Gazdík: TOP 09 se od chování Bátory dostatečně distancovala

Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petrem Gazdíkem

6. 9. 2011

Dobrý den, vítejte u Interview ČT24. Jak jste jistě zaznamenali, facebookový profil Ladislava Bátory dnes přinesl další urážky na adresu ministra zahraničí. Prý ale jejich autorem není zřejmě nejslavnější český úředník. Policie také obvinila a začala stíhat mozek Věcí veřejných Víta Bártu. Ve sněmovně dnes došlo prý ke koaliční nevěře v otázce hazardu a do toho jsou tady ještě výhrůžky rozpadu koalice v otázce stran rozpočtového určení daní. A naším hostem v Interview ČT 24 je dnes Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Přeji vám dobrý den.

Hezký dobrý den.

Tak, pane předsedo, já s dovolením začnu teda kauzu Ladislava Bátory. K tomu dnešnímu, jak to říct ... V zápisu na facebookovém profilu Ladislava Bátory, od kterého se Ladislav Bátora distancoval, jak to hodnotíte? Věříte Ladislavu Bátorovi?

Pane redaktore, ptáte se dobře, ale já se nehodlám vyjadřovat k panu Bátorovi. Mně pan Bátora jako bývalý úředník ministerstva školství teď součást politické týmu ministra školství, je odpovědností ministra školství a jeho nadřízeného předsedy vlády, to, co dělá pan Bátora, jakým způsobem se chová, my jako TOP 09 jsme se od jeho chování dostatečně distancovali, dostatečně jsme se snažili o to, aby jaksi ten způsob pronikání názorů blízkých extremismu na ministerstvo školství, které má pečovat o výchovu mládeže a budoucí generace, aby k tomu nedošlo. Pro nás je to zásadní a principielní věc. My jsme udělali, co jsme mohli. Nevyhráli jsme ten spor zásadním způsobem, dosáhli jsme toho, že pan Bátora se přesunul z úřednické pozice do kabinetu ministra, což je politická funkce. Nicméně přiznávám, že to není vítězství 10:0, že to není nejšťastnější vítězství. To, co se dnes stalo ...

Není jednodušší říct prohráli jsme to a prostě Ladislav Bátora dál zůstává? Vy jste říkal, že už je to bývalý úředník, teda já tomu moc nerozumím se přiznám ...

On už nemá na starosti etický kodex ministerstva, on už nerozhoduje o správních řízeních jako úředník, on je součástí politického týmu ministra a je na zodpovědnosti ministra a my jsme ho dnes měli, pana ministra školství na poslaneckém klubu, kde jsme se ho na ty otázky ptali, pan ministr nám bohužel takřka nic nevysvětlil. Jeho odpovědi byly velmi vlažné a místy mi připadaly, že sám pan ministr nezná důvod, proč drží pana Bátoru.

Na co jste ptali?

Ptali jsme se na základní věci morálky, na to, jestli se ztotožňuje s názory pana Bátory, jestli považuje za vhodné, aby pan Bátora na některé věci reagoval, tak jak reagoval, aby například jako úředník ministerstva školství chodil po Praze v nedávné době s transparentem, pardon, cituji: "Intelektuálové, jděte do hajzlu". Úředník ministerstva školství, který má pěstovat intelektuály a vychovávat intelektuály, tak to považujeme za zásadně nevhodné. Panu ministrovi nic z tohoto zásadním způsobem nevadilo, což je věcí politické odpovědnosti pana ministra.

A tak co je teda výsledkem? Co je teda výsledkem toho dnešního jednání s ministrem školství Dobešem? Ono bylo odložené. V podstatě mezitím jsme se dozvěděli, že Ladislav Bátora teda už nevede personální odbor na ministerstvu školství, ale v podstatě v té hierarchii povýšil, protože se stal zástupcem ředitelky kabinetu ministra, pod kterého ta sekce nebo ten obor personálií stejně patří.

Výsledkem toho jednání je to, že jsme si s panem ministrem neporozuměli. Pan ministr zachovává svůj názor a jeho nadřízený není poslanecký klub TOP 09, ale pan premiér. Tady se musíte ptát, jak dál bude konat pan premiér.

No, a vy se neptáte?

My se samozřejmě ptáme, ale a myslím, že jsme to dali v předchozích týdnech dostatečně najevo, velmi dostatečně najevo.

No a teď ono to vypadalo velmi razantně. Připomeňme, že ministři TOP 09 nechodili na jednání vlády, tak když si vezmete, že jste vlastně ničeho nedocílili a veškerá ta snaha šla vniveč?

Já bych neřekl, že jsme ničeho nedocílili. My jsme jasně upozornili na pronikání extremismu do státní správy a docílili jsme toho, že pan Bátora už není vrchním úředníkem, který dohlíží na etický kodex ministerstva, což jsme brali jako výsměch.

Je nad ním teď, protože ...

Není nad ním, je součástí politického kabinetu ministra.

Tedy nad ním v podstatě bychom to mohli i brát. V okamžiku, kdy ta personální sekce nebo ten personální odbor pod něj spadá coby pod zástupce šéfky kabinetu ministra školství ...

Pane redaktore, já nezodpovídám za to, na jaké pozici pan Bátora je. To bohužel není mojí pravomocí. Věřte mně, že kdyby to bylo mojí pravomocí, tak pan Bátora součástí týmu ministerstva školství už dávno není.

Tomu věřím, to jste ukázal. Já se jenom ptám toho, čeho jste vlastně docílili.

Docílili jsme toho, že už pan Bátora, můžu to zopakovat klidně potřetí, pane redaktore, už není úředníkem, který dohlíží na etický kodex ministerstva. Že to řešení není vítězstvím na celé čáře, vítězství by bylo, kdyby pan Bátora opustil ministerstvo. To se bohužel nestalo, ale je to odpovědností pana ministra i jeho nadřízeného, pana premiéra.

Shodou okolností někteří vaši kolegové z poslaneckého klubu, které nebudu jmenovat, protože si to nepřáli mimo kameru, vždycky říkali, že stejně nejde o žádného Bátoru, ale že jde v podstatě o to, že prezident Václav Klaus prostřednictvím pana Bátory může zasahovat do exekutivy a že to se právě TOP 09 nelíbí. Tak je to možné vysvětlení celého toho ...

Tak pro mě, já to takto rozhodně necítím, já neznám žádný zásadní stav mezi panem Bátorou a panem prezidentem, první zásadní vztah v tomto směru jsem slyšel od pana prezidenta v jeho interview pro Českou televizi a velmi mě to překvapilo, protože pan prezident tam de facto dal rovnítko mezi sebe a pana Bátoru, protože tvrdil, že kdo si netroufne na něj, tak útočí na pana Bátoru. My nemáme potřebu útočit ani na pana prezidenta, ani na pana Bátoru. Nám vadí, když pronikají extremistické síly na ministerstvo školství. Považujeme to za ...

No počkejte, říkáte nemáme zapotřebí útočit na prezidenta, tak co teď udělal Karel Schwarzenberg? To nebyl aspoň verbální útok? Myslím ta přestřelka s Hradem.

Já, víte, mně nepřísluší hodnotit přestřelky pana ministra zahraničí s Hradem. Nechci tady ...

Říkáte, že nemáme zapotřebí urážet hlavu státu nebo jak jste to říkal ...

Nechci tady opakovat fakt, kdy hlava státu před velvyslanci naznačuje něco o neschopnosti jejich přímého nadřízeného ministra Schwarzenberga. Pokud pan ministr Schwarzenberg na to nějakým způsobem reaguje, je to jeho věcí. Já to nebudu komentovat, nepovažuju tyto věci ani z jedné ani z druhé strany za věci přispívající k politické kultuře. Myslím si, že by se tito vysoce postavení pánové měli v některých věcech raději brzdit, ale já nejsem ten, kdo může radit panu prezidentovi.

Dobře, tak vy jako TOP 09 říkáte, že jste zásadový, že vám jde v podstatě o princip, že vám jde o prorůstání extremismu do státní správy a podobně, ale proč jste nebyli takhle zásadoví? Proč se něco podobného nedělo v okamžiku, kdy Ladislav Bátora získával tu funkci na ministerstvu školství? Proč se něco podobného nedělo v okamžiku, kdy tady noviny přinášely kauzy o sledování politiků, o korupci politiků a podobně?

Teď směšujeme několik věcí.

Ne, tak to je otázkou, co je důležitější.

Co se týká přijetí pana Bátory na ministerstvo školství, my samozřejmě věci nejprve řešíme v koalici. To, že nevolíme styl, že když se nám něco nelíbí, tak první zvedneme prapor a jdeme křičet do médií, že se nám to nelíbí, prosím, z toho mě neosočujte, to považuji za obyčejnou slušnost. My jsme samozřejmě naším koaličním partnerům, tak panu premiérovi dali najevo, že přijetí pana Bátory na ministerstvo školství nepovažujeme za šťastné. A sám pan premiér se proti té věci ohradil a pan Bátora nebyl nebo nestal se náměstkem, jak prvně bylo avizováno. To, že ale pan Bátora se choval jako politický aktivista v té funkci, kdy si pletl funkci subalterního úředníka s funkcí politického aktivisty, to samozřejmě je nepřijatelné v momentě, kdy zaútočil na vicepremiéra vlády velmi nelichotivým způsobem, který já nepovažuju ani za slušný vůči staršímu člověkovi, natož tak vůči svému nadřízenému. Tak to byla tou poslední kapkou, kdy už, kdy jsme opět nejprve v tichosti s panem premiérem a s panem ministrem Dobešem ty věci řešili. Pakliže to k ničemu nevedlo, tak jsme museli přistoupit k tomu gestu.

Ať to není o Ladislavu Bátorovi. Co vlastně znamená pro nějakou další koaliční spolupráci to, že policie v podstatě zahájila trestní stíhání a obvinila Víta Bártu jako jednoho z hlavních vyjednavačů ne-li hlavního vyjednavače Věcí veřejných z korupce?

Tak tady se jedná o tvrzení dvou lidí z Věcí veřejných, která jdou ostře proti sobě.

Když se to dostalo do té oficiální roviny u vlády proti korupce, proti korupci.

Co to znamená? Znamená to, že Věci veřejné mají v čele poslaneckého klubu trestně stíhaného člověka a je jejich odpovědností, jestli jim tento fakt nevadí.

Vám vadí, nevadí? Jak se k němu postavíte, k tomuhle faktu?

My jsme se k němu postavili už v momentě, kdy jaksi Vít Bárta byl zvolen předsedou klubu. Řekli jsme, že to nepovažujeme za nejšťastnější volbu, nicméně znovu opakuji, je to vnitřní věcí Věcí veřejných a je to otázka jejich voličů. Nám nepřísluší tady to jejich rozhodnutí komentovat.

To nepochybně, ale tak jako Ladislava Bátoru komentujete, pak teda neobviňujete jednoho z hlavních vyjednavačů.

Já se omlouvám, tady jde o něco naprosto jiného. Myslím, že Vít Bárta rozhodně není ten, kdo by přinášel extremistické myšlenky do státní správy, protože on není úředník státní správy a žádné extremistické myšlenky jsem od něho zatím neslyšel.

Dobrá, tak pojďme teda k tomu dění v koalici, protože vy jste včera říkal, já nevím, jestli to byla výhrůžka, že pokud neprojdou změny v rozpočtovém určení daní, že vláda padá.

To není žádná výhrůžka, my to opakujeme koaličním partnerům od začátku. Já jsem byl členem K9 a jsem členem K9 a byl jsem tam při vyjednávání koaliční smlouvy. My jsme dali jasně najevo panu premiérovi i dalším koaličním partnerům, že rozpočtové určení daní je pro nás zásadní prioritou, že ho považujeme za stejně důležité jako zdravotní reformu, sociální reformu, že to považujeme za stejně důležité jako reformu daní z příjmu nebo snížení deficitu a zajištění konvergenčního programu. To není žádná ...

A co když vás teď kolegové z koalice nevyslyší, jako že ODS na to zatím slyšet nechce. Když tady připomenu rozhodnutí jejich výkonné rady.

Právě proto jsem měl tu potřebu říct, že tuto věc znovu zopakovat, že tato věc je zcela zásadní a že si nedovedu představit, že by ta koalice mohla fungovat dál. Pokud by tato věc nebyla schválena tak, jak je napsána v koaliční smlouvě a tak, jak jsme se na tom s panem premiérem dohodli a podali si na to ruku.

A jak byste si to teda představoval v tuhle chvíli?

Já si to představuju přesně tak, jak je to napsáno v koaliční smlouvě. Já bych byl velmi rád, kdyby se ...

Vy jste říkal, že premiér vám podal ruku, že na to, že je rozdíl mezi nejmenší obcí v České republice a největším městem nebude ta tři procenta.

Ne, rozdíl mezi nejchudší obcí a hlavním městem Prahou bude maximálně trojnásobný.

Pardon, pardon, omlouvám se.

Já jsem byl jeden z těch, co se snažil ten rozdíl, který původně byl 6,5násobný, díky aktivitě starostů zejména ze Zlínského kraje a pak se k nim přidali mnozí další a já jim za to děkuju, se ten rozdíl snížil na 4,5násobný. Běžně v Evropě je ten rozdíl zhruba 2,5násobný. Například rozdíl mezi hlavním městem Rakouska a nejchudší obcí Rakouska je dvojnásobný. Rozdíl mezi Bratislavou a nejchudší obcí Slovenska je 2,5násobný. Takže my jsme si s panem premiérem podali ruku na to, že ten rozdíl bude maximálně trojnásobný.

Já se omlouvám tady za tu, za ten zkrat, ale má to nějaká úskalí, pane předsedo, ten návrh?

Ten návrh má úskalí v tom, že my chceme do toho rozpočtového určení daní nebo do toho přerozdělování daní mezi ...

Ten balík peněz je pořád stejný. Neřeší se jeho navýšení?

Ten balík je pořád stejný. To navýšení se v tom řeší, ale to navýšení se řeší tak, že to nebude mít žádné dodatečné nároky na státní rozpočet. My si uvědomujeme, že státní rozpočet je ve velmi vypjaté situaci. Ten zásadní problém, a to se možná málo ví, že řešení rozpočtového určení daní, které navrhuje ministerstvo financí, je jedno ze zásadních protikorupčních opatření, protože ono bere 7 miliard korun z národních dotačních titulů, které jsou rozdělovány nepříliš transparentně si přiznejme, velmi byrokraticky a dovoluji si podotknout, že také patrně velmi korupčně, protože nevím, jak úředníci některých ministerstev rozhodují o tom, když to zjednoduším, jestli chodník v horní dolní je důležitější než chodník někde jinde. To si nedovedu představit, jak může zodpovědný úředník některého ministerstva rozhodnout. Navíc těch dotačních titulů je 476. Dnes už dávno neplní tu funkci, které některé měly při jejich vzniku. My chceme, aby těch 7 miliard přešlo přímo na občana tak, aby o nich rozhodovaly obce a města a jejich zastupitelstva a samozřejmě se nebráníme, aby ty obce a města byly více kontrolovány, aby k té korupci nemohlo docházet.

A teď nemůže se stát třeba, ať použijeme nějaký příklad, že se peníze vezmou v Ostravě, přidají se některým obcím na Ostravsku, nebo v Moravskoslezském kraji a ve finále do toho kraje půjde peněz míň?

Ano, může se to stát u Plzeňského kraje, nicméně vy jste teď narazil na jeden problém. Máme tady 4 největší města České republiky, které doposud jsou mimo systém. Oni mají takzvané zvláštní koeficienty a doposud mně nikdo nevysvětlil, jaký je rozdíl mezi například Plzní a Českými Budějovicemi. Obě dvě ty města plní naprosto stejnou funkci samosprávných center svých krajů, plní stejné samosprávné funkce pro své občany, a přitom Plzeň dostává na jednoho Plzeňana 1,7 násobek toho, co dostávají České Budějovice na jednoho Českobudějovičana. To se domnívám, že ten problém není mezi malými obcemi, jak to bývá prezentováno, a těmi čtyřmi největšími městy. Ano ...

Dobře, ale tak ten návrh, jestli mám správné informace, tak nejvíc řeší stejně ty obce a města 2000 až 10000 obyvatel. Ty by na tom nejvíc měly vydělat.

Ty na tom mají vydělat skutečně nejvíc, protože oni jsou dnes v takzvaném účku v tom grafu. Oni získávají na obec nejmíň, proto jsem použil to slovo nejchudší, protože momentálně ta nejmenší obec není nejchudší obcí. Nicméně to je ten zásadní propad. Ale vydělávají na tom naprosto všechny obce a města v České republice vyjma těch čtyř největších obcí a měst, které doposud byly mimo systém a doposud nikdo z politiků nenašel odvahu sebrat jim peníze, které roky získávají neoprávněně proto, protože na ně přešly v roce 2003 při zrušení okresních úřadů, tak existovaly okresy Plzeň-město, Ostrava-město a Brno-město. A z těchto rozpočtů bývalých okresních shromáždění těchto okresů přešly peníze přímo na magistráty těch měst. To se u žádného jiného města nestalo.

No, a tak dejme teda konkrétní příklad. Představme si člověka, který žije nějakých 20, 30 kilometrů od jednoho z těch velkých měst, kterému by mělo být ubráno v tom dalším přerozdělování. Ten člověk, do jehož obce s tisíci obyvateli poputuje třeba o milion korun navíc, to znamená na investice kolik toho města? Nějakých 800 tisíc třeba řekněme?

Zhruba.

Tak to bude znamenat co? Že bude mít o 15 metrů delší chodník někde v nějaké části té obce, ale Praha mu třeba zdraží tramvajenku?

Pane redaktore, já si myslím, že podceňujete obce a menší města. Já jsem starostou Vesnice roku 2007 Zlínského kraje a jako takový jsem měl tu čest předsedat té komisi v dalších letech a když objíždím obce a města, tak mnohé obce a města mají úžasné strategie svého rozvoje. Mnohé obce a města ví, co chtějí za pět let, co chtějí za deset let, co v té obci skutečně potřebují. Zatímco v některých, a tady v těch čtyřech největších městech, se staví a pořizují věci, které jsou mnohdy velmi korupčně vnímány. Já si myslím, že Praha, kdyby neměla své tunely Blanka a jiné tunely, Key Investmenty, neměla by Opencard a neměla by osmimiliardové náklady na provoz magistrátu, tak je schopna s těmi penězi velmi dobře vyjít. Navíc ten návrh zákona jaksi dává Praze čtyřleté přechodné období. Vám jako občanovi přijíždějícím do Prahy se vás to nedotkne vůbec nějak, já si dovoluji tvrdit, že se to nedotkne žádným způsobem ani Pražana, Ostravana, Brňana či Plzeňana.

A teď když jsem se ptal na to, co budete dělat v okamžiku, kdy teda vaši koaliční partneři na něco takového nepřistoupí, kdy se jim k tomu nebude chtít, tak jak hodnotíte to, že dnes jste vlastně ... Věci veřejné říkají, že jste schválili měkkou variantu boje proti hazardu, že jste se postavili zase koalici a že jste byli nevěrní, že jste hlasovali s opozicí, tak nemohli jste jim třeba v tomhle vyjít vstříc?

My bysme rádi vyšli vstříc. Já jsem dokonce Věcem veřejným navrhoval, že jeden z jejich zásadních požadavků bylo, aby to přechodné období povolení, které vydávalo ministerstvo financí, bylo roční. My jsme schválili kompromisní tříletou variantu, přitom ty povolení platí dnes některým firmám až 7,5 nebo necelých 8 let ještě, takže zkrácení z 8 let na 3 si myslím, že je dostatečné. Ale já jsem Věcem veřejným navrhoval, že my jsme ochotni zvednout ruku pro jejich variantu v případě, že se písemně zavážou k tomu, že veškeré arbitráže, které budou vůči České republice vzneseny v této věci, tak oni zaplatí. Ten loterijní zákon, promiňte, já jsem byl starostou obce a jsem pořád místostarostou obce, ten loterijní zákon je značným posunem. Dvacet let se v České republice nic takového nepodařilo. Obce tady získávají maximální pravomoci v regulaci hazardu a je potřeba, aby si Věci veřejné odpověděly na otázku, jestli chtějí z hazardu vybrat víc. Já říkám, že pro mě není hlavní prioritou, aby Česká republika vybrala z hazardu víc. Já chci, aby Česká republika potlačila hazard, aby hazard byl pouze v té nejnutnější míře tam, kde si to občané, respektive zastupitelstva nebo jejich volení zástupci, kde jsou to ochotni tolerovat.

No, ale určitě uznáte, že hazard v tuhle chvíli asi není zdaněn uspokojivě a nebude se to měnit ani ...

Hazard určitě není zdaněn uspokojivě, nicméně i ten zákon, který byl dnes sněmovnou schválen, v tom je značným posunem a vybírá od hazardu víc peněz už v tom návrhu, jak na poplatcích, tak na jaksi na těch odvodech povinných. Další věc je, že ..., a Věci veřejné si to vymohly v koalici, já to nepopírám, a bylo to společnou koaliční dohodou už původně, že v současné době vláda schválila zákon o dani z příjmu, jehož součástí je zvláštní loterijní daň, která doposud v České republice vůbec nebyla a která dalším výrazným způsobem jaksi odvádí ...

A s tím nebudete mít problém teda v okamžiku, kdy se budou tyhle daňové změny projednávat ve sněmovně?

My s tím samozřejmě nemáme problémy. Je to vládní návrh, který vláda dokonce jednomyslně schválila. A my samozřejmě budeme hlasovat pro vládní návrh.

Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů. Děkuji vám za rozhovor.

Také děkuju, hezký večer vám i divákům.

Franišek Lutonský

ČT 24, 6. 9. 2011, Pořad: Interview ČT 24

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme