Gazdík: Jsem připraven hlasovat pro vydání Vlasty Parkanové

Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petrem Gazdíkem

20. 6. 2012

Policie České republiky touží po bývalé ministryně obrany a nynější místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Vlastě Parkanové. Chce ji dostat před soud za dva údajné trestné činy spojené s několikamiliardovým nákupem vojenských transportních letadel CASA. Otázka tedy je, jestli bude pokračovat šňůra hladkých vydání poslanců k trestnímu stíhání. Ta začala Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou a pokračovala Davidem Rathem a Otto Chaloupkou. Teď začíná Dvacet minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů Petr Gazdík je dnes mým hostem. Dobrý den do sněmovny, pane poslanče.

Hezký dobrý den vám i posluchačům.

Dnes poprvé zasedal mandátový a imunitní výbor sněmovny a jednal o Vlastě Parkanové. Do příští středy chce ještě další materiály a o případném vydání by se pak mělo hlasovat podle dostupných informací na červencové schůzi sněmovny. Může mandátový a imunitní výbor přinést takové doporučení, které by vás, pane poslanče Gazdíku, přesvědčilo hlasovat pro vydání Vlasty Parkanové?

Určitě ano. Já jsem připraven hlasovat pro vydání Vlasty Parkanové, pakliže mandátový a imunitní výbor to jednoznačně sněmovně doporučí a jasně zkonstatuje, že se nejedná o politickou kauzu. My jsme doposud vždy hlasovali v souladu s doporučením mandátového a imunitního výboru pro vydávání poslanců a zastáváme názor, že pokud se nejedná o politicky motivovanou kauzu, tak by tu věc měl a musel zkoumat soud, na tom nevidím nic neobvyklého. To, co je ...

Mimochodem jenom, pamatuji si správně, že když se jednalo o případném vydání poslance Otto Chaloupky, že nebylo jednoznačné doporučení mandátového a imunitního výboru.

To je samozřejmě taky, taky ...

Podle čeho jste hlasoval, pane poslanče?

Podle toho, že my, že si myslím, že tady ta věc u pana Chaloupky nebyla naprosto jednoznačná, myslím si, že o tom měl jednat soud proto, že to podle mého názoru nebyla politicky motivovaná kauza.

A vy teď stejně takto silný názor na to, jestli to je politicky nebo politicky motivovaná kauza u Vlasty Parkanové máte, nebo nemáte?

V současné době ho nemám, protože u všech těch případů, které jste zmínil, od Víta Bárty, ten zásadní problém byl v tom, jestli se něco stalo, nebo nestalo. Tady je jasné, že se určitě stalo, to znamená, že letadla CASA se určitě nakupovala, to nikdo nezpochybňuje, dokonce to šetřila Evropská komise a zkonstatovala, že bylo všechno v pořádku a já věřím Evropské komisi.

Počkejte, pane poslanče, promiňte, ale to jste vzal kde, že Evropská komise zkonstatovala, že bylo všechno v pořádku? Já jsem zatím všude četl verzi, že Evropská komise to šetření uzavřela s tím, že příště už by to Česká republika takto špatně dělat neměla.

To je vaše interpretace, pane redaktore, formálně jako k tomu Evropská komise nic konkrétního nevytkla nebo nezařadila Českou republiku mezi země, vůči nim by vedla kvůli tomuto nějaké řízení.

Ne, to ne, ale celou dobu měla velkou výhradu a ta výhrada trvala až do závěrečné zprávy k tomu, že nebylo vypsáno klasické výběrové řízení.

To ano, nicméně ona rozhodla 2 věci zcela jasně, že rozhodla, že se jedná o vojenský materiál, to je naprosto jasné, Evropská komise, a že ten případ byl mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek a je v souladu se směrnicí Evropské komise, nicméně zkonstatovala, že příště už by se to takto dělat nemělo.

Řekněte mi, pane poslanče, proč by vlastně celá tato věc, kterou můžeme nazývat případ nebo kauza Vlasty Parkanové, měla být politicky motivována?

Protože vyšetřovatel tady říká, že to, co se stalo, je trestný čin, nicméně stejným způsobem se to tady děje posledních asi 15 let. V tom případě, jestli je to u Vlasty Parkanové trestný čin, tak to musí být trestný čin u dalších desítek až stovek případů, které se tady podle této praxe dějí a já nepovažuji za vhodné, aby právní praxe byla sjednocována a já věřím, že to může být označeno, že takto se to, že soud může říct, že takto se to dělat nemá třeba, tak, aby ta praxe byla sjednocená právě kriminalizací, to nevidím jako úplně nejvhodnější. Takže já bych si počkal, protože ten případ skutečně není jednoznačný, na rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, protože ten případ se vůbec netýká jenom Vlasty Parkanové, on se týká dalších desítek případů, které byly velmi podobným způsobem rozhodnuty.

Na druhou stranu ta žádost o případné vydání místopředsedkyně Poslanecké sněmovny se vztahuje pouze k tomuto jednomu případu.

To je právě to, co mně osobně třeba není jasné a proč bych chtěl vědět, proč třeba stejným způsobem není kriminalizován Radek John, který podobných, samozřejmě ne ve stejném objemu, ale mimo režim veřejných zakázek podepsal asi 68, a to Vlasta Parkanová ani tak takového nepodepsala. Ale já se nechci pouštět konkrétně do argumentace, to vám teď říkám to, jak si utvářím já jako poslanec názor, názor sám sobě. Obecně, obecně není dobré, aby, my nebudem jako poslanci rozhodovat o tom, jestli Vlasta Parkanová je, nebo není vinna. Od toho je ...

To je samozřejmé, pane poslanče, to rozhodně, od toho by měl být soud a z jakého důvodu by o tom, jestli ta praxe, která tady funguje řekněme určitě 10 nebo možná více let jaksi vztahů a právního názoru mezi ministerstvem financí a ministerstvem obrany, proč by automaticky to, že to takto funguje, mělo znamenat, že je to správně?

Protože je to zažitá právní praxe. Pokud to není správně, pak ano, ať o tom rozhodne soud, ale pak musí policie obvinit další desítky rozhodnutí ministrů obrany, ministrů vnitra a šéfů Bezpečnostní informační služby.

A jenom dokážete si, pane poslanče, představit, že by policie naráz sakumprásk za posledních 10 let obvinila všechny, kteří něco takového jaksi ve své praxi politické či úřednické dělali?

Pane redaktore, já si dovedu představit leccos, ale pokud ...

No, dobře, dokážete si ale představit toto konkrétně?

Konkrétně, jak by to policie dělala, příliš ne, nicméně dostáváme se k tomu, že tady jde o souboj právních názorů.

A jak jinak, než před soudem tento souboj má být vyřešen?

Tak já se domnívám, že tady je X případů, jak by se měla sjednotit právní praxe výkonu nebo nákupu nebo realizace veřejných zakázek jinak, než kriminalizací jedné konkrétní osoby.

Proč kriminalizace? Vy předjímáte výsledek případného trestního stíhání. Trestní stíhání je proces s otevřeným koncem, pokud se nepletu.

To určitě ano a já pevně věřím, že Vlasta Parkanová je nevinna, že nic nespáchala, nicméně víte, pane redaktore, ono to, že ji sněmovna vydává, to, jak je to mediálně propíráno, asi pro konkrétního člověka není úplně příjemné a já nerozumím úplně tomu, proč to má být zrovna konkrétně Vlasta Parkanová a ne ty další stovky případů těch dalších ministrů obrany a šéfů BIS.

Já vám ocituji to, co říkala sama Vlasta Parkanová k nákupu letadel CASA. Ona říkala: "Do vlády jsem předložila cenu, která je složena z celé řady položek, šlo o ryze technické specifikace, nemohla jsem posoudit, zda byly ceny nadsazené." Mě tak napadá, jestli vy jako starosta Suché Lozy byste chtěl nakupovat cokoliv pro obec, aniž byste věděl, že to je předražené.

To určitě nechtěl a nic takového jsem nikdy nedělal, nicméně já jsem neměl v Suché Lozy speciální oddělení nebo útvar ministerstva, který se věnuje jenom, jenom tady toto a který tady ty věci zkoumá. Navíc v Suché Lozy, při vší úctě, pane redaktore, se nenakupuje speciální technika, a to vojenská, která je, jaksi jejíž nákup a prodej je takřka vždy unikátní, má nějakou unikátní specifikaci.

Pane poslanče, tomu já rozumím, na druhou stranu ve chvíli, kdy bývalá ministryně obrany říká - já jsem nemohla posoudit, zda byly ceny u jednotlivých položek nadsazené. To vás opravdu uspokojuje jako zákonodárce a také občana České republiky?

Ona konkrétně jako osoba, já nevím, jak myslela tento výrok, ona jako osoba skutečně ne. Ona nedomnívám se, že konkrétní ministr má být odborník v cenách vojenské techniky, byť je to ministr obrany, na to má příslušné oddělení a navíc celý ten obchod schvalovala vláda.

No, i přesto všechno jednalo se o obchod za 3,5 miliardy korun, vás to uspokojuje jako občana České republiky, že ho podepisoval jen vedoucí jednoho odboru, že ho nepodepisovala ministryně a ministryně k tomu říká - já jsem prostě nemohla vědět, jestli jednotlivé položky jsou nadsazené, nebo ne. Není toto klíč k tomu, proč zrovna právě ministryně, bývalá ministryně Parkanová je jaksi v hledáčku Policie České republiky?

Upřímně řečeno nevím, pane redaktore, protože já jsem v politice 2 roky, a to, jak probíhala konkrétní praxe zadávání veřejných zakázek zvláště u speciální vojenské techniky, skutečně netuším, neumím posoudit to, jestli, jestli toto byla běžná praxe, jestli by to tak mělo být. Zatím všechny indicie u dalších zakázek tvrdí, že takto se v České republice právně postupovalo. Svědčí o tom mimo jiné i právní názor Bohuslava Sobotky, ministra financí, který on kdysi psal panu ministru Kühnlovi, obrany, na Pandury, tam ta situace je velmi obdobná.

No, na druhou stranu je k dispozici například studie Cena zakázek z pohledu Nejvyššího kontrolního úřadu, který celkem jasně říká, že byť i v těch 2 výjimkách, které by se měly týkat jaksi zakázek na ministerstvu obrany, by rozhodně ten nezávislý posudek měl být učiněn, tak se znovu ptám, kdo jiný než soud by měl rozhodnout, jestli právní názor a praxe ministerstva financí je silnější, než názor NKÚ?

Já myslím, pane redaktore, že v tomto směru možná vaše informace nejsou úplně nejčerstvější. Já vím o tom, že dnes měl pan Kala se distancovat od tohoto, šéf, nebo prozatímní šéf Nejvyššího kontrolního úřadu od tohoto závěru a četl jsem jeho prohlášení, které mluvilo trochu jinak. Takže se znovu se dostáváme do věcné podstaty. Ale u mně jako poslance, já mám rozhodovat to vydání či nevydání a o tom, jestli je to nebo není to politicky motivované, ne o tady těchto konkrétních detailech.

Když jsem dnes poslouchal, řekněme, závěr toho prvního jednání k tomuto tématu mandátového a imunitního výboru, tak poslanci tohoto výboru říkají - dále do příštího týdne jsme si vyžádali ještě spis, stanoviska příslušných resortů, to znamená obrany a financí, zprávu NKÚ a zprávu Evropské komise. Řekněte mi, jak by z těchto informací mohli vaši kolegové v mandátovém a imunitním výboru zjistit, jestli to je, nebo není politicky motivovaný případ?

No, tak oni minimálně uvidí všechny tyto instituce, které jste jmenoval, jim právě dají to srovnání s tou běžnou praxí, která tady je, jestli tento případ z té běžné praxe vybočil. Jestli se třeba, jestli se vyšetřovatel mýlí nebo nemýlí, když z něčeho takového obviňuje, to úkolem členů mandátového a imunitního výboru a já, jak jsem říkal na začátku, se budu s největší pravděpodobností jejich závěrem řídit.

Pokud ten závěr nebude jednoznačný?

To teď předjímáme něco, já pevně věřím, že bude jednoznačný, protože ...

Já vím, ale tak minulý týden nebyl závěr kolem Otto Chaloupky jednoznačný a vy jste se taky nějak rozhodl.

V případě, že nebude úplně jednoznačný, tak spíše budu pro vydání.

Říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů. Je podle vašeho názoru, pane poslanče, případné vydání Vlasty Parkanové na překážku další spolupráce vládní koalice?

Já se nedomnívám, že by to jakkoliv souviselo s vládní koalicí. Zatím nemám indicie, že by jakým způsobem, jakýmkoliv způsobem strany vládní koalice v tomto hrály jakoukoliv roli.

Nemáte indicie, že třeba samotná TOP 09, teď nemyslím vaši politickou stranu Starosty a Nezávislé, že by opravdu trvala na tom, aby koaliční poslanci ve sněmovně hlasovali tak, aby Vlasta Parkanová nebyla vydána?

Ne, nemám takové indicie. My jsme vždycky, náš poslanecký klub v tomto hlasoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, protože já jako předseda klubu jsem nikdy své poslance nenutil k tomu, aby ve věcech, které jsou otázkou svědomí, hlasovali nějak jednotným názorem. A otázka vydání konkrétního člověka, je otázkou svědomí, protože tady a zvlášť u toho, když je to člověk vaší strany, tak samozřejmě zvažujete, jak se to toho člověka dotkne, co mu to přinese, na druhou stranu zvažujete, jestli prostě je to, nebo není politicky motivovaná kauza a zda prostě v rámci, v rámci politické kultury je dobře vydat, nebo nevydat, tady to se ve vás bije a myslím si, že to si musí opravdu každý poslanec rozhodnout sám. Ta situace zvlášť tady je trochu složitější, než to byla situace třeba s Davidem Rathem a ...

No, to asi rozhodně ano, přeci jen David Rath byl u ničeho přichycen přímo policisty.

Přesně tak.

Ještě mě napadá jeden pohled na věc, když měl váš spolustraník Jiří Besser jako ministr kultury problém s majetkovým přiznáním, celkem bez dlouhých řečí během několika dní odstoupil, a to ho ani nikdo nechtěl trestně stíhat, policie nechtěla, aby ho sněmovna vydala a tak dále, nepřijde vám zvláštní nebo nedotýká se vás, že vaši kolegové z TOP 09 nepostupují podobně rychle a zásadově, jako jste postupovali vy?

Nedotýká, protože, jak už jsem řekl, tak u Vlasty Parkanové se jedná o souboj právních názorů. U Jiřího Bessera, který sice nespáchal zjevně žádný trestný čin, už vůbec ne trestný čin v oblasti, která by něco měla s korupcí, on bohužel neuvedl něco ve svém přiznání dle zákona o střetu zájmů, měl to uvést, ano, bohužel tam spolupracoval s pánem, který byl pravomocně jednou a nepravomocně podruhé odsouzen za korupci a to prostě není dobře, tak jsme z toho vyvodili důsledky, ale tam ta situace byla jasná, tam se dalo ihned a každý si na to mohl ihned udělat názor. Prostě Jiří Besser uvedl, neuvedl, neuvedl, je to jasná situace. Tady to tak jasná situace není, byť samozřejmě přestupek Jiřího Bessera byl pouhý přestupek, nikoliv trestný čin.

Rozumím. Jak se díváte na řekněme názory či spekulace, že panuje určitá obava mezi některými poslanci, že by právě vydání Vlasty Parkanové mohlo jaksi udělat díru do té dlouhé roky zavedené praxe armádních nákupů, a to znamená i vztahů mezi ministerstvem financí a ministerstvem obrany a že by tedy mohlo nakonec dojít i na mnohé jiné politiky, nejen na Vlastu Parkanovou?

Pakliže, o tom jsme se bavili v podstatě na začátku, pakliže je tady nějaká praxe a samozřejmě, že armádní zakázky, a to nejen u nás, na celém světě, jsou vždy spojeny s určitými podezřeními, zda se nejedná o předražování, zda se nejedná o nějakou korupci, takových případů bylo ve světě X. Na druhou stranu jsou to věci, které souvisí se strategickými zájmy země, které se týkají tajných informací, ke kterým běžně občan nemá přístup, takže pakliže se ta praxe změní a pakliže najdem řešení toho, jak takovou věc vykládat a já bych si přál, aby to bylo bez trestního stíhání, protože si myslím, že Vlasta Parkanová nic neudělala, tak je to určitě správně.

Vy říkáte, že Vlasta Parkanová, že jste přesvědčen o tom, že Vlasta Parkanová nic neudělala, kdo tedy něco udělal v této kauze?

Tak já si předně nejsem úplně jist jako tou výší předražení. Tady policie má jeden posudek jedné firmy, pro mě nechvalně známé firmy z kauzy Severočeská zdravotní u nákupu techniky, kdy toto byla jediná firma, která naopak tvrdila, že tam naopak nic předraženo není, a dnes za to, jak Evropská komise, tak další auditorské firmy jasně zkonstatovaly, že to není pravda. Takže já si nejsem jistý. Dokonce bych řekl, že ta policie udělala v podstatě to, co Vlasta Parkanová, ona si objednala jeden posudek u jedné firmy a já netuším, jak tu firmu vybrala, proč zrovna tuto firmu vybrala, myslím si, že jsou mnohem věhlasnější firmy, které by mohly zkonstatovat, jestli to opravdu je předraženo, nebo není, to opravdu ta situace není úplně jednoduchá, přehledná. A je to stejné, jak když vy si koupíte octavii za 350 tisíc a já octavii za 600 tisíc, každá bude mít jinou specifikaci, jiný motor, jiné příslušenství a vy mně řeknete, že ta moje je předražená, nemusí to tak vůbec být.

Říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu jejich dnešní host, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů Petr Gazdík. Ještě jedno téma souvisí, a tentokrát ale spíše s případem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, a to je téma odposlechů, to znamená operativní techniky, která je s povolením soudu nasazována Policií České republiky či jinými složkami. A já vám teď ocituji dva vaše poslanecké kolegy, Jeroným Tejc, předseda poslanců ČSSD říká: "Otázkou je, kde je mez, za níž by policie v případě zákonodárce neměla jít s odposlechy." A Marek Benda za ODS říká: "Probíhá debata, jestli se to má nějak upravit." Ta úvaha jde tím směrem, že by povolování odposlechů, které by měly být nasazeny na zákonodárce, neměl činit okresní soud tak, jak dosud činí, ale Nejvyšší soud v Brně. Jaký je váš názor na tuto věc?

Já se přiznám, že zdaleka jak ze své praxe starosty nebo učitele předtím vůbec, nejsem odborník na tajné služby, odposlechy, policii a tak dál. Já osobně si myslím, že poslanci by neměli být nějak vyčleňováni z okruhu ostatních lidí, my nejsme nic extra, nic zvláštního a chtěl bych věřit tomu, že policie nebude zneužívána k tomu, aby špehovala politiky pod nějakou průhlednou záminkou.

Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Pane poslanče Gazdíku, díky za vaše názory i za váš čas. Hezký podvečer. Na shledanou.

Hezký podvečer vám i divákům, na shledanou.

Martin Veselovský

Český rozhlas 1 - radiožurnál, 20. 6. 2012, Pořad: Dvacet minut Radiožurnálu

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme