× Pojďte do toho s námi.

Co naši ministři prosadili ve vládě

2. 9. 2013

… ODPOVĚDNÍ CHTĚJÍ ŽÍT BEZ DLUHŮ 

Miroslav Kalousek / ministr financí

Snižuje rychlost zadlužování země

Snižuje každý rok schodky státního rozpočtu. Hospodářská situace v zahraniční se ale nevyvíjí příznivě, a tak byl Miroslav Kalousek nucen vládě předložit další soubor stabilizačních opatření. Daňové zatížení přitom nadále zůstává daleko nižší, než bylo za vlád ČSSD.

Uspořil desítky miliard

Nárůst důvěry zahraničních investorů a zvýšení ratingu vedly jen v předloňském roce k úspoře 20 miliard korun při splácení úroků ze státního dluhu.

Nechal na státním dluhu vydělat občany

Miroslav Kalousek jako první český ministr financí zavedl dluhopisový program pro lidi. Zájem o dluhopisy byl veliký. Během jediného týdne si občané v první vlně pořídili spolehlivé investice za více než 20 miliard korun. Za více než 15 miliard pak domácnosti nakoupily dluhopisy vydané na jaře loňského roku.

Snižuje byrokracii

Miroslav Kalousek prosadil Jednotné inkasní místo. Bude fungovat od roku 2014, a lidé tak namísto několika úřadů budou moci platit veškeré výdaje na místě jediném. Sníží se počet formulářů, podání, plateb a sjednotí se kontrola.

Uspoří stát, lidé i firmy.

Zdanil hazard a zvýšil jeho odvody

Hazardníci konečně zaplatí daň z příjmů. Kromě toho budou platit ještě vyšší odvody obcím a státu. Už si nebudou moci určovat, komu peníze odevzdají. Za starým systémem se totiž skrývaly podvody či projekty typu stavby Sazka Areny. Navíc se podařila zrušit téměř třetina video-loterijních terminálů.

Boj proti podvodům přináší ovoce

Zlepšil spolupráci Finančně-analytického útvaru, daňové a celní správy. Byly tak odhaleny podvody v řádu miliard korun. Stovky milionů korun z nelegálních zdrojů byly zablokovány na účtech. Na několik stovek se zvýšil počet podnětů předaných orgánům činným v trestním řízení.

Úspěšné mezinárodní arbitráže

Důrazný přístup k mezinárodním arbitrážím zachránil České republice několik desítek miliard korun. Ministerstvu financí se podařilo vyhrát mnoho sporů. Daňoví poplatníci tak již nejsou snadnou kořistí zahraničních společností jako za vlád ČSSD (zmiňme 10 miliard korun za prohraný spor s CME).

12 miliard navíc pro obce a města

Doposud byl systém rozpočtového určení daní neférový. Zatímco Pražan přinesl městu 30 000 ročně, obyvatel menšího města znamenal pro rozpočet okolo 6 500 korun. Miroslav Kalousek prosadil ve vládě novelu, která příjmy malých měst a obcí posílí na úkor čtyř velkých metropolí, Prahy, Brna, Plzně a Ostravy.

Obce už nemusí žádat každoročně o nejisté dotace, ale peníze na dotace určené se jim férově rozdělí. Omezení dotací snižuje riziko korupce.

… ODPOVĚDNÍ CHTĚJÍ PRÁCI, NE DÁVKY

Jaromír Drábek / ministr práce a sociálních věcí

Bojuje proti nelegální práci, uložil pokuty za 100 milionů

Nelegální zaměstnávání obírá ročně stát o desítky miliard korun z kapes daňových poplatníků, znevýhodňuje poctivé podnikatele oproti nepoctivým podnikavcům a poškozuje i samotné zaměstnance. Proto Jaromír Drábek navýšil počet inspektorů i kontrol a zpřísnil pokuty za porušení zákona. Za první pololetí loňského roku provedly instituce MPSV 100 tisíc kontrol a uložily pokuty za více než sto milionů korun.

Za šest měsíců uspořil miliony na únicích z nelegálního zaměstnávání

Někteří žadatelé o dávky v nezaměstnanosti zaměstnaní jsou, jenže načerno. Jaromír Drábek proto zavedl pro vytipované žadatele (dlouhodobě nezaměstnaní, opakovaně v evidenci) povinné návštěvy na tzv. CzechPointech. Pokud se v určitý čas bez relevantního důvodu na schůzku nedostaví, mohou následně přijít o nárok na sociální dávky až na půl roku. A jak se za pár měsíců fungování projektu DONEZ (Docházka nezaměstnaných) ukázalo, mnozí nelegální zaměstnanci se raději sami odhlásí z evidence úřadů práce, případně svoji pracovněprávní činnost legalizují, což prozatím přineslo úsporu 70 milionů. A pokud skutečně budou dávky odebrány dalším, u kterých byly objeveny prohřešky, stát ušetří v prvním roce projektu stovky milionů korun.

Přivedl nezaměstnané pomáhat do neziskovek i knihoven, odpracovali přes 3,5 milionu hodin

Pokud si člověk zvykne, že nemusí pracovat a dávky jej uživí, snadno ztratí základní pracovní návyky. Vydělávající pak dotují ty, kteří nechtějí pracovat. Jaromír Drábek proto zavedl tzv. veřejnou službu pro ty, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a zvyklí, že dávky jsou "zadarmo". Úřady práce, spolu s obcemi, ale i neziskovkami, domovy důchodců, knihovnami, muzei či nemocnicemi, vytvoří nabídku pozic a úřady práce vytipují ty, kteří se veřejné služby zúčastní.  Za první pololetí loňského roku uchazeči o zaměstnání odpracovali celkem přes 3,5 milionu hodin veřejných prací.

Zbavil stát dlouhodobě nevýhodného monopolu a uspořil přes čtvrt miliardy

O systémech pro výplatu sociálních dávek se diskutovalo mnoho. Informace o tom, že svým rozhodnutím Jaromír Drábek ušetří státu jen loni 285 milionů ročně, však médiím někam zapadla. Nyní jsou počáteční technické problémy odstraněny, systém se dále kultivuje a žadatelé o dávky nejen sociální, ale i zdravotní navštěvují místo dosud tří různých typů úřadů jeden, kde vyřídí vše. Díky těmto úsporám Jaromír Drábek mohl mj. posílit výdaje například na sociální služby, a to o 140 milionů korun.

Nechce, aby děti vyrůstaly v ústavech, ale v rodinách

Že je rodina pro dítě lepší než ústav, o tom snad nikdo nepochybuje. Jaromír Drábek proto zásadně posílí počet terénních pracovníků, kteří pomohou rodinám překonat těžká období tak, aby dítě mohlo bezpečně vyrůstat doma. A pokud to skutečně nebude možné, nastoupí místo ústavů profesionální pěstouni. Jaromír Drábek prosadil podporu pěstounů řadou služeb, které jim budou pomáhat v péči o svěřené dítě, zavedl taková pravidla pro sociální pracovníky, aby nedocházelo k zanedbání péče o dítě, a také profesionalizuje pěstounskou péči. Odměna pro pěstouny se tak mimo jiné zvýší na 8 000 Kč, tedy na více než dvojnásobek.

Připravil penzijní reformu a druhý pilíř. Čtěte více.

Musel upravit způsob valorizace penzí. Čtěte více.

… NEMOCNÍ CHTĚJÍ UZDRAVIT, NE USPOŘIT 

Leoš Heger / mnistr zdravotnictví

Posílil práva pacientů

Pacient má právo odmítnout zákrok. Může také dopředu stanovit, jaký léčebný postup má být uplatněn v situaci, kdy již nebude schopen sám vyjádřit své rozhodnutí, tzv. „living will“. Přání je platné po dobu 5 let. Nelze ho uplatnit, pokud by vedlo k aktivní smrti pacienta.

Umožnil pacientům vybrat si nadstandardní péči

Pokud si budete přát lepší, lehčí sádru, můžete si za ni legálně připlatit. Zatímco dříve jste museli zaplatit plnou cenu, nyní platíte pouze rozdíl od ceny za sádru standardní. Vaše peníze jdou legálně do rozpočtu zdravotnického zařízení. Podobná je situace s příplatkem za ošetření Vámi preferovaným lékařem.

Dal pacientům právo na více informací

Pochybujete-li o správnosti Vaší diagnózy, máte nově právo na vyšetření druhým lékařem, které Vám uhradí pojišťovna. Lékař Vám zároveň musí poskytnout veškerá data o Vašem stavu a detailně Vás seznámit s průběhem zákroku. Navíc máte možnost si zvolit, kdo z Vašich blízkých by mohl být zákroku přítomen.

Zpřístupnil detailní informace pro pacienty

Nemocnice nyní povinně zveřejňují na webech různé informace, např. o čekacích lhůtách na operace či o poskytovaném nadstandardu. Kvalita zařízení je také hodnocena přímo pacienty. Pacient si může vybrat nemocnici, ve které chce být léčen.

Zavedl očkování zdarma

Dívky mezi třinácti a čtrnácti lety se mohou zdarma nechat očkovat proti rakovině děložního čípku.

Zavedl přísná protikorupční opatření

Ministerstvo zdravotnictví zavedlo mnohá protikorupční opatření. Všechny dokumentace k veřejným zakázkám musí být zveřejněny, fakultní nemocnice využívají elektronické aukce, zavedla se jasná pravidla pro sponzoring nemocnic i lékařů a byla omezena kongresová turistika.

tiskové oddělení TOP 09

V Praze 2. 9. 2013

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jaromír Drábek, Leoš Heger, Miroslav Kalousek
Témata:
Daňový systém, Hospodářství, Sociální politika, Zdravotnictví
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme