i souhlasu povolovatele, na internetu.

Jde o nejvýraznější posílení regulace loterií a sázek za posledních dvacet let. Návrh má ambici zavést jasná a přísná pravidla pro využití výnosu z loterií. Provozovatelé loterií budou povinni zveřejňovat, jakým způsobem výtěžek použili,“ doplňuje Farský. Komplexní pozměňovací návrh je kompromisem, vzešlým z jednání všech koaličních stran.

Návrh je také v souladu s nedávným nálezem Ústavního soudu, který umožnil obcím regulovat interaktivní video terminály (IVT) na území obce.

K hlasování o novele zákona o loteriích dojde v Poslanecké sněmovně v nejbližších dnech. Poslanec Mgr. Jan Farský, zpravodaj komplexního pozměňovacího návrhu, navrhne v tomto bodě odloučené hlasování o čtvrté a páté části návrhu. Tato dvě ustanovení se týkají povinnosti bank vyplácet prostředky na účty zahraničních loterijních společností a regulaci nelegálního internetového hazardu.

TOP 09
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme