Oliva: Novela RUD. Účinná pomoc pro menší obce

Komentář poslance Jiřího Olivy

Zdá se, že koaliční strany konečně nalezly kompromisní shodu nad poslaneckou novelou zákona o rozpočtovém určení daní, jehož jsem spolu s dalšími kolegy z klubu TOP 09 předkladatelem.

30. 5. 2012

Pokud bude novela přijata, bude tím odstraněno letité nesystémové řešení rozdělení sdílených daní, kdy čtyři velká, tzv. statutární města, a to Praha, Brno, Ostrava a Plzeň dostávala až čtyřikrát větší množství finančních prostředků z přerozdělení sdílených daní, než menší obce a města. Magistráty těchto měst obhajují dosavadní praxi tím, že infrastruktura a pracovní zázemí těchto měst poskytuje služby i všem sídlům a občanům v jejich spádové oblasti, což je běžné i v zahraničí. Zapomínají však dodat, že v zahraničí se toto navýšení pohybuje ve výši cca 2,5 násobku, nikoliv však čtyřnásobku.

Pro obce a menší města v Královéhradeckém kraji to znamená, že obcím od počtu 100 až do počtu 100 tis. obyvatel bude namísto dnešních 4,3 mld. korun rozděleno 5,2 mld. korun, přesně o 863,5 mil. Kč více než dosud, což činí navýšení o 20 %.  Příjmy těchto obcí by se vyrovnaly přibližně na částku 9 200 korun na obyvatele, což pro obce, které jsou nejvíce znevýhodněny současným systémem, znamená nárůst až 27 %. To je pro malé obce i města velmi významná pomoc. Pokud tedy čtyři zmíněná statutární města pocítí v důsledku této novely úbytek finančních prostředků, s určitostí a snadno jej v rozpočtu nahradí např. důsledným a objektivním soutěžením všech zakázek a investic, kde jsou možnosti úspor jistě daleko větší.

Jiří Oliva
poslanec

V Praze 30. 5. 2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme