Ducháček: Střet generací

8. 9. 2011

Navštívili jsme obec Drnovice na Blanensku, kde od podzimních komunálních voleb mají za starostu čtyřiadvacetiletého Petra Ducháčka (TOP 09), který vystudoval informační technologie a pedagogiku. Jak se tak mladý starosta tak městského vzdělání vypořádává se svou funkcí? Na zeď mu místní už NAMALOVALI KOSOČTVEREC – je to realistické hodnocení jeho práce?

TO SETKÁNÍ JE JAKO Z POHÁDKY. Přijedu do Drnovic u Lysic o trochu dřív. Mám zde schůzku se starostou obce Petrem Ducháčkem, takto nejmladším starostou za TOP 09 v republice a pravděpodobně nejmladším starostou v republice vůbec. Zaparkuji v centru obce a jdu hovořit s místními, abych se dozvěděl, jak hlavu své obce vidí a hodnotí. A první, koho potkám, je starý muž, který vypadá, že právě utekl z natáčení filmu Burani. Má zamaštěné montérky, zamaštěnou kostkovanou košili, zamaštěné strniště a – pozor, změna, zablácené holínky. Kdyby měl ještě rádiovku, vypadá jako postavička z kresleného vtipu Vladimíra Jiránka.

Ale nemá ji, zato má vztek: na svět, protože v něm nijak oslnivě neuspěl a už se to nezmění.

Na vládu a všechny nahoře, protože mu (celkem správně) přijde, že je proti všem nahoře zcela bezvýznamný. Na režim, protože mu přijde, že se má špatně. Na všechny mladé, protože je starý. A na svého starostu, protože ten je mladý, nahoře a na začátku na rozdíl od onoho muže, s nímž hovořím a který je zjevně na konci. HLAS DINOSAURA

„On si myslí, že je kdovíco! Je to takovej městskej panáček, kterej tady zatím nic neudělal! Za Tenory (předchozí starosta vyššího středního věku – pozn. autora) se tady udělala nová kanalizace a vodovod a tenhle se nezmoh’ na nic!“ Nemá pravdu. Ve skutečnosti je to tak, že minulý starosta Tenora skutečně novou kanalizaci a vodovod nechal postavit, ovšem zadlužil obec na dalších deset let tak, že musí ročně za ty kanály a vodu splácet jeden a půl miliónu splátky úvěru, což je víc než deset procent ročního rozpočtu Drnovic. Splácení znamená pro hospodaření obce obrovskou, skoro fatální zátěž. Zároveň je také třeba připomenout, že předchozí starosta sice nechal postavit nové vodovody a kanály za velké peníze, ovšem tuto investici nepromítl do ceny vody v obci. Drnovičtí si tedy roztáčejí dotované vodovody – cena, již platí za vodu, nepostačuje na další obnovu trubek, a ten rozdíl de facto dotuje obec tím úvěrem, jejž pracně splácí. Ovšem většina Drnovických je spokojena, že se jim léta nezvyšovaly platby za vodu.

Postoj občanů bývá – pokud se to týká jejich peněženek – obvykle zcela neracionální, každému je samozřejmě jasné, že obec by správně neměla lidem vodu či jiná média dotovat, ale když to náhodou vyjde, že se to přihodí právě jim a obec či někdo jiný je dotuje, rozhodně nebudou protestovat. Bližší vlastní šrajtofle než vyšší princip mravní. Takže tvrzení starého muže v montérkách je více než zpochybnitelné, zásluhy pana Tenory o vodovod jsou zpochybnitelné stejně jako jeho přesvědčení, že v obci nový starosta ještě nic neudělal. Muži to ale nijak nevadí a pokračuje:

„Říká, že nejsou peníze a že se nebude zadlužovat, ale to je přece normální, že se dneska žije na dluh! Stát má dluhy, i Amerika má dluhy, a všichni s tím žijí, taková je prostě doba. Ale on se rozhodl, že si nebude obec brát půjčky, a kulturák není opravenej už léta. A nic tu nedělá. Tenora, když napadl sníh, tak vzal traktor a pluh a osobně ten sníh vyhrnoval, ale tomuhle mladýmu se do práce nechce.“

Tak se rozloučím a jdu, protože přesvědčovat toho pána v holínkách, že dluhy je lepší nemít a že starosta patří k jednacímu stolu, ne za volant traktoru, nemá cenu. On už s tím postojem ke světu, který mi s chutí popsal, umře. S tou nenávistí ke všemu, co je jiné, než byl zvyklý zamlada, za komunistů, ke všemu, co je mladší než on, se bude užírat až do konce. A vlastně i mně dával najevo, že jsem cucák, protože ve svých šestačtyřiceti nemůžu mít tak zralé názory a vědomosti jako on v jeho sedmdesáti. Čeká mne starosta, mám s ním za pár minut domluvenou schůzku, a už teď je mi jasné, že to ve své funkci nemá jednoduché, protože takových jako ten gentleman v holínkách, co na mne dštil svou zapruzelost, tu může být třeba padesát procent obyvatel.

NOVÁ DOBA

Bývalý starosta Bohumil Tenora byl starosta, jak má být. Skutečně se hodně snažil v obci pracovat a působit osobně, silou vlastních svalů, a chápal svoje postavení spíše jako postavení obecního údržbáře. Jezdil v zimě s traktorem, když se ve školce porouchalo topení, vzal hasák a koudel a šel spravovat, a byl až okázale lidový, vědomě či nevědomě si pěstoval venkovsky sousedský image. V Drnovicích byl starostou dvanáct let, a přestože jeho vášnivá obhajoba dědkem v holínkách by nasvědčovala, že kandidoval za komunisty, není tomu tak.

Pan Tenora byl zvolen za nezávislé a naposledy za Sdružení starostů a nezávislých, ale vždy se snažil být nestranický a místní. To je ostatně vidět v celé řadě menších obcí, že se nevolí nějaká daleko v Praze sídlící strana, ale konkrétní starosta se svým konkrétním programem a specifickými povahovými rysy, jehož všichni znají.

Čas ale oponou trhnul a najednou i do té vísky na moravské straně Vysočiny zavál nový vítr. Dorostla nová generace politiků, nová generace, která se zajímá o správu věcí veřejných, jenže už není tak brutálně poznamenaná bolševismem, strachem a nesvobodou jako ještě generace lidí, jimž je dnes padesát.

Místnímu rodákovi Petru Ducháčkovi bylo loni třiadvacet a jako člověk profesionálně znalý webu vedl celostátní internetovou kampaň TOP 09 a spolupracoval s řadou předních politiků. Měl i politické zkušenosti ze studentských dob.

Už na střední škole byl ve školské radě, na vysoké pak ve fakultním a později v celouniverzitním senátu. A v roce 2006 kandidoval v obecních volbách a byl v Drnovicích ve sportovní komisi obce. Loni měl na triku veškeré internetové aktivity strany a na YouTube můžeme najít jeho video, jak učí (úspěšně) knížete Schwarzenberga používat Facebook. Ohledně užití Facebooku v hodinách občanské výchovy také sepsal diplomku. Loni tedy přičichl k „velké“ politice a samozřejmě si všiml, že zvláště za TOP 09 (která má podporu Starostů a nezávislých) je dobrou tradicí, že se politiky stávají lidé s politickou praxí v komunální politice. A tak – napůl vážně, napůl jako pokus mladého člověka, jenž chce něco zkusit – s kamarády v Drnovicích sestavili kandidátku za TOP 09.

A volby dopadly tak, že se sestavila koalice, která poslala domů bývalého starostu i s jeho zástupcem, dva dny před ustavujícím zastupitelstvem sepsala koaliční smlouvu TOP 09, ODS a Sdružení občanů za změny a starostou byl zvolen právě bakalář Ducháček.

Koaliční smlouva vedení obce má ve svém základu preambuli, již by měl mít i český stát a EU jako celek, a to je nedělat obci dluhy: „Koalice bude dbát na hospodárnou a pečlivou správu obce zahrnující veškeré standardní procesy v obci obvyklé. To vše se závazkem každoročního vyrovnaného rozpočtu.“

Program, který si stanovili, je poměrně jednoduchý a dá se snadno kontrolovat: „Zajištění lepší informovaností občanů – úprava internetových stránek, nový obecní zpravodaj, SMS zpravodajství.

Zřízení funkce obecního správce.

Zapojení představitelů spolků do příslušných komisí. Vznik veřejného registru obecních zakázek.

Rekonstrukce a rozšíření budovy mateřské školy a mateřského centra. Výstavba multifunkčního hřiště. Vybudování stezky mezi Drnovicemi a Lysicemi. Vybudování nového sběrného dvora mimo centrum obce. Zahájení rekonstrukce hasičské zbrojnice. Vyjednávání s okolními obcemi o zřízení společné obecní policie. Úprava obecního hřbitova.“

Tak si říkám, že to musím bod po bodu s Petrem Ducháčkem probrat, a vstupuji do budovy jeho úřadu. Má košili bez kostek, čistou a nemá holínky. „Nikdy bych si nedovolil přijít do úřadu v tričku!“ říká.

STAROSTA ZBLÍZKA

„Absolutně odmítám obec dále zadlužovat, protože míra zadlužení, které jsem zdědil, je mnohem vyšší, než by mi bylo příjemné. Tak sháníme dotace ...“ Na úvod mi vysvětluje svou základní strategii práce na obci a dodává, že podal za necelý rok ve funkci celkem čtrnáct žádostí o všechny představitelné dotace a v sedmi případech uspěl. Či přesněji – obec uspěla. A on uspěl také – alespoň podle toho, co za necelý rok ve funkci dokázal udělat, a to i v situaci, kdy mu na zeď někdo nakreslil kosočtverec s výzvou „MYSLETETE LIDI“ a jeho místostarostce, učitelce, chodívají nepodepsané sprosté esemesky.

Začalo to v zimě, když nasněžilo.

V Drnovicích může být úklid sněhu zásadním kritériem hodnocení práce starosty – a on ho (i podle těch místních, co ho jinak moc nemusí) zvládl. Avšak jinak, než byli místní zvyklí. „Rozhodl jsem se, že jako starosta nebudu dělat řemeslníky, ale že ty řemeslníky seženu!“ Nesedl tedy na traktor s radlicí, jak byli místní zvyklí, ale (v souladu s koaličním programem) najal pro obec obecního správce. Sehnal dotace na ministerstvu práce a z těch dotací platí pět dělníků správci podřízených.

A výsledky byly vidět nejen po úklidu sněhu, kdy Drnovicemi projížděla čtyřkolka a shrnovala závěje, ale i na jaře. Postavili – opět v souladu s programem – dětské hřiště a provedli náročný úklid kolem kostela a na hřbitově. „Jsem na obě věci docela hrdý, ale přesto jsem se dozvěděl, že hřiště je malé a že nebyl důvod stavět právě kolem kostela. Rada starších mě prostě nepřijala.“ Přesto za ním zůstává spousta produkčně-manažerské práce, jako to, že zrušil na úřadě všechny nefungující komise, a naopak založil – z místních včetně místních podnikatelů, potenciálních sponzorů – Komisi pro rozvoj obce, díky které se do řízení obce zapojuje mnohem více lidí.

„Spoustu jsme toho také neudělali, protože Drnovice si prostě nemohou dovolit další dluhy, a dokud nedojde ke změně rozpočtového určení daní, tak obec nebude mít na několik důležitých věcí peníze. Rozšíření a oprava školky, které jsou potřebné, by stály v nejlevnější variantě čtyři milióny, jež nemáme. Oprava kulturního střediska další milión. Ale stav obou objektů není havarijní, pár let jim střechy ještě vydrží, takže dávám přednost čekání a shánění dalších dotací před jakýmkoliv dalším dluhem. Projekty rozjedeme až tehdy, pokud na ně budeme mít.“

Nakonec se ho pokouším rozpovídat, co dělá zásadně jinak než jeho předchůdce, ale nerozmluví se. „Zvolil jsem smířlivé převzetí funkce, akceptuji i opozici a nehodlám své předchůdce nijak kritizovat.“ Když se loučím, tak si pro jistotu – mám trochu odhad na lidi a myslím, že o Petru Ducháčkovi ještě uslyšíme – domluvím pro Reflex exkluzivitu na první rozhovor, až bude jmenován premiérem.

NAŠE HOSPODA

Místní hospoda, podobně jako tisíce dalších v zemi, je kulturním bohatstvím naší země a zdrojem Pravdy s velkým P. Sedí tam parta mladých topenářů po šichtě a já k nim přisedám.

Je jim mezi dvaceti a třiceti, a když se zeptám na starostu, zareagují mimořádně mile: mluví o tom uklizeném kostele, o tom novém hřišti a najednou jim nevadí, že starosta nenosí holínky a nejezdí traktorem, jim je to jedno, ať si to dělá, jak chce, jen když je to vidět. A vidět to je, jak oni sami denně vidí na vlastní oči v obci, ve které žijí. Už nemyslí podle šablony „je x není náš“, ale podle šablony „funguje x nefunguje“. Jsou mladí a ještě nestačili zblbnout a zkamenět, jak se mnohým z nás v průběhu stárnutí přihodí.

Starosta Drnovic Petr Ducháček splnil už za první rok ve funkci několik bodů programu, sehnal pro obec značné peníze, vytvořil pracující tým dělníků a řemeslníků s profesionálním správcem a má mnoho plánů do budoucna. Jako svobodný a mladý má spoustu času a energie, jako mladého ho jeho práce baví, ještě není omrzelý stářím, doslova ji žere a dal jí úplně novou podobu.

Starosta vesnice nemusí nosit holínky – v roce 2011 je fakt adekvátnější, aby nosil kravatu BlackBerry. Odmítání jeho osoby starými není jen generační spor, i když i ten hraje velkou roli. Ale jde o víc než o starce naštvané na všechny mladé. Petr Ducháček ztělesňuje nový, řekněme manažerský styl politiky, styl politiky nezatížené stereotypy z komunismu. A to je na vsi taková rána a nezvyk, že ho nikdo starší padesáti let vlastně ani mít rád nemůže. Proto budu rád, až ho ty útoky přestanou bavit a přestěhuje se do Prahy, protože nezkompromitované, nezatížené a výkonné politiky jako on opravdu nutně potřebujeme v centrální politice, nejen v Drnovicích.

OBEC DRNOVICE A JEJÍ STAROSTA

Rozloha: 799 hektarů Počet obyvatel: 1227 Průměrný věk: 37,4 roku První písemná zmínka o obci: 1353

V obci se nachází: pošta, základní škola (1. stupeň), mateřská škola, zdravotnické zařízení. Obec má vodovod, kanalizaci a je plynofikována.

Starosta má konzultace v pondělí a ve středu, ale praktikuje koncept otevřené radnice.

Schůzku s ním lze domluvit i mimo uvedené hodiny buď na sekretariátu úřadu, nebo na e-mailu podle možností a potřeb občana třeba v osm večer. Starostovi Drnovic Bc. Petru Ducháčkovi je 24 let, je svobodný, vystudoval střední školu informačních technologií v Brně, obor informační technologie, databáze a programování, dále na Masarykově univerzitě Brno pedagogickou fakultu, obor občanská výchova a informační technologie. Pokračuje v magisterském studiu. V komunální politice v Drnovicích u Lysic je od roku 2010 na pozici starosty (za TOP 09), v předchozím volebním období byl ve sportovní komisi.

Jiří X. Doležal

Reflex, 8. 9. 2011, Rubrika: Reportáž, str. 39

Štítky