Jakob: Jak stát optimalizoval, až vzal peníze obcím

20. 5. 2020

Není sebemenší důvod, proč by se na finančních důsledcích vládních opatření měly podílet regionální samosprávy. Vláda na tom přesto trvá.

Shrňme si, jak se vláda od začátku koronavirové krize chová k obcím. Vláda nejprve rozhodla o restriktivních opatřeních v rámci boje s čínským virem. Obcím chaoticky nadiktovala řadu povinností a na nic se jich neptala. Obce se s tím i díky velkému nasazení svých starostů a zastupitelů vypořádaly. Ostatně nic jiného jim ani nezbývalo.

Následně rozhodla o kompenzačním bonusu pro OSVČ, což je sice v podání naší vlády nepružné, ale principiálně správné rozhodnutí. Jenže kde na to vzít peníze, když si v ekonomicky dobrých letech vláda nedala žádné peníze stranou a všechno rozfofrovala? Asi se rozhodla, že v souladu s mottem „řídit stát jako firmu“ je nejlepší udělat účetní optimalizaci. Ovšem na úkor regionálních rozpočtů.
Jak to? Je to poměrně jednoduché. Stát vybírá daně a pak je v rámci rozpočtového určení daní rozděluje sobě, krajům a obcím. Se svými penězi z daní potom hospodaří zvlášť stát, každý kraj a všechny obce. Takový je zákon. Ale vláda se rozhodla, že ze všech peněz, které finanční správa vybere, nejdříve vyplatí kompenzační bonus pro OSVČ a až potom zbytek přerozdělí. V praxi to znamená, že kompenzační bonus budou z 25 % platit města a obce, z 9 % kraje a stát jen z 66 %. Je to porušení základních principů samosprávného uspořádání naší země.

Vláda se pokouší účetním trikem sebrat peníze regionů a obcí, ačkoliv ty neměly nejmenší šanci se jakýmkoliv způsobem spolupodílet na vládních rozhodnutích. Nepochybně dojde k ekonomické krizi a daňové výnosy budou nižší, spravedlivě nižší pro vládu i pro regiony. Rozpočty v regionech jsou již nyní výrazně ohroženy a místní samosprávy budou muset škrtat tolik nezbytné investice, které mohou napomoci rychlejšímu nastartování ekonomiky.

Senátní návrh si zaslouží podporu

Velmi vítám pozměňovací návrh Senátu, který se snaží situaci řešit jasným ustanovením, že kompenzační bonusy bude platit stát ze státního rozpočtu. Pokud na toto řešení Poslanecká sněmovna nepřistoupí, bude nezbytné urychleně najít řešení tak, aby dopad na rozpočty regionů nebyl dramatický. A dodávám, že tím řešením rozhodně nejsou nové dotace pro obce. Ty by pak vláda podle nějakého klíče přidělila jen někomu, a to ještě na vládou stanovený účel. Samotné obce vědí mnohem lépe než vláda, co opravdu potřebují.

Jan Jakob, místopředseda TOP 09

Zdroj: Echo24.cz, 20. 5. 2020

Štítky