Jednání o starých ekologických škodách

Senátor TOP 09 Bedřich Moldan hostem předvolební debaty

3. 5. 2010 | 12:00
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vláda by dnes měla jednat mimo jiné o tom, jestli zruší, nebo zachová obří zakázku na odstranění starých ekologických škod. Ministerstvo financí doporučuje na základě dvou právních posudků tendr za zhruba 115 miliard korun nerušit, ačkoli k zastavení výběrového řízení vyzvali kabinet loni na podzim poslanci. Podle ministra Eduarda Janoty by v takovém případě hrozily Česku žaloby a vleklé arbitráže. Víc už vrchní ředitel resortu financí Tomáš Uvíra.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel resortu financí
--------------------
My jsme se touhle záležitostí zabývali, zabývali jsme se tím, jestli je možné podle zákona tento tendr zrušit, tak jak nás vyzvala sněmovna. A došli jsme k názoru, že podle současně platného zákona tento tendr zrušit nelze, neboť nejsou pro to důvody. Jediná možnost, jak zrušit tento tendr bez jakýchkoli následků je obdržet nabídku a vláda tuto nabídku nepřijme. Já osobně nekladu důraz na to, že kdybychom to zrušili nyní, že by hrozily arbitráže. Pro mě je prostě principiálně nepřijatelné, aby vláda či ministerstvo financí zcela vědomě porušovalo zákon. To znamená, nyní, kdyby to zrušila, tak by porušila zákon.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tolik vrchní ředitel ministerstva financí Tomáš Uvíra. Já vítám v poledních Ozvěnách dne senátora Bedřicha Moldana z TOP 09. Dobrý den.

Bedřich MOLDAN, senátor /TOP 09/
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A stínového ministra pro životní prostředí za ČSSD Petra Petržílka. Dobrý den i vám.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane senátore, nejprve vy, souhlasíte s tím, aby vláda pokračovala ve výběrovém řízení na likvidaci starých ekologických zátěží, tak jak doporučuje ministerstvo financí?

Bedřich MOLDAN, senátor /TOP 09/
--------------------
Já osobně bych proti tomu rozhodně nic neměl.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Z jakých důvodů si myslíte, že by bylo vhodnější pokračovat, i když se ozývá kritika, že by to mohla být zakázka neprůhledná nebo zbytečně předražená?

Bedřich MOLDAN, senátor /TOP 09/
--------------------
Jestli to bude předražené nebo ne, to si myslím, že vůbec s tím tendrem nesouvisí. Jde o to, aby se stanovila nějaká maximální hodnota, která podle mého názoru naprosto nebude a rozhodně nemusí být naplněna, vyčerpána, protože tahle ta zakázka je ... Vlastně těch míst, která by se měla, která by se měla dekontaminovat, je obrovské množství, řádově zřejmě tisíce. A v podstatě jde o každou jednotlivou lokalitu a každá jednotlivá lokalita musí být jednoznačně posuzována a zhodnocena podle, na základě důkladných analýz, zejména analýz rizika a teprv potom se může říct, jestli to bude stát tolik peněz nebo ne. Tohlenc to je prostě taková celková, řekl bych, střechová hodnota. Víme, že těch peněz víc rozhodně není a nikdy nebude. A kolik to bude opravdu stát, to může být jenom zlomek toho.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Petržílku, myslíte si i vy, že je důležité určit v tomto tendru především tu vrchní, tu horní hranici, tak jak říká pan senátor Moldan?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že je především nutné zajistit, aby byly zaručeny, aby byla zaručena rovná soutěž. A já si myslím, že v této zakázce právě zaručena není. A především pro nízkou účast potenciálních dodavatelů ve výběrovém řízení. Já nevím, pro hrozbu korupce u soudodávek a taky pro hrozbu samolikvidace vybraného dodavatele před splněním jeho závazku. Tak to jsou, to jsou asi základní body, proč si myslíme, že by spíše měla být tato veřejná zakázka zrušena.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Čím jsou podložené vaše obavy, pane Petržílku, respektive strany, kterou reprezentujete, ČSSD, o to, že zakázka může být doprovázena korupcí, že může být předražena? Máte nějaké důkazy pro to?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Tak především není jasná zadávací dokumentace. Neobsahuje přehled akcí, které by se měly sanovat, takže to si myslím, že je jeden z důležitých bodů. Mohlo by totiž dojít, že se na některé zátěže "zapomene", což by samozřejmě nebylo ideální. Za druhé si myslíme, že požadavek na obrat uchazečů není úplně vyrovnaný, to znamená, je příliš vysoký, může vyřadit velké množství potenciálních konkurentů. Stejně tak požadavek na referenci v ekologických sanacích je formulován tak, že v podstatě zužuje výběr uchazečů. My jsme pro to, aby byla koncese, aby proběhla veřejná zakázka, ale aby byly odstraněny tyto nedostatky. A za ideální považujeme, aby bylo vlastně zařazeno jediné hodnotící kritérium, kterým je cena.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane senátore Moldane, myslíte si i vy, že to riziko, že by byly ze hry vyloučeny firmy, malé, střední, tedy možná všechny tuzemské firmy, které by se mohly podílet, jak někteří kritici tendru naznačují, že to riziko je veliké?

Bedřich MOLDAN, senátor /TOP 09/
--------------------
Nevidím to tak. Rozhodně nepoužít kritérium zkušenosti se sanacemi se mi nezdá rozumné. Cena, jak jsem již, jak jsem již uvedl, nejsem si jist, že ta cena může ani teoreticky být jaksi naplněna, protože prostě tady nejde o nějakou, nějakou zakázku typu postavit most nebo já nevím, něco podobného, ale kde můžu předem mít jakousi představu, kolik to bude stát. Ale tady já jsem naprosto přesvědčen, že to prostě možné není, protože prostě to je, to je obrovské množství drobných nebo větších prostě sanací, kde se teprve ukáže, jak to vůbec celé bude vypadat. A co se týče možnosti našich menších nebo středních podniků, já si tedy ..., já samozřejmě nevím, jak si to představuje ministerstvo financí. Předpokládám, že jsou na to odborníci, aby zvládali takovéto, takovéto záležitosti, ale rozhodně se, ať už to bude kterákoli firma, tuzemská nebo cizí, tak rozhodně ty jednotlivé konkrétní věci budou dělat firmy, které k tomu mají nejblíž. To znamená pravděpodobně mimo jiné také malé a střední podniky. Čili tady si nemyslím, že by tohle to hrozilo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává senátor TOP 09 Bedřich Moldan a děkuji také stínovému ministru životního prostředí za ČSSD Petru Petržílkovi. Pánové, přeji hezký zbytek dne.

Bedřich MOLDAN, senátor /TOP 09/
--------------------
Na shledanou.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Na shledanou.

 

ČRo 1, 3. 5. 2010, Pořad: Ozvěny dne
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme