Kalousek: Zásadně netipuji volební výsledky

První místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek odpovídal živě na chatu serveru Novinky.cz

9. 9. 2013

nntester: Dobrý den, jak odhadujete šance TOP 09 v říjnových volbách?

Dobrý den. Zdravím všechny čtenáře Novinek a přeji krásné pondělí. Odpusťte, ale zásadně netipuji volební výsledky. Nikdy v minulosti jsem se netrefil. Uděláme všechno proto, abychom získali každý hlas, který chce podpořit odpovědnou konzervativní politiku a odmítnout socialistický populismus.

kvertyz: Pěkný den přeji, chtěl bych znát Váš postoj i postoj TOP09 k federalizaci Evropské Unie. Podporujete zónu volného obchodu EU s USA? Jaké by to mohlo mít dopady na českou ekonomiku? Mám v plánu vaší straně dát hlas, tak doufám, že mne nezklamete. Přeji hodně štěstí a úspěchů.

Federalizace není otázkou příštích let. Evropská unie musí nalézt optimální řešení svého společného vývoje v co nejtěsnější spolupráci zemí tak, aby to bylo ku prospěchu všem. Ne pouze některým zemím. Nejsme přesvědčeni, že obhajobu českých národních zájmů v tomto procesu lze prosazovat mnohem efektivněji v co nejtěsnější diskusi u společného evropského stolu než často vzývaným způsobem - od toho stolu povýšeně odcházet a na Evropskou unii pouze nadávat. Chceme proto, aby Česká republika byla součástí hlavního integračního proudu EU a z dlouhodobého hlediska pokládáme za prospěšné i přijetí eura.

malobo: Chtěl bych se zeptat, jak konkrétně myslí TOP09 na živnostníky. Ti myslím po krachu ODS nemají nyní stranu, která by se za ně postavila. Planuje to TOP 09 ? mám na mysli např. reg. pokladny, přemíru byrokracié atd atd...

 Registrační pokladny byly již jednou platnou součástí právního řádu, příslušný zákon měl vstoupit v účinnost 1. 1. 2008. Jsem rád, že v roce 2007, kdy jsem se ujal funkce ministra financí byl tento zákon na můj návrh zrušen. Názor na registrační pokladny jsem od té doby nezměnil. V zemích, kde byly zavedeny neexistuje žádná seriózní studie, která by potvrzovala, že s jejich zavedením se také zvýší výběr DPH. Kdyby tomu tak bylo byly by již zavedeny dávno ve všech zemích, zdůrazňuji, že ze zemí staré evropské patnáctky tak učinily pouze dvě. Povinnost registračních pokladen s fiskální pamětí znamená náklady pro drobné živnostníky převyšující deset miliard korun, další náklady na provoz a údržbu těchto pokladen a výrazné zvýšené náklady pro stát, neboť finanční správa jen na registrační pokladny bude muset navýšit svůj stav o cca 500 úředníků - to znamená minimálně 250 miliónů korun ročně vyšších nákladů pro stát. Finanční úředníci navíc budou muset být vybaveni pravomocí, aby mohli komukoliv na chodníku před prodejnou zkontrolovat nákup v tašce a porovnat účtenku. Osobně nechci žít v zemi, kde by berní úředníci takovou pravomoc měli. Pokud to shrnu, tak na straně nákladů jsou obrovské náklady pro živnostníky, obrovské náklady pro stát a pro občana možnost kontrol šikanózního charakteru. Na straně výnosů neexistuje žádný věrohodný důkaz, že by to přineslo vyšší výběr DPH. Nepoctivci budou zákony obcházet dál a ti poctiví budou zatíženi a šikanováni. Jediní, kterým to prokazatelně přinese velký byznys a velký zisk, budou firmy, které ministerstvo financí vybere jako dodavatele těchto pokladen a firmy, kterým udělí licenci na jejich servis. Takže si k tomu všemu pořídíme ještě nové, krásné korupční prostředí. TOP 09 pro registrační pokladny nikdy ruku nezvedne.

Mikes20: Dobrý den p. Kalousku máte ještě něco jiného ve volebním programu než boj za svobodu a demokracii. Připadá mi to jako strašení KSČM.

Zajisté. Dovoluji si obrátit vaši pozornost na naši tiskovou konferenci 12. září, kde svůj program představíme a zveřejníme. Jako u každé velké politické strany bude program přinášet odpověď na všechny společenské výzvy a představí naše návrhy řešení. Na druhé straně nepřestaneme zdůrazňovat, že tyto volby budou nejenom soutěží mezi levicovými a pravicovými idejemi v rámci stabilního parlamentního systému, ale že se bude rozhodovat i o šachovnici výš, tedy zda parlamentní systém, na který jsme zvyklí, se bude přeměňovat na systém mnohem autokratičtější, kde logicky jsou pak oklešťována i práva a svobody každého z nás.

Majetková přiznání dávají logiku je v daňových systémech, kde je uplatňována daň z objemu majetku. Takový systém má řada zemí a majetkové přiznání potom slouží jako logický podklad k vyměření této daně. Nic takového Česká republika nemá. Doufám, že ještě dlouhou dobu něco takového zavádět nebudeme a proto majetkové přiznání nemá žádný jiný efekt než vzbuzování dojmu boje proti špinavým penězům. Jako nástroj je majetkové přiznání v takovém boji zcela neefektivní. Je to stejné jako u registračních pokladen. Ti nepoctiví si svoji cestu najdou a ti poctiví budou šikanováni a administrativně zatěžováni. Na ministerstvu financí se nám za posledních šest let povedl obrovský kus práce v boji proti legalizaci špinavých peněz, excelentní výsledky FAÚ jsou toho dokladem. Majetkové přiznání ale nic podle mého názoru nevyřeší.

TPav303: Dobrý den, jak se Vaše strana míní vypořádat se sociálně nepřizpůsobivými občany. Nemyslím to nesnášenlivě vůči jednomu etniku, ale všeobecně vůči takovým jednotlivcům (byť mají rodiny), kteří nikdy v životě nepracovali ani za minimální mzdu a asi ani nikdy nebudou. Děkuji. Tomáš P.
Jsme přesvědčeni, že všichni občané mají mít stejná práva, ale také stejné povinnosti. Jsme proti jakékoliv diskriminaci, tedy i proti tzv. pozitivní diskriminaci. V tomto období jsme prosadili povinnost pracovat pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří pobírali dávky. Ústavní soud toto ustanovení zrušil. Nemíníme se smířit s touto situaci a budeme hledat takové ústavní komfortní řešení, které by neumožňovalo pobírat dlouhodobě dávky bez jakékoliv aktivity (práce, vzdělávání). Prosím však o pochopení, že sociálně ohrožené skupiny si vyžadují zvýšenou péči ve skutečných příčinách jejich situace a to je zejména vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Tam bychom neměli šetřit prostředky, jinak se ten problém nikdy nevyřeší.
danekrad: Dobrý den pane Kalousku. Pro mě jako pravicového voliče je citlivá otázka církevních restitucí. Myslíte, že tak jak je vrácení majetku schváleno, je spravedlivé. Vrátit stavby a pozemky ano. Ale proč kompenzace? Restituce byly prezentovány jako pro stát výhodné, ale nebylo dostatečně srozumitelně vysvětlené v čem. Můžete mi prosím k tomu napsat svůj názor? Děkuji. Radim Daněk

Pokládám ono vyrovnání za spravedlivé a poměrně velkorysé. Nikoliv pro církve, ale pro stát, který kdysi určitý objem majetku ukradl a vrátit mohl logicky pouze část, protože značná část majetku už se v naturální podobě vrátit nedala. Finanční kompenzace akceptuje tohoto nevráceného majetku, ale už zcela ignoruje náhradu za škody a ušlý zisk, který původnímu vlastníkovi vznikl tím, že více než čtyřicet let tento majetek nemohl užívat.

strnadel.p: Co říkáte na první nástřel státního rozpočtu na příští rok.

Kalousek: Jen velmi stručně: Nesouhlasím s navýšením deficitu a už vůbec ne ve prospěch spotřeby. Nicméně věnovat se seriózně tomuto návrhu nedává žádný smysl. Jakákoliv vláda vzešlá z předčasných voleb předloží své vlastní priority v rámci onoho poměrně malého manipulačního prostoru, který vláda má vzhledem k výši výdajům ze zákona povinných.

TerezaHlasenska: Dobrý den. Co říkáte na poslední aktivitu pana Babiše, jak opustil pozici lídra ve Středních Čechách a přesunul se do Prahy?

Je právem každé strany zvolit si své lídry pro dané volební obvody. Těžko to nějak komentovat. Pevně doufám, že voliči už udělali zkušenost s jedním podnikatelským projektem v politice ABL - Věci veřejné, takže budou dostatečně ostražití k dalšímu podnikatelskému projektu. Ano - Agrofert. Možná by nejvhodnějším názvem byla značka ANOFERT, ale nechci napovídat.

pavel.kliment: Právě bylo zveřejněno, že systém výplaty dávek zavedený ministrem Drábkem stál místo avizované půl miliardy miliardy dvě (zdroj NKÚ), což se odehrávalo v době, kdy jste "nepravicově" zvedal daně. Pociťujete nějakou zodpovědnost za činnost ministrů za TOP 09, nebo tyto akce přejdete obligátním mlčením?

Tisková zpráva NKÚ se snažit navodit dojem, že za stejný objem práce zaplatilo ministerstvo víc peněz. Není to pravda, v tom je tisková zpráva zcela tendenční a nepopisuje vyváženým způsobem kontrolní zprávu NKÚ. Kontrolní zpráva NKÚ totiž uvádí, že jen za rok 2011 došlo změnou organizace k úspoře přes 220 miliónů korun. Ze státního závěrečného účtu je navíc jasné, že na informačních systémech uspořilo MPSV několik stovek miliónů korun. Jakkoliv jsou tyto informace uvedené v kontrolní zprávě NKÚ, tisková zpráva je ignoruje. Rovněž tak ignoruje, že dodatky byly na další objemy prací. Je tedy logické, že za větší objem práce muselo být i více zaplaceno. Doporučuji vám přečíst si kontrolní zprávu NKÚ a položit si otázku proč tiskové oddělení NKÚ informuje tak, jak informuje.

jir.radova: Proč si myslíte, že byl Vašim nástupcem Janem Fischerem odvolán z MF expert na mezinárodní arbitráže Radek Šnábl?

Co k tomu pana ministra Fischerova vedlo to opravdu nevím. Pevně doufám, že to nebylo přání jeho sponzorů a že pan ministr Fischer nepatří k těm, kterým vadí, že Česká republika od roku 2007 neprohrála jedinou arbitráž. Tým Radka Šnábla, který se měl tu čest představit a řídit prokazatelně uspořil České republice na těchto arbitrážích desítky miliard a díky tomuto týmu již Česká republika nemá pověst snadné kořisti v arbitrážních řízeních.

mozekson: Kdyby se dostaly strany: KDU, Strana zelených, ANO a Úsvit do sněmovny, dovedete si představit, že byste s nimi utvořili TOP 09 vládu?

Kalousek: Obecně platí, že koalice se sestavují až po volbách. Na vaši otázku odpovím spíše negativním vymezením. Je vyloučeno, že by TOP 09 uzavřela koalici s některou ze stran levicového bloku, jehož faktickým lídrem je Miloš Zeman - tedy KSČM, ČSSD, SPOZ. Dále platí, že bychom nikdy nemohli uzavřít spolupráci s žádnou extrémistickou stranou.

mozekson: Tolerovali byste jednobarevnou menšinovou vládu ČSSD, pokud by Vás ČSSD o to požádala?

Poté co v ČSSD proběhl zápas o to, kdo ČSSD skutečně řídí - při rozhodování o důvěře Rusnokově vládě jsme v přímém přenosu viděli, že v ČSSD nerozhoduje její předseda, ale pan prezident, pokládám tuto otázku za bezpředmětnou.

Druid.Panoramix: A nyní jedna trošku osobní otázka. Co budete dělat, když neuspějete v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Připouštíte vůbec tuto možnost?

Každý politik s tím musí počítat kterýkoliv den. Nejenom v den voleb. Rozhodně nemám obavu, že bych se neuživil.

luksatka: Chci se zeptat, co si myslíte o vojenské intervenci USA a Francie do Sýrie? Jaký máte na to názor vy, a jak by se k tomu postavila ČR?

Osobně nesouhlasím s vojenskou intervencí, nevěřím, že v tomto případě by znamenala pozitivní řešení a určitě bych nesouhlasil s tím, že by se Česká republika připojila.

N.Stewe: Dobrý den, zajímal by mě Váš profesionální názor na stranu Svobodných. Je možné, aby jejich program plný agresivních změn byl funkční?

Nejsem expert na politický program strany Svobodných, ale z některých výroků, které jsem slyšel je zřejmé, že takový program by teoreticky mohl být funkční pro izolovaný ostrov, kde by společnost budovala svůj stát na zelené louce bez tradic a bez mezinárodních vazeb. Určitě to není program, který by byl realizovatelný v jakékoliv evropské zemi.

v.cermak: Dobrý den pane místopředsedo, zajímal by mě Váš názor na případný návrat Václava Klause do vrcholové politiky. Přeji hodně zdaru v předčasných volbách.

Osobně se domnívám, že pan prezident Klaus je ve vrcholové politice tak trochu stále přítomen. Myslím si, že jeho vliv na ODS není nulový. Pokud se rozhodne vrátit se do politiky aktivně je to určitě jeho právo. Kandidovat do PS může každý občan starší 21 let a to panu prezidentovi už nepochybně bylo.

cipcerka: Preji hezky den. Dotaz spise na odlehceni,zadna politika.O vasem soukromi toho neni mnoho znamo.Jakymi konicky travite svuj volny cas.Jiste i ctete,tak jaci jsou vasi oblibeni autori.Dekuji.

Své soukromí se snažím neučinit součástí veřejné pozornosti. Rád čtu, rád poslouchám vážnou hudbu, kdysi jsem hrával závodně tenis a rád ho hraji dodnes, i když už si nejsem jist, zda se vzhledem k mé pohyblivosti ještě jedná o tenis. Oblíbených autorů mám celou řadu, záleží na náladě, ale alespoň tři, pro které sáhnu velmi často: Mark Twain, Karel Čapek, Karel Michal.

ondrazostrova: Dobrý den pan Kalousku. Co si myslíte o legalizaci marihuany a případné zisku pro státní rozpočet ze spotřební daně? V tuto chvíli se nelegální marihuanu obstará každý, mládež pod 18 let nevyjímaje a profituje z toho úzká skupina výrobců a distributorů. Kdyby stát povolil tzv. coffe shopy, kam byl byl přístup od 18ti let a sám by produkoval marihuanu pod dohledem, tak by stát na spotřební dani vydělal nemalé peníze a ještě by vytvořil pracovní místa pro pěstitele, případně pro zaměstnance cofee shopu. Je běžnou praxí že děti na základní škole marihuanu konzumují a to by se dle mého dít nemělo.

TOP 09 je konzervativní strana a já jsem konzervativní politik. Nejsme pro legalizaci marihuany, s výjimkou legalizace pro léčebné účely pod přísným dohledem. To neznamená, že bychom chtěli kriminalizovat každého teenagera, který si dá jointa.

jakub.reich: Dobrý den Co pokládáte za největší chybu za svého působení v politice?

Již jsem to několikrát řekl. Rád to zopakuji. V roce 2004 bylo v mých silách zabránit pádu premiéra Špidly. Kdybych tenkrát na jasný dotaz Stanislava Grosse zcela jasně odpověděl: KDU-ČSL vstoupila do vlády Vladimíra Špidly a v žádné jiné vládě nebude řada věcí se odvíjela jinak a česká politika by minimálně byla ušetřena "politické kultury" Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka. Já se tak nezachoval a řekl jsem koaličním partnerům, že otázka jejich předsedy a našeho společného předsedy vlády je jejich věcí a výsledek, že budeme akceptovat. Bylo to možná koaličně korektní, byla to ale těžká chyba, které nikdy nepřestanu litovat.

Arobert17: považujete pirátskou stranu za extrémistickou?

Nepovažuji ji za extrémistickou. Považuji ji z stranu, jejíž priorita je zcela mimo hodnotový systém TOP 09. Prosazovat v politice legalizaci krádeže mně přijde zcela nepřijatelné. Krádež je krádež i kdyby ji zákon povolil.

jinak007: Dobrý den, nebojíte se toho, že hlasy pravicových voličů v parlamentních volbách budou rozdrobeny mezi nově vzniklé polit. strany? (ANO, Usvit prime demokracie atd.) Dále bych se chtěl zeptat, jestli je ještě vůbec možné aby se ODS stala důvěryhodnou stranou a bez kmotrů v pozadí?

Odpusťte, není pravda, že se na toto téma nevzpomnělo. Ve svém daňovém návrhu, který schválila vláda a byl diskutován ve Sněmovně jsem navrhl odstranit dlouhou řadu diskriminačních a nesystémových daňových výjimek a nahradit je jedním společným paušálem pro všechny zaměstnance, který by zahrnoval i náklady na cestu do zaměstnání. V iracionální a historické diskusi tento návrh nakonec neprošel, někteří poslanci ODS podlehli "stravenkové" lobby. Nadále budu usilovat o odstranění maxima diskriminačních výjimek, neboť výhoda pro jednoho vždycky znamená nevýhodu pro druhého. V daňových zákonech se snažím prosazovat rovných podmínek pro všechny. Uběhl čas vyměřený pro naši diskusi. Děkuji všem za jejich otázky a se čtenáři Novinek se těším zase příště na shledanou.

novinky.cz, 9. 9. 2013, rubrika:VIP chat

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme