Rozhovor s Bedřichem Moldanem

Senátor a vyjednavač za TOP 09 Bedřich Moldan hostem na ČRo

22. 6. 2010 | 14:08

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Právě v těchto chvílích 200 zvolených poslankyň a poslanců skládá poslanecký slib a ujímá se svého mandátu. Zatímco řada z nich si bude po dnešku moci oddechnout jiní, v expertních týmech dojednávají podrobnosti vzniklé koaliční smlouvy mezi ODS, TOP 09 a Věcmi veřejnými. Jak v dopoledním vysílání Rádia Česko řekl předseda nejmenší strany, jež o vládě vyjednává, Radek John, problémem je podrobnosti smlouvy, jež by do budoucna měla zamezit případným různým výkladům.

Radek JOHN, předseda strany /VV/
--------------------
Budeme teď každý večer od sedmi do nevidím, dokud kdo vydrží, jednat. Dneska to bude o ekologii a zahraniční politice. A já doufám, že tyto dvě kapitoly se nám snad dneska podaří uzavřít. Ještě budeme mluvit o ekologické zakázce, protože chceme si být jisti, že pokud se nezastaví ta věc teď, nebude z toho plynout pro český stát žádná škoda v případě, že se otevřou obálky, bude to nevýhodné a my nevyhlásíme vítěze. Tyto dvě kapitoly se snad podaří uzavřít.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Odhaduje optimisticky předseda Věcí veřejných Radek John. Jedním z vyjednavačů ve skupině životní prostředí, zemědělství a venkov je za stranu TOP 09 senátor Bedřich Moldan, dobré odpoledne. Je tedy ta dohoda skutečně na spadnutí, jak avizoval Radek John?

Bedřich MOLDAN, senátor, vyjednavač za TOP 09
--------------------
Tak myslím si, že naprosto přesně to řekl. My jsme měli včera dlouho do noci vlastně poslední jednání, kdy jsme podepsali všechny zástupci všech tří stran takový materiál, já nevím 5, 6 stránkový, kde byly prakticky všechny body s malými výjimkami domluveny a myslím si, že v zásadě není co řešit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Říkáte malé výjimky. Ovšem dnes se objevila například na serveru Novinky.cz informace, že občanští demokraté v koaliční smlouvě tlačí na prolomení limitů, přičemž vy jako vyjednavači jste se dohodli na tom, že se prolamovat nebudou. Jak se tedy ta situace posouvá?

Bedřich MOLDAN, senátor, vyjednavač za TOP 09
--------------------
To je jedna z těch dvou záležitostí, kterou jsme posunuli na tu K9. Totiž a je to záležitost, řekl bych, pro mě dosti nepříjemná a nešťastná, protože my jsme o těch limitech opakovaně hovořili a naše ta ekologická skupina se naprosto jednoznačně shodla na tom, že se ty limity prolamovat nebudou. A to jsme několikrát jaksi i zformulovali. Je třeba říct, že u těch formulacích byly nějaké diskuse, ale nakonec jsme se na něčem shodli.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A co to je velmi podstatné.

Bedřich MOLDAN, senátor, vyjednavač za TOP 09
--------------------
Jasně, shodli jsme se tedy na takové formulaci, kterou teď říkám, že se nebudou prolamovat a že se koalice zasadí o to, aby bylo to také legislativně ošetřeno a pak jsou tam nějaké detaily další, co všechno s tím souvisí. A to ale je ta podstatná věta, kterou říkám, limity se nebudou prolamovat a koalice se zasadí o to, aby se ta věc legislativně dotáhla.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
To je tedy výstup, který vydáváte těm vyjednavačům v K9?

Bedřich MOLDAN, senátor, vyjednavač za TOP 09
--------------------
Ano, ale k tomu je tedy tahle ta poznámka, o které jste hovořil a ta souvisí s tím, že jsme byli informováni ze strany zástupců ODS opravdu, že jiná ta skupina expertní, konkrétně podnikání a průmysl, jestli to cituji správně, že má jinou formulaci, která se týká těch limitů. My jsme nebyli seznámeni přesně s tou formulací nebo jako nebylo nám řečeno, jak přesně to tam je, ale rozhodně to byla nějaká nebo možná to bylo řečeno, já si to nepamatují, protože jsme to nedostali písemně, ale byly tam nějaké kondicionály. A my jsme tedy naše ta skupina konstatovala, že to je prostě určitý rozpor ne snad mezi těmi jednotlivými stranami, ale mezi názorem té skupiny ekologické a té skupiny pro podnikání. Čili toto jsme na to upozornili K9, že je potřeba sjednotit ty názory těch vyjednávacích subjektů.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Když od těch rozporů zamíříme na druhou stranu, tak co považujete za největší úspěch, co se podařilo dojednat?

Bedřich MOLDAN, senátor, vyjednavač za TOP 09
--------------------
Já bych řekl, že úspěch je ten celek, který se podařilo dojednat, že tam skutečně nejsou žádné. Když to totiž vezmete tak, co se podařilo dojednat té naší skupině, tak tam skutečně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Právě, to je totiž velký problém, protože vy jste konsensuálně našli dohodu, ale teď je problém, že jsou zde jiné skupiny a nakonec to bude řešit K9, takže to je možná to gró, že vy můžete být spokojeni na dohodě, ale ta může padnout, protože jiná skupina přijde s něčím jiným.

Bedřich MOLDAN, senátor, vyjednavač za TOP 09
--------------------
Ano, a to je samozřejmě na K9, to je o úroveň výš a s těmi prostě v zásadě nemůžeme nic dělat. My jsme dostali určité zadání. To zadání jsme splnili, já jsem přesvědčen o tom, že velmi dobře, protože jsme prostě našli shodu, kde byly nějaké sporné body, tak jsme si je vždycky vyjasnili a našli jsme společnou řeč. Ještě bych snad zmínil tu druhou věc, kterou jsme poslali na K9, která je naprosto jednoznačně na tuto úroveň, totiž případné změny kompetencí ministerstev, tak tam rozhodně jsme řekli, že my to řešit nebudeme, že to prostě je tedy záležitost K9.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Že ta situace případně má zůstat taková, jaká je? Ta situace rozdělení pravomocí má zůstat taková jaká je právě v současnosti.

Bedřich MOLDAN, senátor, vyjednavač za TOP 09
--------------------
Ano, ta může zůstat taková nebo jiná. Ale opravdu to jsme nepovažovali, že bychom to my měli nějakým způsobem řešit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
V momentě, kdy by tedy situace zůstala stejná ve minulém volebním období, byly určité rozpory mezi ministerstvy životního prostředí a průmyslu. Mluvili jste třeba v té vaší vyjednávací skupině o tom, jak se tomu do budoucna vyhnout?

Bedřich MOLDAN, senátor, vyjednavač za TOP 09
--------------------
Tak přiznám se, že k tomu, že o tom jsme mluvili jen na té rovině programové. A jestliže tam máme řadu věcí, které se týkají samozřejmě také podnikání, průmyslu, energetiky a vůbec těchto záležitostí, tak tam soudíme, že z hlediska jaksi pohledu ekologie tam je nám to naprosto jasné zavádění inovací příznivých pro životní prostředí, takzvaná ta zelená ekonomika, nebo jak říká OECD zelený růst. To tam všechno máme zdůrazněno, máme zdůrazněn zájem o základní podporu udržitelného rozvoje, čili to tak to bude přijato. Jestliže takto se to objeví v té koaliční smlouvě, tak by to mělo jaksi předem vylučovat, je silné slovo, ale jistě tedy dávat nějaká východiska pro to, aby nedocházelo k těm rozporům.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Lidové noviny dnes upozornily na to, že čeští výrobci aut žádají po státu podporu ekologických aut. Obrátili se už se svou žádostí také na ministerstvo průmyslu a obchodu. Bylo zvýhodnění nových a šetrných automobilů také tématem, o němž jste ve své skupině jednali?

Bedřich MOLDAN, senátor za TOP 09
--------------------
Ne, nikoliv nejednali, a tahle ta věc nepřišla na přetřes.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A nebylo by to záhodno? Přeci jen je to cesta správným směrem?

Bedřich MOLDAN, senátor, vyjednavač za TOP 09
--------------------
Já si tím nejsem jist osobně. Teď mluvím tedy jenom za sebe. Protože jsem nedávno četl analýzu ze strany OECD. Všelijakých těch schémat na toho šrotovné a podobně, protože si nedovedu představit, že by se to mohlo dělat nějak jinak. A musím říct, že ta analýza vyzněla velmi rozpačitě, že tam bylo konstatováno,že to v některých zemích zavedlo. V jiných nezavedlo a že ty výsledky jsou rozporuplné, protože ono na jedné straně podpoříte možná výměnu těch aut, ale já si tím nejsem docela jist, že by to tedy bylo účinné.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Na závěr, vám osobně, jste připraven přijmout případně pozici ministra životního prostředí, nebo se chcete soustředit na volbu do Senátu a řekněme, že ministerský post přenecháte někomu jinému?

Bedřich MOLDAN, senátor, vyjednavač za TOP 09
--------------------
Já se rozhodně chci soustředit na volbu do Senátu. To je naprosto jasné. Ale kdyby taková nabídka přišla, tak ji jistě neodmítnu, ale já o tom dosti pochybuji, protože prostě asi to nepřichází v úvahu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Dozvíme se v následujících dnech, případně se na možné pocity zeptáme senátora Bedřicha Moldana, vyjednavače za TOP 09. Pro tuto chvíli děkujeme a na slyšenou.

Bedřich MOLDAN, senátor, vyjednavač za TOP 09
--------------------
Na shledanou.

ČRo, 23. 6. 2010, Pořad: Rozhovor na aktuální téma

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme