Předvolební debata z Pardubického kraje

Volební speciál Martina Veselovského

29. 4. 2010 | 17:05
Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobré pozdní odpoledne za pardubického Divadla 29, kde právě začíná v pořadí 8.předvolební debata Českého rozhlasu. Debata, která vám posluchačům i voličům má přiblížit názory reálných kandidátů na posty v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a samozřejmě skrze ně i politické strany, které budou v dalším volebním období rozhodovat o směřování případně osudech České republiky. Dnešní předvolební debata proti sobě postaví kandidáty z Pardubického kraje. Ti byli vybráni podle následujícího klíče. Společnosti SC&C a STEM provedly ve dnech 26.a 27.dubna v Pardubickém kraji sociologický průzkum a z něho byl zpracován tento volební model. Tedy odhad toho, jak by nyní dopadly volby do Poslanecké sněmovny. Se 7 % by se do sněmovny dostala Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová. Vítám zde jejího pardubického lídra Romana Línka. Dobrý den, pane Línku.

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Hezký den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Roman Línek je 1.náměstek pardubického hejtmana, je také bývalý hejtman. V minulosti byl také náměstkem na ministerstvu pro místní rozvoj. Lidovcem je od roku 89, je ženatý a má dvě dcery. Na 11 % by dosáhla strana TOP 09. Místním lídrem je Pavel Severa. Dobrý den, pane Severo.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Dobrý podvečer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pavel Severa je poslanec zvolený za KDU-ČSL, ve sněmovně je od roku 92, krátce pracoval i jako náměstek na ministerstvu obrany. Jako zákonodárce je expert na otázky obrany a bezpečnosti, je ženatý a má tři děti. 11,5 % by nyní získaly Věci veřejné, které v Pardubickém kraji vede Miroslav Petráň. Dobrý den, pane Petráni.

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Miroslav Petráň je členem politické strany SNK ED, pracuje jako architekt, je předsedou Pardubického dostihové spolku, který pořádá Velkou pardubickou a je otec dvou dcer. Stejný výsledek, tedy 11,5 % by dnes získala Komunistická strana Čech a Moravy. Jejím místním lídrem je Václav Snopek. Dobrý den.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Hezký podvečer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Václav Snopek je poslanec, je také zastupitel Pardubic, ve sněmovně je členem hospodářského a kontrolního výboru, je ženatý a má dvě děti. 20,5 % by dnes také získala Občanská demokratická strana. Vítám zde i jejího místního lídra Daniela Petrušku. Dobrý den.

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Daniel Petruška je poslanec, je činný podnikatel, developer, ve sněmovně je členem zemědělského výboru, hraje hokej, boxuje, jezdí na snowboardu a na motorce. Pokud jsem nic nevynechal.

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Určitě ne a moc času na to nemám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pomyslným vítězem by se nyní v Pardubickém kraji stala Česká strana sociálně demokratická, a to se značným náskokem, celých 27,5 %. V předvolební debatě bude její místní lídr Miroslav Váňa, který v tuto chvíli je na cestě a pevně doufáme, že překoná dopravní zácpu a posadí se sem vedle 5 místních politických lídrů. Podotýkám, že Miroslav Váňa je také poslanec Parlamentu České republiky, je expert na bytové družstevnictví a bydlení vůbec. Ve sněmovně je také členem výboru pro životní prostředí, je otec tří dětí. Pojďme rovnou k prvnímu tématu. Velké téma Pardubického kraje je bezesporu doprava, ať už z pohledu chybějící R35 nebo z pohledu tisíců kamionů brázdících okresky a v podstatě znemožňující normální život občanů kolem těchto silnic. Více detailů o jednom z řešení má kolegyně Lucie Husárová.

Lucie HUSÁROVÁ, redaktorka
--------------------
Splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic podpořila v průzkumu agentury SC&C drtivá většina obyvatel Pardubického kraje. 34 % dotázaných s tímto projektem naprosto souhlasí. 41 % odpovědělo, že spíše souhlasí. Naopak proti stavbě se vyslovilo 7 % dotázaných. Pro splavnění se v průzkumu vyslovili především muži a lidé z okresu Pardubice. Naopak proti jsou obyvatelé ze Svitavska, což je dáno patrně vzdáleností od stavby.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Takže otázka číslo 1,pánové. Protože odpověď na tuto otázku by bezesporu chtěla znát většina Pardubického kraje, minimálně proto, že kamionovou dopravou mimo dálnice lidé rozhodně hodně trpí, tak jak se ukazuje nakonec kdykoliv vycházejí do ulici a snaží se upozorňovat na to, že jezdit kamiony skrze malá města, není úplně dobrý nápad. Jak hodláte, jako případní poslanci tuto zátěž zmírnit? Daniel Petruška, místní lídr za Občanskou demokratickou stranu.

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Tak nepochybně je potřeba, vy jste to provázeli s tou vodní dopravou, což si myslím, že není úplně správná věc v tuto chvíli. Samozřejmě splavnění Labe je jedna z věcí, které podpořím rád, nicméně to je dlouhodobý horizont časový. Já si myslím, že v tuto chvíli je potřeba spíše se zaměřit na podporu projektů, které lze realizovat v nějakém kratším časovém horizontu. To znamená, zaprvé intenzivně připravovat výstavbu rychlostní komunikace R35 a zároveň řešit obchvaty měst, která trpí nadměrnou kamionovou dopravou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To všechno dokážete řešit v příštích 4 letech, případně jako poslanec?

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Tak, nepochybně ty samosprávy těch dotčených a zatěžovaných měst na tom pracují, to znamená ve spolupráci s nimi může poslanec této věci velmi pomoct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jen připomínám, že tady, a to připomínám pro naše posluchače, kteří sledují online přenos na adrese zpravy.rozhlas.cz, takže viděli, jak přišel pan poslanec Miroslav Váňa, místní lídr v Pardubickém kraji za Českou stranu sociálně demokratickou. Dobrý den, pane Váňo.

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Co vás zdrželo?

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Dopravní situace, kterou rozebíráte.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, já vám nechám vydechnout, protože váš hlas je mírně přerývavý.

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Děkuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Stejná otázka na Václava Snopka, místního lídra za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Co reálně může poslanec, a co byste chtěl reálně jako poslanec v příštím volebním období udělat pro to, aby tolik kamionů nejezdilo po, řekněme, silnicích nižších řádů v Pardubickém kraji?

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Tak především jsem přesvědčen o tom, že je možné velmi rychle časově stihnout vybudovat obchvaty měst Chrudim, Vysoké Mýto a Pardubice. Jelikož vybudování rychlostní komunikace R35 se odkládá bohužel a nevidíme to světlo na konci tunelu, tak tyto tři základní stavby by určitě občany Pardubic pomohly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A můžete mi říct, jaký vliv na to budete mít jako poslanec?

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Tak jako poslanci na to určitě můžeme mít vliv, dokonce i v rámci poslanců Pardubického kraje jsme projednávali tyto otázky se Státním fondem dopravní infrastruktury, s ministrem dopravy a pochopitelně je potřeba tlačit, tlačit a stále se o tento problém zajímat, odstraňovat případné nedostatky, které by bránily v realizaci a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane poslanče, buďte konkrétní. Budete možná poslanec na další 4 roky. Jak chcete tlačit, tlačit, tlačit a na koho, aby byl postaven obchvat kolem Vysokého Mýta?

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Tak, je to úplně jednoznačné. Protože tyto věci se projednávají v jednotlivých výborech parlamentu a pokud tam přijde otázka priorit, tak tuto prioritu tam dát na čelní místo. A myslím si, že už všichni poslanci z Pardubického kraje, kteří se k tomu měli možnost vyjádřit, toto učinili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, Miroslav Petráň, to je místní lídr za politickou stranu Věci veřejné. Jaký vy máte nápad na to, jak odstranit kamiony z pardubických silnic, kam nepatří a dát je někam, kde by možná více patřily?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Tak poprvé to, co chci říct, nebo zaprvé tento stát stále nemá relevantní dopravní koncepci. Stále nemá strategii, jak to řešit. Těch možností, jak to řešit, je totiž spousta, jako architekt to vím. Vidíte třeba jednu věc, my máme obrovskou síť železnic a Pardubický kraj specielně, vraťme, prosím, část té dopravy na železnici i třeba prostřednictvím daňových úlev a dalších záležitostí ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pro koho by měly být ty daňové úlevy?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Pochopitelně pro ty dopravce po železnici ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Kteří budou vozit zboží po železnici místo kamionů?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Z části ano. Pak samozřejmě ta R35 a ty obchvaty byly zmíněny. Ono to ale není jenom v těch obchvatech, ono to je v těch přípojkách, v těch komunikacích, které připojí jednotlivé obce, jednotlivá města na R35 správným způsobem. Další věc je, že ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, pane Petráni, pojďme to vrátit k té původní otázce. Představte si, že budete poslanec od června tohoto roku, tak co byste hodlal dělat pro to, aby se něco změnilo s kamionovou dopravou v Pardubickém kraji?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Já bych hlavně hodlal něco dělat s tím, aby se konečně zprůhlednily veřejné zakázky, aby stály to, co stát mají ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Počkejte, pane Petráni, ještě jednou moje otázka. Co byste chtěl udělat s kamionovou dopravou v Pardubickém kraji? Jak to souvisí s veřejnými zakázkami?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Souvisí to. Protože, pokud budete mít, pokud budeme stavět R35, tak jednoznačně kamiony budou jezdit po ní, ta obsluha z toho bude daleko snadnější a v tu chvíli máme jednoznačně úlevu od toho, co tady je zmiňováno v té otázce. A jestliže my zprůhledníme veřejné zakázky, tak ta R35 se postaví daleko rychleji, než zatím se stavěly všechny dálnice v této zemi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Máte představu, pokud by byl přijat například zákon o zadávání veřejných zakázek, podle názoru nebo řekněme podle modelu Věcí veřejných, tak kdy by R35 mohla fungovat v té plné dýlce, to znamená, že by spojovala sever Moravy se severem Čech?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Já si troufnu to říct velmi odvážně. Klidně za 4 roky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Za 4 roky?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Ano. Tak to je názor Věcí veřejných. Pavel Severa za TOP 09. Co byste jako případný budoucí poslanec chtěl dělat s kamionovou dopravou v Pardubickém kraji?

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Tak já myslím, že je potřeba říci, že ten problém je systémový a není o tom, je to jenom problém v našem kraji a pokud máme vyřešit liniové stavby, to znamená silnice nebo jakékoliv liniové stavby u nás, tak je potřeba změnit možnosti výkupu pozemků tak, jak je to běžné v Evropské unii nebo v jiných zemích. U nás narážíme na problém, že územní plán je tvořen krajem. Potom územní rozhodnutí už má na starosti státní instituce a stavební povolení také stát. To je velmi nevýhodné, protože v tuto chvíli dochází k dělbě určitých kompetencí a zejména ve chvíli, kdy dostaneme územní rozhodnutí, tak teprve můžeme začít vykupovat pozemky a teď přijde to nejzásadnější, ve chvíli, kdy můžeme dostat stavební povolení, tak musí být vykoupeno 100 % pozemků. Jakmile nám někdo neprodá jeden metr pozemku, nemůže se stavět. To znamená, my musíme přijmout taková opatření a takové úpravy jako má například Německo, kdy se nebudeme řídit pouze nějakými dogmatickým vyhláškami za pozemky, které chceme vykoupit, ale budeme přihlížet k tomu, že ten pozemek má nějakou cenu pro stát a nějakou cenu pro toho majitele a bude se jednat o tom v každém případě, jaká je možnost se domluvit na tom, aby ta liniová stavba byla postavena a k dispozici ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane poslanče Severo, dobře. Na druhu stranu vaše jméno a jméno zde přítomného Daniela Petrušky je pod zákonem o urychlení stavby R35, který nabyl účinnosti v minulém roce. Ten zkrátil lhůty na žaloby ve správním řízení, žaloba proti vyvlastnění nemá odkladný účinek výkonu, pokud by tento byl proto veřejnému zájmu. Evidentně se nic moc nezrychlilo. To znamená, že to byla marná práce, minimálně vás dvou?

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Neřekl bych marná práce. Nicméně ten zákon řeší pouze jednu jedinou liniovou konkrétní stavbu. Já se domnívám ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak o ní se tady zatím bavíme.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Ano, bavíme, ale vzpomeňte si, jak jsme se dlouho bavili o obchvatu Plzně a myslím si, že by prospělo budování silniční sítě u nás, kdybychom přijali obecný konsensus v tom, jak postupovat. To znamená dneska mnohé stavby nestojí proto, že bychom neuměli je postavit, že bychom neměli kapacity, ale stojí proto, že nejsme dohodnuti s majiteli pozemků a nejsme schopni vůbec se dostat k tomu stavebnímu povolení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak dobře. A teď pro například, některý například nikdy nebyl účasten správního řízení ohledně výkupu či vyvlastnění pozemků. Po čem voláte? Voláte po, řekněme, snadnějším přístupu k vyvlastnění toho pozemku, nebo po čem?

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Nikoliv. Volám k tomu, abysme byli schopni říci obecně zákonem, že vyhlášková cena v případě liniových staveb není totální dogma, ale, že je tady možnost ocenit tu parcelu nebo ocenit ten pozemek podle potřeby státu, nikoliv aby byl ten pozemek předražený, ale aby to byl odpovídající cena i pro toho majitele. Dneska, jestliže máte prodávat pozemek za 35 korun metr a představa majitele je 150, tak nejste schopni se dohodnout i přesto, že ten pozemek tu cenu má. Takže tady bychom se přenesli přes ten problém, že obě strany ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Nemáte pocit, že při tomto nápadu otevírá docela velké korupční prostředí?

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
To korupční prostředí se může otevírat za předpokladu, že tady někdo spekulativně nakoupí, nechce prodat a potom vydírá stát a byli jsme v tom případě toho svědky u některých investičních akcí na Moravě. Tady, kdybychom řekli, že ten prostor je, dejme tomu, od nějaké částky do určité jiné částky, horního stropu, tak víme, že v tom prostoru se můžeme domluvit a zase tady je možnost ty pozemky oceňovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pavel Severa za TOP 09. Další na řadě je Roman Línek za KDU-ČSL. Ta otázka je úplně stejná. Dokázal byste se například s vašimi předřečníky na něčem dohodnout?

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Tak mám výhodu, že mluvím téměř v závěru a mnoho, co tu zaznělo, má moji podporu. Já si myslím, že speciální zákon o přípravě komunikací jako takový je nutností a v Německu, na Slovensku funguje a netýká se jenom výkupu pozemek, ale u těch liniových staveb ta legislativní, řekněme, zákonnost, která umožňuje přípravu staveb a jejích realizací, je problémem. Ale nicméně v Pardubickém kraji chybí R35, R43 a čtyřpruh 137 aspoň je Slatiňanům. Ty 3 obchvaty, co tu říkali kolegové, Vysoké Mýto, Pardubice a Chrudim, vlastně na to navazují, a to jsou státní investice. A tam je boj o peníze a my ho musíme podstoupit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, dobře, ale pan poslanec Snopek říká, že jako poslanec bude schopen tlačit, tlačit a tlačit až to všechno dotlačí do toho, že přijdou peníze na obchvat Chrudimi.

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Ne, ne, ne, vy jste mě nenechal domluvit, já jsem říkal, že to, ta infrastruktura je prostě handicap a bude nám bránit sem vstupu investorům a rozvoje kraje snižovat nezaměstnanost. Ale druhou věcí jsou legislativní kroky ke kombinované dopravě. A to už váži jak na tu vodní, já jsem určitě zastáncem, aby dílo, které z 90 % hotovo, dosplavnění Labe do Pardubic, bylo dokončeno. Tam chybí jeden stupeň v Přelouči a tři ministři životního prostředí pan Miko, pan Ambrozek a pan ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Bursík?

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Ne, ne, ne, ten právě ne, ale pan, pan, pan Dejmal, tito podporovali a dokonce to řešení, které tam je dneska, bylo v tom úvodu tady zmiňované, navrhoval. Ale to je druhá věc, podpora kombinované dopravy, že železnice, voda a dostat kamiony v podstatě tam, kam patří. A to je problém. A teď mluvím jako krajský činitel II., III. tříd, tady máme případy silnic, které byly třeba z Pardubic třeba na Dalešice postaveny před 10 lety opraveny a dneska jsou kamiony zničeny, po ani ne 10 letech. Takže mýtné nejen na těch silnicích, ale i eventuelně na dvojkách a trojkách, kde by si to kamiony zkracovaly a obtěžovaly lidi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tolik Roman Línek za KDU-ČSL. Obratem se dostáváme na úplný začátek. Poslanec Miroslav Váňa, místní lídr za ČSSD. Ta otázka je stejná. Pokud byste byl poslancem i v příštím volebním období, tak co byste udělal pro to, aby kamionová doprava tak nezatěžovala silnice Pardubického kraje?

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Tak já si myslím, že základní problém, proč tomu tak je, a kolegové to řekli, je absence zejména R35 a tady nechci být zlý, tady je to špatně a je to deficit minulé vládní koalice ODS, KDU-ČSL, takže v tom já vidím jádro pudla, v tom ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Mohl byste to, pane poslanče, rozvést?

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
No ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Nebo nějaký argument říct.

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Argument je jednoznačný. Tady se minimálně 5 let vedla debata o tom, zda-li zvolit severní trasu, či jižní trasu. A výsledek těch neujasněností, těchto debat je to, čeho jsme svědky dnes. Že prostě máme kamiony téměř v centru našeho kraje, téměř v centru města.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A teď, prosím, pane poslanče, jste pro, řekněme, dokončení splavnění Labe do Pardubic?

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Jednoznačně. To je rozumný projekt a každý rozumný člověk tento rozumný projekt musí nutně podpořit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ta stejná otázka na Daniela Petrušku za ODS. Jste pro dokončení splavnění Labe do Pardubic?

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Ano, jsem pro dokončení splavnění Labe do Pardubic, ale je to podmíněno také tím, aby se dokončila ta díla v tom úseku Ústí nad Labem a dál hranice České republiky, protože bez toho pořád to Labe není splavné v té kvalitě, v jaké je potřebujeme, že jo, protože pokud nebude voda tam, tak se ty lodě nedostanou buď od nás nebo k nám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pan poslanec Václav Snopek za KSČM. Stejná otázka.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Ve věci splavnění Labe jsem i interpeloval ministra životního prostředí pana Bursíka, v té době již byla stavba, která byla připravená za, jaksi před zahájením, sleduji tento problém stále a dokonce mé myšlenky ohledně vody jdou dál. Až pokud budeme chtít tedy rozvíjet dopravu v České republice a vůbec v Evropě, měli bychom i obnovit myšlenky a zahájit hlavně práce na budování kanálu Dunaj-Odra-Labe, jakožto spojnice 3 moří, což by mohlo být tedy nejen ekologické vodní dílo, ale i energetické. Výrazně by mohlo přispět i k otázce bezpečnosti této republiky, myslím si z pohledu zásobování palivy a podobně ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jenom, pardon, pane poslanče, bezesporu jste si vědom, kolik peněz je ve Státním fondu dopravní infrastruktury a kolik z liniových staveb se vyškrtalo v letošním roce pod dojmem krize. A vy chcete prokopávat kanál, nechtěl jsem říct na druhý konec planety, ale mimochodem před celou republiku.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Nikoliv, jedná se o kanál v délce zhruba asi 110 kilometrů, což svým způsobem je dílo, které by se nechalo realizovat, řešilo by to i vodní poměry a dokonce dneska takovýto kanál buduje Francie, od Paříže směrem na Rotterdam v délce 113 kilometrů a čerpá na to, a to je ta výhoda, evropské prostředky. Po roce 2015 to bude poslední možnost, na co my můžeme ty prostředky čerpat, významné evropské dopravní cesty.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To je plán Václava Snopka z KSČM. Pane Petráni, za Věci veřejné, je to mimochodem, toto řešení, je to ekologické řešení, je to z pohledu architekta v pořádku?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
100% je vodní doprava ekologickou dopravou, to mi nevymluví žádný zelený, že to není pravda a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Je ekologičtější dopravou než železnice?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Těžko bych to srovnával, obě, oba způsoby dopravy jsou ekologické. Ale ono to není jenom o dopravě. To splavnění má vliv další. Protože polabská krajina je velmi atraktivní, takže i z hlediska turistiky je to zajímavá záležitost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tedy rozumím tomu, že ano, splavnit ano?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Určitě ano, 100% ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane poslanče Severo za TOP 09?

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Já se domnívám, že splavnění Labe by bylo přínosné. Nicméně dodávám, že je iluzí se domnívat, že by to byl přínos zejména pro odlehčení kamionové dopravy, protože vodní doprava v současné době by nemohla konkurovat svými náklady dopravě železniční. Nicméně to, co už tady zaznělo, zcela určitě by toto splavnění prospělo dejme tomu turistickému ruchu a dejme tomu dopravě, která by nebyla vyloženě pro odlehčení kamionové dopravy. Každopádně si myslím, že tato investice ale nebude jednoduchá, zařazení v následujících letech, protože to není opravdu investice malá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To by mě zajímalo, co to je za eufemismus, pane poslanče, že ta investice nebude jednoduchá?

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
No, protože, když víme, že nejsme schopni ani udělat obchvaty některých měst, nejsme schopni najít, dejme tomu, v řádu stovek milionů peníze, tak je těžko najdeme v řádu miliard v následujících letech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, a ještě krátce Roman Línek za KDU-ČSL.

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Právně, pozemkově ta investice je a byla připravena s výjimkou, výjimky ministra životního prostředí a pan ministr, nebo exminitr Bursík to nepovolil. Ale ekonomice vodní dopravy od 300 kilometrů dále je tato doprava ekonomičtější než vlak. A my vnitrozemsky to můžeme vnímat rekreačně, to si myslím zcela s kolegy souhlasím. Ale co se týče typu dopravy, kde se kamionům, se nám podaří je přemístit ze silnic na lodě, tak si vemte, posypová sůl, ta se těží u Magdeburgu a vozí se sem kamionama. I přes D8 a přes republiku. Lodí by se dovezla sem, tady by se mohla skladovat o odsud transportovat podle potřeby během zimy. Železný šrot, nebo naopak se sem dají přivézt nějaký komponenty z Vítkovic, v Pardubicích smontovat a konkurenceschopně ten most v Německu nebo někde jinde v západní Evropě postavit. Takže to jsou ekonomiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Takže plán je jasný. Tolik Roman Línek za KDU-ČSL. Dostáváme se do další fáze předvolební debaty Českého rozhlasu z Pardubického kraje. Protože tady v Divadle 29 jsou místní posluchači, voliči, zároveň možná přes záznam i diváci dnešního online přenosu této debaty na adrese zpravy.rozhlas.cz, ti napsali na své anketní lístky dotazy právě na 6 kandidátů na posty poslanci Sněmovny Parlamentu České republiky. Tak pojďme k těm dotazům. Ten první napsala Jarmila Stibicová, pokud komolím jméno, omlouvám se moc. "Jaký konkrétní návrh byste, nebo hodláte podat, ve sněmovně ohledně omezení poslanecké imunity?" Miroslav Petráň za Věci veřejné.

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Jednoznačně poslanecká imunita se má týkat pouze vystupování v parlamentu. Všechno ostatní je zbytečné. A návrh? No, to si nechám poradit od právníků, jak to udělat, aby to znělo opravdu tak, aby to bylo přijatelné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Roman Línek za KDU-ČSL. Hodláte nějak omezit poslaneckou imunitu?

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Tak já jsem ještě v parlamentu nebyl a jako komunální nebo krajský politik jsem nikdy imunitu nepotřeboval a věřím, že až se stanou poslancem parlamentu, tak nebude potřeba ani tam. Nicméně, kdyby politickému projevu měla bránit nebo ho měla zachránit imunita, tam asi je na místě s tím souhlasím se svým předřečníkem. Ale jinak podpořím jakýkoliv návrh, který vlastně dnešní stav mění. K tomu standardnímu, který v západních zemích funguje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tedy jste přesvědčen, že imunita je vysoká v současné době, zákonodárců?

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Já myslím, že určitě a je to i docela zbytečné téma, které nám otravuje politický svět už dlouhé roky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Miroslav Váňa za ČSSD.

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Tak, tady se s Romane Línkem musím shodnout, i když tomu tak nebývá často zvykem. I já se domnívám, že ta poslanecká imunita je zcela nadbytečná, je to cosi, co oprávněně dráždí obyčejné lidi a já si myslím, že je to úplně zbytečné. Takže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Omlouvám se, pane poslanče, byť jsem hledal, jak jsem hledal, neviděl jsem vaše jméno pod žádným návrhem zákona, který něco takového dělal.

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Velmi správně jste hledal, ale uvidíte. Příští volební období uvidíte.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To je předvolební slib v praxi. Daniel Petruška za ODS.

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Tak, já myslím, že téma poslanecké imunity by možná zasloužilo trochu vysvětlení ze strany médií. Protože poslanecká imunita je prezentována jako něco, co poslanci zneužívají pro ochranu svých nelegálních nebo jiných ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ne, počkejte, pane poslanče ...

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Aktivit, neskákejte mi, prosím do řeči ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ne, dovolte, já vám do řeči skočím. Toto je dotaz, který zní takto ...

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Já tomu rozumím ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Nemusíte k tomu přidávat nic ze strany médií. Paní Stibicová se ptá na toto, tak zkuste ... paní Stibicová sedí tady ve třetí řadě, já se omlouvám, paní Stibicová, bez mikrofonu vás neslyší posluchači Českého rozhlasu, bylo by to velice obtížné. Tak necháme odpovědět pana poslanec. Prosím, držte se té položené otázky.

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Tak, děkuju, já se jí držím, takže poslanecká imunita má sloužit k tomu, aby poslanec mohl volně a svobodně vyjadřovat svoje politické názory a zastávat je. To znamená, že samozřejmě by měla platit na půdě parlamentu a měla by poslance chránit před tím, že ho někde zatkne například vládní koalice a nechá ho sedět v base, když potřebuje přečíslit opozici. Takže k tomuto poslanecká imunita je podle mýho názoru potřebná k tomu, aby, abychom byli chráněni před tím, že dostaneme pokutu, samozřejmě potřebná není a já musím říct, že jsem nikdy poslaneckou imunitu k ničemu nevyužil a nepotřeboval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Václav Snopek za KSČM.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Já mohu konstatovat taktéž, že jsem imunitu nepotřeboval k výkonu své funkce, nicméně ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ten dotaz směřoval do budoucna.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Do budoucnosti, jsem zastáncem imunity poslanců za politické v podstatě postoje po dobu výkonu mandátu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To znamená, že jména Snopek, Petruška, Váňa budou v příštím volebním období napsána jako spolupředkladatelé zákona o omezení poslanecké imunity?

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Nemám s tím problém, já pouze doplním toto. Pokud bych měl nějakou řeč na ulici nebo mimo parlamentní půdu, tak jak si to kolegové představují pouze v parlamentu, tak vlastně nemohu své politické názory někdy šířit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Miroslav Petráň za Věci veřejné, vás jsem se už ptal, omlouvám se. Pavel Severa za TOP 09.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Tak já myslím, že znovu navrhneme omezení imunity, tak jak jsme navrhovali stejně jako omezení nějakých výhod poslanců. To, že jsme se dosud nedobrali k tomu, že ten zákon nebyl projednán a že nebyl schválen, tak je smutné a je potřeba konstatovat, že je potřeba to do nekonečna navrhovat, protože to, co paní Stibicová kritizuje, tak je opravdu v tuto chvíli nemožné obhajovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, pan Herzán z Pardubic se ptá, v závorce tady má, pro všechny lídry stran, odpovídejte, prosím jednoznačně a naprosto konkrétně, jako, kdyby mi mluvil z duše, pánové. Tak pan Herzán se ptá: "Váš osobní názor a stanovisko vaší strany na to, že v současné době 20 let po listopadové revoluci stále působí na význačných postech ve vládních ústavních a jiných institucích bývalí komunisté. Dokonce i v Evropské unii na postu komisaře." Pan poslanec Václav Snopek za KSČM.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Pane redaktore, v této republice bylo milion 700 tisíc komunistů, chcete říct, že má být milion 700 tisíc lidí vyčleněno z jakéhokoliv procesu politického působení nebo výkonu správy?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane poslanče, toto je dotaz pana Herzána, ne můj.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Já, tudíž já prostřednictvím jaksi mikrofonu odpovídám, já si myslím, že to je otázka současných postojů těchto lidí, co hájí, co obhajují a pouze příslušnost ke komunistické straně v minulosti by neměla býti v demokratické společnosti zábranou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane Petráni za Věci veřejné, je to problém, že bývalí členové KSČ jsou ve význačných funkcích státních či unijních?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Zajímavá otázka. Někdy to problém je, někdy to problém není. Pokud já se mám vyjádřit přesně k té otázce, mě to dnes bohužel může být už jenom líto. Pokud se nic nestalo začátkem 90.let, tak je hrozně těžké něco měnit 20 let po roce 89.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pavel Severa za TOP 09.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Já myslím, že to je jako s alkoholem. Vadí nám to, škodí nám to, ale už to nezrušíme a nic s tím nenaděláme, protože ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak jenom, pardon, dovolím si podotknout, že nominace člověka na post eurokomisaře, s tím se dá něco dělat?

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Každopádně dá, to máte pravdu. Nicméně těch lidí z bývalých kruhů komunistické strany, ať už přímo členů a nebo těch, kteří spolupracovali nějakým způsobem s tím režimem, tak je spousta. Každopádně jsou na mnohých funkcích. Já musím říct, že je potřeba se dívat, co dělají a kde sedí, protože mnohdy je problém vůbec rozlišit, jestli ten člověk nezapomněl na to, kde byl, ale hlavně, jestli dělá špatné věci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tolik Pavel Severa za TOP 09. Roman Línek za KDU-ČSL.

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Tak, pokud mi paměť sahá, tak KDU-ČSL v těch posledních 20 letech nikdy nebyla u nějaké nominace někoho, kdo měl komunistickou minulost nebo školy v Moskvě nebo někde jinde, na vysoké posty. Přesto všechny ty lidi respektuju jako občany s jejich právy, to si myslím, že je potřeba si říct, a ten účet s tou nesvobodou mezi 48-89 jsme prostě dobře neudělali a dneska už se asi plno věcí vrátit nedá. Ale nemyslím si, že bychom měli prioritně sahat po lidech, kteří mají, řekněme, komunistické školy, jakkoliv mluvit třeba 10 jazyky, měli bychom se poohlédnout po někom, kdo nás bude třeba v Evropě reprezentovat. Nejen odborně, ale i politicky, věrohodněji a většinovým názorem národa.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, Daniel Petruška za Občanskou demokratickou stranu. Komunistická minulost předních představitelů České republiky.

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Mě bylo v roce 89, 18 a mrzí mě, že komunistická strana nebyla ihned po revoluci zakázaná, protože myslím, že tím by se vyřešila spousta problémů a účast bývalých komunistů ve vrcholových státních funkcích je samozřejmě podle mého názoru selhání té doby, možná, bych řekl, že jsme byli příliš mírní v tom, v té schopnosti vyrovnat se se svojí minulostí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane poslanče, nechci být příliš osobní, ale pochopil jsem to správně, že člověk, který je nyní na postu eurokomisaře byl i za tichého souhlasu ODS nominován na tuto funkci?

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
To chci říct, mě samozřejmě mrzí i to, že ODS například nemám ve stanovách jasně řečeno, že bývalí komunisté nesmí být členy této strany a pokud to tak nemáte, tak i bývalí exponenti bohužel ODS byli někteří členy komunistické strany.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, tolik názor místního lídra ODS. A Miroslav Váňa za ČSSD.

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Tak já musím říct, že tazatelovi plně rozumím. Je to problém, nebudu se z toho vykrucovat. Byl bych rád, kdyby to mu bylo úplně jinak. Ale, dámy a pánové, to je řešení, které se mělo opravdu řešit po roce 1989 a rozhodně sociální demokracie tehdy u toho nebyla, aby se mohla zcela jasně vyjádřit a mě může dnes být akorát líto, že nejvíc bývalých aktivních komunistů je ve straně ODS. Taková je realita, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Tak to prostě je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pan poslanec Petruška se usmívá. Pánové, mám pro vás ještě jeden dotaz od Ondřeje Kutého. "Chci volit stranu, která prosadí přímou volbu prezidenta. Která to je?" Pojďme to vzít od Romana Línka z KDU-ČSL a vezměme to formou ano-ne.

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Ano, a podpoříme jakýkoliv návrh, který k tomu povede.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pavel Severa za TOP 09.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Přímá volba prezidenta a starostů ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Miroslav Petráň za Věci veřejné.

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Jednoznačně ano, je to jeden z pilířů našeho volebního programu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Za Komunistickou stranu Čech a Moravy Václav Snopek.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Komunisté nemají problém s přímou volbou prezidenta, mají pouze problém s otázkou, řeknu, úpravy ústavy a pravomoci prezidenta.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ale principiálně ano, chápu to dobře?

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Principiálně ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Daniel Petruška za ODS.

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Já myslím, že ani ODS nemá s přímou volbou prezidenta žádný zásadní problém, i když /souzvuk hlasů/ ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A ten, a ten ...

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Může úplně za všechno, co se v této republice stalo špatného.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A ten méně zásadní problém. Říkáme, nemáme zásadní problém.

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Jsou tam technické věci a historicky prezident v České republice, nebo v Československu byl volen parlamentem. Takže není to prostě problém. Ano, přímá volba pro ODS je přijatelná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Miroslav Váňa za ČSSD.

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Já bych řekl, že to je věc parlamentního jednání a vývoje budoucího období. Já jako člověk s tím problém nemám a sociální demokracie s tím také problém nemá. Ale respektuji, že to je po dohodě politických subjektů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, kdyby to bylo po dohodě politických subjektů, tak příští prezident je zvolen přímou volbou? Jestli jsem to dobře pochopil, pánové?

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
No, je to změna ústavy přesně, jak říká kolega. Já si myslím, že nové složení parlamentu ukáže, kdo s tím problém má a kdo s tím problém nemá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak připomínám, že posloucháte předvolební debatu z Pardubického kraje, celkem 8.v pořadí z cyklu předvolební debat Českého rozhlasu. Sedí tu 6 politických lídrů politický stran, které v Pardubickém kraji přestoupily 5% hranici. Roman Línek za KDU-ČSL. Pavel Severa za TOP 09, Miroslav Petráň za Věci veřejné, Václav Snopek za KSČM, Daniel Petruška za ODS a Miroslav Váňa za ČSSD. Tak a další důležité téma této předvolební kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny. Státní dluh nebo zadlužení veřejných financí. To už je evergreen minimálně rok, co běží ekonomická recese. Ale je to velice zásadní předvolební téma. Aktuální informaci o českém zadlužení má kolegyně Lucie Husárová.

Lucie HUSÁROVÁ, redaktorka
--------------------
Veřejný dluh České republiky je podle neoficiálních zdrojů bilion 332 miliard korun. Průzkum agentury SC&C pro Český rozhlas v Pardubickém kraji zjišťoval, kolik lidí považuje rostoucí zadluženost státu za osobní problém. 60 % občanů na tuto otázku odpovědělo kladně. Naopak 9 % lidí si myslí, že dluh České republiky se jich osobně nijak nedotýká. V otázce zastavení zadlužování státu voliči politickým stranám obecně příliš nevěří. V Pardubickém kraji 15 % dotázaných odpovědělo, že důvěřují ODS, 9 % jmenovalo ČSSD stejně jako TOP 09. Věcem veřejným věří 6 a KSČM 3 % dotázaných.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, pánové, ještě několik čísel a pak budu chtít váš, řekněme, plán do budoucna. Ta čísla jsou, státní dluh České republiky je kolem 35 % HDP, tedy v reálných číslech zhruba bilion a 200 miliard korun. Schodek státního rozpočtu za rok 2010 a takový je zatím jen plán, 163 miliard korun a podle informací z ministerstva financí jde o optimistický odhad. Tedy se ptám Romane Línku za KDU-ČSL, pokud budete poslanec a tedy KDU-ČSL bude ve sněmovně, k jakým škrtům na výdajové straně budete ochotni přistoupit?

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Tak rozpočet by měl podle nás do roku 2013 se dostat schodkem pod 3 % HDP a tam jsme utekli. Musím říct, že šetřit se musí. A já tady uvedu jednu z aktivit KDU-ČSL, která od podzima je skloňovaná, doufám, že se nám podaří ji prosadit. My ročně, vy jste říkal 160 řádově miliard korun je schodek v roce 2010 plánován a ročně mi prosázíme 110 miliard korun. Daníme to 25 %, tam je jeden ze zdrojů, kde KDU-ČSL navrhuje, abychom stabilizovali veřejné finance. Pochopitelně využívání sociálních dávek ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Kolik by ta daň měla být?

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Ta daň by mohla být klidně k 50, 45 %. Je třeba o tom vést debatu a myslím si ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Mimochodem, to je příjmová složka. Já jsem se ptal na tu výdajovou.

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Já vím, ale ono to spolu souvisí. Protože potřebujeme vydat víc na silnice, na jiné věci, a co se týče, a vy jste mi do toho skočil, sociálních dávek, tam já myslím, že skutečně může dojít k nějaké revizi, která bude spravedlivá a hlavně musí dojít k jejímu zamezení. A my navrhujeme, aby ti, kteří, dejme tomu, odmítnou práci od pracovního úřadu, tak aby dostali jenom existenční minimum, tam je třeba jeden ze způsobů šetření.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Kolik si představujete z tohoto kroku, že by, takříkajíc, káplo peněz?

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
No, tak já myslím, když si vezmeme, kolik se na toto vydává každoročně, tak ty částky jsou v miliardách.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak tolik Roman Línek a KDU-ČSL. Pavel Severa za TOP 09, vy máte šetření napsáno ohromnými červenými čísly v programu, abych to tak nazval.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Já myslím, že nám nic jiného nezbývá, protože na příkladu Řecka se ukazuje, kam až to může dojít, takže my říkáme, začněme včas, nežli to bude daleko více bolet. Ten ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane poslanče, to Řecko je takový lákavý příklad. Na druhou stranu, vy jste přesvědčen, že české ministerstvo financí používalo kreativní účetnictví tak, jako Řekové? Jestli o tom něco víte, tak to je zajímavá informace.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Já doufám, že ne. Nicméně my nemáme takový schodek a takové dluhy, nicméně máme velmi rychlé tempo zadlužování a pokud s tím něco neuděláme, tak za pár let můžeme mít velké problémy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Takže ty výdajové škrty, prosím.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Výdajové škrty jsou zcela jasné. My potřebujeme ušetřit 80 miliard, abychom se dostali na nulu, abychom nebyli ve schodku. A to ještě nebudeme nic splácet. To znamená, my navrhujeme snížit o 10 % platů ústavních činitelů, zdanit paušální náhrady, o 50 % snížit státní příspěvky politickým stranám a to nejméně na 3 roky. O 10 % snížit objem mezd do státní správy, čímž neříkáme, že by měly klesnout platy, ale zrušíme i tarifní třídy, takže bude méně lidí efektivně dělat stejnou práci, budou o něco lépe zaplaceni, ale ušetříme 10 % ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Kolik procent tedy lidí chcete propustit ze státní správy?

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
To bude na jednotlivých pracovnících, kteří mají pod sebou další zaměstnance, jestliže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Já tomu rozumím, pane poslanče, ptám se na váš odhad, musíte mít nějaký odhad, pokud chcete jaksi ušetřit 10 % z nákladů na mzdy ve státní správě, tak kolik toho hodí jaksi v personálním hledisku?

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
V personálním hledisku to může být klidně 5 %, klidně 10 %, klidně 15 %. To podle toho, jak jednotlivý vedoucí toho odboru řekne, že potřebuje tolik a tolik lidí a že je chce takto zaplatit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Miroslav Petráň za Věci veřejné.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Ještě můžu říct jeden bod, abych nezapomněl?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Za malou, za malou chvíli se k tomu bezesporu dostaneme. Miroslav Petráň za Věci veřejné.

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Já jsem teď celkem v nevýhodě, protože všechno, co říkali pánové, bych podepsal, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Stačí, jdeme dál.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Ne, ne, ne. Vůbec ne, vůbec ne, naopak. Největší úspora je v tom, co už jsem před tím říkal, to je zprůhlednění veřejných zakázek. Tam ta úspora může dosáhnout přes 100 miliard ročně a úplně bez problémů. Protože já jsem stavař a vím o čem mluvím, vím, za co se v této republice staví, to je tragédie, kterou by si měli všichni všimnout a kterou by si měli všichni hlídat. A jestliže ty zakázky zprůhledníme, tak možná nebudeme muset ani tolik škrtat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, to je plán Věcí veřejných. Komunistická strana Čech a Moravy a její místní lídr Václav Snopek. Výdajová stránka státního rozpočtu.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Plně rozumím otázce pouze výdajové, ale každý hospodář se dívá i na tu stránku příjmovou. Ale já se budu držet striktně otázky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Děkuji pěkně.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Tudíž my předkládáme návrh, aby se snížil rozpočet ministerstva obrany, ať už je to otázka misí nebo nákupu zbraňových systémů, mohlo by se to jednorázově dělat 4 až 6 milionů, výhledově do 10 milionů do dvou let ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Miliard, předpokládám.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Pardon, miliard, já se omlouvám, miliard.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Miliony by asi úplně nestačily v tuto chvíli.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Je to jasný, hovoříme o miliardách. Další oblast, kde bychom mohli šetřit je otázka výkonu státní správy. Státní správa v České republice je velice drahá. My uděláme krásné opatření, přijmeme datové schránky, všichni to vítáme jako v podstatě přínos pro lidi, ale bohužel ta stránka vlastní provoz stojí 1 miliardu a obsluha 1 až 2 miliardy. Musíme hledat i lacinější v podstatě formy státní správy a tady je potřeba říci, že dokonce nám ani peníze na státní správu nestačí, byl navyšován rozpočet o další 4 miliardy ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jenom, pardon, pane poslanče, rozumím tomu správně, že celý ten systém elektronizace státní správy, který vyústil v ten projekt datových schránek by prostě měl být zrušen?

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Nikoliv, já neříkám zrušen, ale hledat lacinější provoz a lacinější v podstatě řešení. Vemte si ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Nechat to na soukromé firmě?

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Hledat lacinější řešení. Já neříkám, jestli to má bejt soukromá firma nebo to má dělat stát, zkrátka lacinější řešení vždycky tady se musí najít. 3 miliardy, když to stojí ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Já se ptám, ale, já se ptám jaké. Předpokládám, že máte nějakou představu o tom, jak laciněji se dají spravovat datové schránky?

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Já si myslím, že je to otázka nákupu software, je to otázka zpracování, funkčnosti. Většina státních zakázek bývá, jak už tady zaznělo, zpravidla do značné míry předražená. Je to otázka hlídat ty výdaje a skutečně najít takový způsob rozhodování, aby se nechalo i o té ceně licitovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, děkuji. Daniel Petruška za Občanskou demokratickou stranu. Výdaje a jejich škrty.

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Výdaje ze státního rozpočtu se dají šetřit v několika oblastech. Zaprvé je to provoz státu jako takového, to znamená, seškrtit rozpočty ministerstev na provozní výdaje a na kapitálové výdaje. Potom také zvážit počet ministerstev, protože ta by třeba taky nemusela být v takovém počtu, v jakém jsou. Myslím si, že velmi správná cesta k tomu, jak ušetřit další peníze, je centrální nákup pro státní správu, aby si každé ministerstvo například nedělalo výběrové řízení na auta, techniku a další věci. Nepochybně by bylo dobré, zbavit se státního dluhu, protože jenom úrok z toho dluhu je 80 miliard ročně. Takže kdyby se nám toto podařilo, tak to by bylo úžasný, hned bychom byli na té nule ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Já hledím pane poslanče, na vaše ruce, jestli máte kouzelný prsten. Jak to chcete udělat?

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Tak to samozřejmě jsem jmenoval tu ideální variantu, to není možné, to všichni víme, ten dluh se bude snižovat velmi těžko a velmi dlouho, proto je potřeba ho dále nezvyšovat. A mě osobně se líbí jako jedno z opatření i návrh, který ODS přináší, a to je takzvaná finanční ústava. Bylo by potřeba to samozřejmě dopracovat. Nicméně jednalo by se o to, že by poslanci, ministři a další lidé, kteří rozhodují o tom, jaké výdaje ten stát bude dělat, nesli nebo byli osobně odpovědni za to, jak hospodaření státu dopadne. A jejich odměňování bylo na tuto věc vázáno. To znamená, že jestliže státní dluh poroste, platy ústavních činitelů se budou snižovat, jestliže státní dluh bude snižován, tak jim mohou platy zůstat na úrovni, na které jsou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Už jste o tom, pane poslanče, mluvil se soudci?

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
No, tak soudci, to je samostatná kategorie, s těmi se /souzvuk hlasů/ ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Která je shodou okolností navázána na platy ústavních činitelů.

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Ano. Ale já mluvím o poslancích a ministrech, kteří ovlivňují to, jak je státní rozpočet, ptáte se na snížení výdajů a to soudci ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A vy jste řekl odměňování ústavních činitelů, na které je navázáno odměňován například soudců. Tak se ptám, jestli jste připraven s nimi zabojovat, aby v případě, že vám se to vymkne z ruky v Poslanecké sněmovně, oni řekli, dobře i my budeme mít méně peněz.

Daniel PETRUŠKA, lídr strany ODS v Pardubickém kraji
--------------------
Ano, tuto situaci si umím představit, že s nimi zabojuji. Nevím, jestli ve chvíli, kdy soudy jsou nezávislé a o svých platech si soudci již dlouhodobě rozhodují, jak se jim zachce, tak by ten boj byl účinný. Nicméně u poslanců, kteří prostě zvyšují dluhy státního rozpočtu tím, že přednáší různé návrhy na další a další nesmyslné výdaje, si myslím, že to je správný.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, Miroslav Váňa za Českou stranu sociálně demokratickou?

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Tak, jednak je třeba připomenout, že deficit rozpočtu 2009 díky ODS je 224 miliard. My máme sociální demokraté jasný plán, jak ročně snížit výdaje státního rozpočtu zhruba o 30 miliard. Říkáme tomu férové, férové výběrové řízení. Jenom příklad uvedu. V našem kraji jsme dokázali, že to jde. Naše sociálně demokratická vláda šetří zde 500 milionů. Když jeden kraj dokáže ušetřit 500 milionů, tak v republice se může jednat o miliardy. Dále jsme připraveni provést audit veškerých výdajů u různých ministerských úřadů. My jsme skutečně přesvědčeni, že z ročních výdajů na chod státní správy, které činí 220 miliard korun ročně, je možné důsledným auditem, důslednou kontrolou, protikorupčními opatřeními, protikorupčními opatřeními ušetřit ročně 30 miliard. Nevidíme v tom problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak a teď poprosím, tolik Miroslav Váňa za ČSSD, prosím poznámku k té půlmiliardovému ušetření sociálně demokratickou vládou v tomto kraji. Miroslav Petráň za Věci veřejné.

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Tak já to raději nebudu komentovat. Já řeknu něco jiného. Jestli se stane všechno, co pánové říkali ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, proč to nebudete komentovat?

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Protože to není tak úplně pravda. A v tuto ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To byla ta technická poznámka, kterou jsem chtěl.

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Tak ale já jsem nejméně času, pane Veselovský, tak prosím, o jednu, dvě věty. Jestliže změníme zákon o zadávání veřejných zakázek a jestliže změníme zákon o rozpočtovém určení daní a když uděláme všechno to, co pánové říkali, tak možná opravdu ani nebudeme muset škrtat, možná, že to půjde samo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Václav Snopek za KSČM. Prosím, vyjádřete se k té půlmiliardě ušetřené v Pardubickém kraji.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Já si myslím, že sociální demokraté velice počítali a bude to velice tedy skromná státní správa, ale pokud chceme tedy snižovat výdaje ve státní správě, tak jsem rád, že všichni kolegové se vyjádřili k tomu, že jsou ochotni šetřit a tak tedy návrh zákona, který neprošel teď Poslaneckou sněmovnou na vlastně zdanění poslaneckých náhrad z pera KSČM, určitě jako jeden z prvních v příštím volebním období projde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, pánové, pojďme k dalšímu tématu. Na řadě jsou samozřejmě informace, které nesmí chybět v předvolební debatě Českého rozhlasu. A to jsou informace o samotném Pardubickém kraji. A to zejména z hlediska voleb. Tyto informace má pro vás opět Lucie Husárová.

Lucie HUSÁROVÁ, redaktorka
--------------------
Po volbách v roce 2006 vyslaly 4 politické strany do Poslanecké sněmovny celkem 10 zákonodárců, kteří reprezentují Pardubický kraj. ODS a ČSSD získaly shodně 4 mandáty. KDU-ČSL a KSČM po jednom. Původně lidovecký poslanec Pavel Severa však během funkčního období tuto stranu opustil. Pardubický region je 3.nejmenším volebním okrskem. Volební účast před 4 lety byla ve srovnání s celorepublikovým průměrem o téměř 3 % vyšší. Volit zde přišlo 274 tisíc 984 voličů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, pane poslanče Petruško, k těm soudcům se stejně ještě dostaneme. 16.dubna tohoto roku vyhlásil Ústavní soud, že ruší ustanovení zákona, které se týká způsobu výpočtu výše důchodů, lidově řečeno, soud uvedl, že dosavadní praxe není spravedlivá vůči lidem, kteří si celý život vydělávali relativně hodně. Od září roku 2011 by tito lidé měli brát výrazně větší důchody. Což by samozřejmě mělo za určitých okolností dopad i na státní rozpočet České republiky. Ta otázka stojí takto. Je Ústavní soud opravdu tou virtuální třetí komorou Parlamentu České republiky a zasahuje příliš do politiky? Miroslav Váňa, ČSSD, prosím, relativně stručné odpovědi. Děkuji.

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Jednoznačně zasahuje příliš do politiky, bere si na sebe kompetence, které mu nenáleží. Já jenom obdivuji Ústavní soud, proč neřeší třeba otázku nejnižších důchodů, proč neřeší to, že 2/3 důchodců nedosahují ani na důchod 9 500, že 2/3 důchodců se nachází mnohdy v režimu od výplaty k výplatě. Proč to neřeší Ústavní soud? Proč chce přilepšit těm nejbohatším?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jenom, pardon, pane poslanče, dobře víte, že Ústavní soud v tomto nemá iniciativu. Ten řeší věci pouze na základě podání či stížnosti.

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
A já jsem přesvědčen, že překračuje rámec svých kompetencí. Ústavní soud má dohlížet na to, zda je či není porušována ústava. Ale nemá suplovat výkon Poslanecké sněmovny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Roman Línek za KDU-ČSL. Postavení Ústavního soud v České republice.

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Tak já jsem rád, že jsou u nás soudy nezávislé, myslím si, že jsme si toho v minulosti užili dost, kdy to bylo jinak a respektujeme jako KDU-ČSL usnesení Ústavního soudu a já to beru jako impuls, že s penzijní reformou, my se tady bavíme o schodku, ale pokud neuděláme něco s penzijní reformou, tak v podstatě v několika málo letech se ten systém zhroutí. A my říkáme, ještě je tam druhá nespravedlnost, tohle je impuls, a to je to, že rodiny s dětmi v podstatě jsou další skupinou, která, kdyby dal někdo podnět k Ústavnímu soudu, tak možná uspěje. Čili, já doufám, že bezprostředně po volbách i na základě tohoto rozhodnutí Ústavního soudu se všichni politici vzpamatují a ať už s Bezděkovou či s jinou komisí, se provede reforma penzí, aby v budoucnu to, co jiné státy už udělaly, my jsme se k nim také připojili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, to mluvil Roman Línek za KDU-ČSL. Daniel Petruška za Občanskou demokratickou stranu. Je Ústavní soud tak, jak říká váš kolega Miroslav Váňa, tím, kdo příliš ingeruje do politiky?

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Pan kolega Váňa si trošku protiřečí. Protože na jednu stranu říká, že Ústavní soud ingeruje do politiky příliš, na druhou stranu se ptá, proč neřeší problémy jiných sociálních skupin. Takže já bych chtěl říct, že Ústavní soud je samozřejmě instituce, bez které se v demokratické zemi nemůžete obejít. Já jeho postavení jako jedné ze základních institucí nezpochybňuji. Nicméně to, že poslední dobou velmi často Ústavní soud, řekl bych, opravdu nahrazuje, třetí komoru, neexistující parlamentu, s tím se ztotožňuji a myslím si, že ústavní soudci by se asi nad tím měli zamyslet a spíš tedy se zaměřovat na to dodržován ústavy a ne na to řešení politických problémů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Mimochodem jenom úplně technicky, když se bavíme o tom způsobu výpočtu důchodů, tak Ústavní soud by podle vašeho názoru prostě o tom vůbec neměl rozhodovat?

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Myslím si, že by rozhodně neměl určovat, jakým způsobem budou důchody vypočítávány. Měl by ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak on to neurčil, on zrušil dosavadní ustavení.

Roman LÍNEK, lídr strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji
--------------------
Ano, ale měl by pouze říct, že to ustanovení buď je nebo není v souladu s ústavou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, Pavel Severa za TOP 09. Ústavní soud v rámci, řekněme, české politiky.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Tak já myslím, že v ústavě máme tři moci, zákonodárnou, soudní a výkonnou a myslím si, že nemůže žádný z politiků udělat nic jiného než, že respektovat to, že tady Ústavní soud má svoje místo. Zpochybňovat rozhodnutí soudu, to je cesta k anarchii. A já se domnívám, že Ústavní soud ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ptám se na to, jestli náhodou Ústavní, soudní moc nepřesahuje do moci zákonodárné.

Pavel SEVERA, lídr strany TOP 09 v Pardubickém kraji
--------------------
Nikoliv. Ústavní soud řekl, že tak, jak je dnes vypočítáván důchod, takže to není spravedlivé a není to v souladu s ústavou a rovným přístupem k zákonu všech občanů. Takže v tuto chvíli on neříká, jak to máme udělat, ale říká nám, tak, jak to bylo, je to špatně a je na politicích, aby se domluvili na důchodové reformě a ten systém změnili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tolik Pavel Severa za TOP 09. Řada je na místním lídrovi Komunistické strany Čech a Moravy Václavu Snopkovi.

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Já se ztotožním z tím názorem, že v podstatě jeden z pilířů moci je soudní moc. Ovšem mě se zdá, že v poslední době si Ústavní soud nebo některé soudy jaksi nezávislost vykládají na úkor nadřazenosti. A to je ten problém. Otázka důchodu je čistě sociální zákon a v této oblasti tedy máme zákonodárnou moc a o tom by měl rozhodovat Parlament České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Neměl tedy Ústavní ...

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Měl rozhodovat parlament a nikoliv do toho zasahovat Ústavní soud ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To znamená, že Ústavní soud vůbec neměl, řekněme, tuto stížnost, takříkajíc zdvihnout?

Václav SNOPEK, lídr strany KSČM v Pardubickém kraji
--------------------
Já se domnívám, že nebyly vyčerpány ani všechny vlastně možnosti, které v této republice z pohledu soudu jsou. A jestliže Ústavní soud posuzuje slůvko přiměřenost, to se na mě nezlobte, to si myslím, že je velice vágní a svým způsobem pokračuje taky ten dlouholetý spor o tom, jak ty soudy v této republice mají fungovat. Já si myslím, že všechny 3 pilíře moci mají působit v této republice ve vzájemné nějaké interakci a nikoliv někdo se nadřazovat nad ty dvě moci, jak zákonodárnou tak exekutivní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tolik Václav Snopek. Miroslav Petráň za Věci veřejné.

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Nejsem právník a nedokážu posoudit, zda tam nedošlo k nějakému pochybení, to není, tak to není. Na druhou stranu pánové mi trochu nahráli. Já si nemyslím, že soudy a Ústavní soud zasáhl do pravomocí politiků. Já se domnívám, že v posledních letech je to spíš naopak. Že politici zasahují do pravomocí policie a soudů a to je úplně špatně v této zemi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, pane Petráni, nějaký argument, který by to potvrdil, myslím tím tvrdý argument.

Miroslav PETRÁŇ, lídr strany Věci veřejné v Pardubickém kraji
--------------------
Tak já si myslím, že, ne myslím si, ale vím, že ten tvrdý argument je v rozhodnutích mnoha soudů. Koneckonců já nevím, ale případ Čunek mluví o mnohém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak a jedna faktická poznámka tady předpokládám měla zaznít od pana poslance Váni.

Miroslav VÁŇA, lídr strany ČSSD v Pardubickém kraji
--------------------
Tak v podstatě teď už ta, ten, ta matika je rozdiskutovaná. Já znovu opakuji. Rozhodnutí Ústavního soudu vůči drtivé většině občanů, mi připadá nespravedlivé. Nic ví, nic míň.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, tolik je v podstatě první část debaty Českého rozhlasu z Pardubického kraje, debaty, kterou vysíláme za pardubického Divadla 29, debaty z cyklu, který pro vás posluchače a voliče mapuje, řekněme, politickou situaci, či politickou scénu před sněmovními volbami, které proběhnou 28.a 29.května. První část je u konce. Dále pokračujeme na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice na frekvenci Českého rozhlasu 6, tam se bude repríza této předvolební debaty vysílat po 23.hodině. Dále můžete samozřejmě, celý přenos předvolební debaty sledovat online na adrese zpravy.rozhlas.cz. U mikrofonu byl zatím Martin Veselovský. Díky za pozornost, přeji vám příjemný večer a na slyšenou se těším například v úterý z Olomouckého kraje.

 

ČRo 1, 29. 4. 2010, Pořad: Volební speciál Martina Veselovského
Štítky
Osobnosti: Pavel Severa
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme