Prunéřov a předvolební agitka

Komentář Jaromíra Drábka

29. 3. 2010

Jeden vtip z bývalého SSSR pojednává o tom, jak Lenin po smrti přijde do nebe, a tam se setká s carem Mikulášem II. I vyzvídá car, co se v Rusku změnilo od té doby, co vládnou bolševici. A zjišťuje, že vlastně vůbec nic. „A vodku, máte?" ptá se car konečně. „Jistě," rozzáří se Lenin. „Jenže za vaší vlády měla čtyřicet procent, a za naší už dvaačtyřicet." „Jo, jo, to jste celí vy, bolševici," dí na to Mikuláš II. „To jste museli kvůli dvěma procentům dělat takovej brajgl?" Tento vtip mi vytanul na mysli poté, co se z vlády odporoučel ministr životního prostředí nominovaný Stranou zelených Jan Dusík.

Stav ovzduší v severních Čechách je, i přes radikální zlepšení v uplynulých dvaceti letech, stále neuspokojivý. Je proto třeba uvítat všechny snahy o jeho zlepšení. Jedním z nevýznamnějších činů v této oblasti je rekonstrukce hnědouhelné elektrárny Prunéřov II, která patří polostátní společnosti ČEZ.

Velmi přísné emisní parametry, které by zmodernizovaná elektrárna splňovala, přitom zaručují, že dojde k výraznému zlepšení: o zhruba 60 procent u oxidů dusíku a u oxidu siřičitého, asi o 40 procent u tuhých znečišťujících látek a u emisí oxidu uhličitého o zhruba 30 procent. Nezanedbatelné je rovněž zvýšení účinnosti spalování, kdy má dojít k nárůstu z přibližně 30 procent o deset procentních bodů na 40 procent.

Zelení bojkotují usnesení vlády

Zelení nyní tvrdí, že ČEZ může zvýšit účinnost na celých 42 procent. Právě tato dvě procenta jak vystřižená z úvodního vtipu se stala předmětem sporu. Jenže vyšší účinnosti než 40 procent není možné za přijatelných ekonomických podmínek dosáhnout vzhledem ke kvalitě dostupného uhlí. Vedení ČEZ se zodpovídá svým akcionářům a musí se řídit obchodním zákoníkem. Pořizování investice, o níž je dopředu známo, že bude ztrátová, by mohlo hraničit dokonce s trestní odpovědností za tunelování. Navíc by nebylo při takové technologii možné zásobovat okolní obce teplem, což by zlikvidovalo systém centrálního zásobování teplem, a tím se ještě více zatížilo životní prostředí.

Nelze rovněž nezmínit další aspekty celého problému. Tento investiční záměr byl obsažen i v 38bodových protikrizových opatřeních, která byla přijata zaměstnavatelskými organizacemi, odbory i vládou. To, že se dnes zelení snaží bojkotovat zásadní usnesení vlády, na jejímž sestavení se podíleli, svědčí o neserióznosti a spíše o politických než ekologických motivech jednání.

Investice za 25 miliard by přinesla práci dvěma stům firem jako subdodavatelům. V kraji zmítaném vysokou nezaměstnaností by to znamenalo největší pracovní příležitost v mnoha nejbližších letech. Jenom počet zaměstnanců elektrárny by z nynějších 400 mohl narůst ještě o 800 lidí. Nelze rovněž nezmínit, že navržená forma rekonstrukce má i podporu představitelů místních samospráv.

Mediálně líbivé, ale negativní

Vnímám ekologické problémy regionu, v němž kandiduji do Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od Martina Bursíka a celé Strany zelených bych si ale nedovolil zneužívat tématu rekonstrukce Prunéřova II k mediálně líbivým, zato pro místní občany negativním postojům.

Jaromír Drábek
Lidové noviny, 29. 3. 2010, Rubrika: Diskuze, Str. 11
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme