× Pojďte do toho s námi.

Kalousek: Vláda se sama svými čísly usvědčuje ze lži

Vystoupení 1. místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska při prvním čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 v PSP ČR

22. 10. 2014

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Vážené dámy, vážení pánové. Je to historická chvíle v tomto volebním období, protože se jedná v podstatě o první rozpočet, který skutečně od začátku rozpočtovacího cyklu připravila tato vláda. Rozpočet na rok 2014 vládní koalice sice podpořila, ale rozhodně se nedá říct, že ho připravila, protože ho převzala čtrnáct dní poté, co byl předložen. To už se toho příliš udělat nedalo. Jinými slovy - o rozpočtové politice této vlády vypovídá teprve tento rozpočet. Vláda ho prezentuje jako rozpočet úsporný, jako rozpočet spravedlivý a jako rozpočet podporující investice. No nekupte to. Kdybychom skutečně schvalovali tato slova, pravděpodobně bychom ho mohli schválit jednomyslně. Bohužel my nebudeme schvalovat slova, kterými je tento rozpočet vládou prezentován. My budeme schvalovat čísla, která jsou v tom dokumentu napsána. Bohužel v tom dokumentu jsou napsána čísla, která jsou s těmito slovy v přímém rozporu. Dovolte, abych to demonstroval na číslech Ministerstva financí. Jak z jeho dokumentů o střednědobém výhledu, tak především z 95 procent z dokumentu, který máme všichni na lavicích, tedy z návrhu zákona o státním rozpočtu.  A abych tak učinil vypovídajícím způsobem, to znamená v rámci  střednědobého trendu, který si dovolím definovat jako pětiletý.

Fiskální politika minulých let byla poznamenána skutečně snahou o úspory. Tedy dosáhnout alespoň stagnace výdajů.

Úsporné rozpočty se vyznačují tím, že když už nedochází k meziročnímu snižování výdajů, tak se alespoň politická reprezentace snaží o stagnaci, aby nedocházelo k významnému navyšování z roku na rok. Tomu odpovídají léta 2011 až 2013, kdy celkové výdaje byly ve výši 1 072, 1 087, potom 1 074. Pro rok 2014 Rusnokova vláda tento trend změnila a došlo k poměrně výraznému nárůstu z 1 074 na 1 112.

Vládou navrhovaný rozpočet jako úsporný oproti Rusnokovu rozpočtu výdaje znovu navyšuje. Navyšuje je z 1 112 mld. na 1 131 mld. To znamená, navrhované výdaje, které budeme schvalovat, jsou o 18 mld. Kč vyšší, než byl onen Rusnokův rozpočet, který jste za úsporný nepovažovali opravdu ani vy. Přesto navrhujete o 18 mld. vyšší výdaje, a o 24,5 mld. vyšší, než předpokládal střednědobý výhled z roku 2013. Pokud to opřeme o další prezentaci vlády, která říká, že takový rozpočet tedy podporuje investice, očekával by optimista, že toto navýšení bude znamenat významné navýšení investičních výdajů, aby byl podpořen hospodářský růst.

Bohužel opak je pravdou. V rozpočtu, který máte před sebou, je navrhována výše investičních výdajů na nižší úrovni, než kdy rozpočtovaly či proinvestovaly pravicové vlády v době krize. Tedy v době recese. V  době, kdy nynější vládní strany kritizovaly pravicové vlády za to, že nízkými veřejnými investicemi škrtí ekonomiku -  vy na příští rok navrhujete podstatně méně.

Protože jsem si vědom toho, že vláda se snaží zoufale mlžit porovnáním, co bylo rozpočtováno a co bylo skutečně proinvestováno a jak se do toho promítaly či nepromítaly vztahy s Evropskou unií, dovolil jsem si, a prosím proto o pozornost a trochu trpělivosti, z návrhu zákona o státním rozpočtu a ze státních závěrečných účtů vyjmout investice jak z národních zdrojů, tak včetně Evropské unie, a vyjmout to, co bylo skutečně rozpočtováno a co bylo skutečně utraceno.  
Aby nemohlo být pochyb o tom, že to, co říkám, je skutečně pravda a že na příští rok plánujete nižší investice, než se podle jakékoli metodiky rozpočtovalo a investovalo v dobách hospodářské recese.

Tedy dovolíte-li, vezmeme-li pouze národní investice, tedy očistíme je od vztahů na Evropskou unii, příjmy a výdaje z Evropské unie, to, co se investovalo pouze z národních zdrojů, v roce 2011 se rozpočtovalo 40,7 mld., ve skutečnosti díky řadě rozpočtových opatření a navyšováním investic během roku se proinvestovalo 48,1 mld.. 48,6 mld. se rozpočtovalo i v roce 2012 a skutečně se proinvestovalo 47,7 mld., tzn. zhruba o 1 mld. méně. V roce 2013 se rozpočtovalo z národních zdrojů na investice 46 mld. a ano, Rusnokova vláda nebyla schopna všechny tyhle disponibilní zdroje vyčerpat. Proinvestovala pouze nikoliv 46 mld., ale 42,8 mld. z národních zdrojů. To je ale pořád víc, než rozpočtuje vláda pana Babiše a pana Sobotky na příští rok, protože ta z národních zdrojů rozpočtuje pouze 40,7 mld. To znamená  výrazně méně, než bylo proinvestováno v letech 2011, 2012 i 2013 z národních zdrojů.

Pokud vezmeme i vztahy na Evropskou unii, pak tedy v roce 2011 se rozpočtovalo na investice 104,9 mld., ve skutečnosti se díky nespotřebovaným nárokům z minulých let investovalo více, a sice 118,9 mld. V roce 2012 se investovalo 96,9 mld. a ve skutečnosti se proinvestovalo 113,6 mld. A v roce 2013 se rozpočtovalo 97 mld., ve skutečnosti se proinvestovalo 102,3 mld. Na rok 2015 včetně zdrojů Evropské unie navrhuje rozpočet této vlády 75,6 mld. Tedy ještě jednou, 118 mld v roce 2011, 113mld v roce 2012, 102 mld v roce 2013 a 75 mld na příští rok. Maně mě napadá, že v onom roce 2012 se pořádaly velké pouliční demonstrace. Pan poslanec Zavadil, tenkrát předseda Českomoravské komory odborových svazů, pořádal demonstrace, kde zaznívalo, že téměř zločinná vláda nízkými veřejnými investicemi škrtí ekonomiku, škrtí hospodářský růst a ničí tak zaměstnanost v České republice. Říkal to v roce, kdy jsme investovali výrazně více, než vy plánujete investovat příští rok. Docela bych se rád zeptal pana kolegy Zavadila, jestli až takový rozpočet schválí, proti němu půjde také demonstrovat. Protože  ekonomiku těmi nízkými investičními výdaji chcete škrtit výrazně více, než jsme to dělali my.

Kam se nám tedy ty peníze poděly, když zvyšujete výdaje v tomto návrhu (a to dosti výrazně)  a přitom bezprecedentně škrtíte investice a stanovujete je pod hladinou let největší krize? Je to jednoduché. Poděly se nám do provozních výdajů státu a poděly se nám do sociálních dávek. Když se podíváme na onen výhled z roku 2013 - to je poslední výhled těch pravicových vlád, které investovaly víc, než vy plánujete investovat v příštím roce - tak oproti předpokladům se sociální dávky zvyšují o 17,7 mld. korun a provozní výdaje státu se zvyšují o 17,8 mld. korun. U sociálních dávek to do značné míry chápu, tam se to týká především důchodů. U provozních výdajů státu už je to docela zajímavější, protože kromě drobnějších položek jako více peněz na nákup materiálu, na nákup služeb, jsou tou hlavní položkou platy. Snaha Ministerstva financí odpreparovat platy od provozních výdajů státu je dojemná. Prosím, snad všichni chápeme, že platy jsou jednou ze základních položek a součástí provozních výdajů státu. Dokonce těch nejdominantnějších -  takže říkat - šetřím na provozu a zvyšuji platy, je protimluv. Nejvyšší částkou jsou platy, a to 6,5 mld. korun. Poměrně výrazné je také navýšení o téměř 6 mld. neinvestičních  dotací podnikatelským subjektům. To je taková agregovaná položka. Pokud by vám přišla příliš obecná, takový typický výdaj neinvestiční dotace podnikatelským subjektům je dotace agropotravinářskému komplexu. Samozřejmě není jediná. Tak tam se ty peníze promítají. Téměř 18 mld. sociální dávky, téměř 18 mld. provoz. To, když sečteme, je samozřejmě víc než ono navýšení o 24,5 mld. Je logické, že holt ten provoz a sociální dávky tyjí na úkor investic, které musí být nižší. Koruna je jenom jedna -  buď ji projíte, nebo ji proinvestujete. Obojí s ní udělat nemůžete. A vláda dává přednost tomu prvnímu. To znamená - chce ji projídat, nechce ji investovat.

Musím říci v tomto ohledu, že mě rozveselilo stanovisko Ministerstva financí, které ( protože já jsem prezentoval tato čísla již v pondělí na tiskové konferenci )  bezprostředně reagovalo s tím, že se dopouštím naprosto neférového srovnání, protože srovnávám střednědobý výhled z roku 2013, což je něco, co nemůže platit, a že jsem v roce 2013 predikoval deficit 110 mld. Takže vlastně Ministerstvo financí s rozpočtovým deficitem 100 mld. proti mně šetří 10 mld. a má mnohem úspornější rozpočet. No, buď je neférové tím argumentovat, což si myslím, že není, to je normálně férové, ale nemůžu říkat, že je neférové tím argumentovat a současně z tohoto střednědobého výhledu vyndávat svůj hlavní argument a říkat: Podívejte se, oni plánovali vyšší deficit a já jsem ušetřil, protože předkládám deficit nižší. To je z téhož materiálu. To je ze střednědobého výhledu z roku 2013. A je férové s tím argumentovat - nebo pokud je neférové, tak ten argument nemůžu používat - a já pokládám za férové s ním argumentovat.

Tedy ano, rozpočet, který je předložen, má skutečně o 10 mld. nižší deficit, než jsme předpokládali my v roce 2013. Ovšem není to úspora. Řekněme si, čím je to způsobeno. Je to způsobeno za prvé tím, že v roce 2013 jsme neočekávali tak příznivý vývoj ekonomiky, který teď je, což není zásluhou ani naší vlády, ani vaší vlády. Za to můžeme poděkovat vnějšímu prostředí a tiše se modlit, aby nám to vydrželo. Takže tento meziroční nárůst hrubého domácího produktu samozřejmě významným způsobem posiluje příjmovou stranu rozpočtu a snižuje deficit. Nicméně to neznamená, že šetříme. Podle tohoto střednědobého výhledu se měly k 1. 1. 2015 snížit daně z příjmů fyzických osob.To je v tom samozřejmě započítáno, proto deficit je takový. Oproti střednědobému výhledu jste daně zvýšili o 16 mld., nikoliv proti skutečnosti, proti výhledu, což je dalších 16 mld. na příjmové straně k dobru a pozitivně se to promítá do deficitu. Oproti střednědobému výhledu jste ale neušetřili ani korunu, protože střednědobý výhled počítal s výdaji o 24,5 mld. nižšími. Šetří se na výdajích, nešetří se na tom, že mám vyšší růst. Vyšší růst bych měl tedy promítnout do snížení deficitu nebo alespoň do investic. Ale vy ho promítáte jedině a výlučně do provozních výdajů státu a do sociálních dávek a investice snižujete.

Ještě jeden (protože se velmi často mluví o krásném prorůstovém rozpočtu ) výdaj, na kterém se snad všichni shodneme, že je prorůstový, a to jsou výdaje na vědu a výzkum. Bývalá vláda TOP 09 a ODS si mimořádně zakládala na tom, že i přes značné úspory, kterých skutečně dosahovala a snižovala rok od roku strukturální deficit, zatímco vy ho zvyšujete, tak jediný výdaj, který opravdu rostl, byl výdaj na vědu a výzkum. Dovolte konkrétní čísla, je to včetně prostředků Evropské unie: rok 2011 - 37,6 mld., rok 2012 - 39,1 mld., rok 2013 - 39,8 mld. - to znamená, že každý rok se to o něco zvýšilo - rok 2015 (2014) - 34,9 mld. - o 5 mld. méně rozpočtuje váš prorůstový rozpočet.

Jediný prorůstový výdaj, který se ve zvýšení dá najít, jsou sociální dávky a platy. Přesvědčení, že podpoří spotřebu obyvatelstva takovým způsobem, že vyššími platy a sociálními dávkami na dluh roztočíme kola ekonomiky - tomu věří málokdo. Za prvé proto, že se může jednat pouze o krátkodobý impuls, který je bezprostředně v jednom jediném roce spotřebován, protože nebylo nic investováno a zůstanou pouze dluhy. Za druhé proto, že jsme výrazně proexportní ekonomikou, zatímco domácí spotřeba čerpá většinu z importu, spotřebitel se chová racionálně. To znamená vybírá si kvalitu a cenu bez ohledu na to, kde to vyrobili. Vyšší spotřeba, pokud v ní můžeme doufat, tím, že navýšíte platy a sociální dávky, může podpořit zaměstnanost v zemích, které nám sem dovážejí. Ale určitě nepodpoří zaměstnanost tady.

Rozpočet, který zvyšuje celkové výdaje a současně škrtí investice pod jakoukoliv úroveň krizových let, je rozpočet, který můžeme nazvat učebnicovým projídáním budoucnosti. Myslím si, že tady vzhledem k tomu, že pan prezident pochválil vládu za tento rozpočet a současně je pan prezident znám svým výrokem, že k budoucnosti se musíme proinvestovat, tak buď mu jeho poradci dali špatné informace o míře investic, které jsou velmi nízké, anebo společně s vládou změnil své oblíbené rčení na to, že k budoucnosti se musíme projíst a propít. Tomu by ten rozpočet odpovídal.Ale určitě ne, že se proinvestuje.

Vážené dámy, vážení pánové, nesouhlasím s tím, že rozpočet je úsporný, protože navyšuje výdaje. Oproti Rusnokovu rozpočtu o 18 mld., oproti racionálním předpokladům o 25 mld. Nesouhlasím s tím, že rozpočet podporuje investice, neboť v jakékoliv sledované kategorii, ať už investice z národních zdrojů, ať už investice se zapojením Evropské unie, ať už to, co bylo rozpočtováno, nebo ať už to, co bylo skutečně proinvestováno v jakékoliv této kategorii, přestože návrh rozpočtu zvyšuje výdaje, snižuje výši investic pod krizová léta. Ještě bych tak přežil, že vláda mlží a klame veřejnost o struktuře tohoto rozpočtu. To koneckonců není až tak překvapivé. Ale ten trend je mimořádně škodlivý pro budoucnost, protože budoucnost se rozhodujete projídat, nikoliv do budoucnosti investovat.

Z tohoto důvodu (protože v prvním čtení státního rozpočtu se schvaluje pouze bilance, saldo, vztahy na místní rozpočty, nezamítá se a nebo může padnout návrh na vrácení s doporučením vládě, jak státní rozpočet přepracovat ), si dovoluji navrhnout usnesení, že Poslanecká sněmovna vrací vládě návrh rozpočtu s doporučením: 1. celkové výdaje a saldo snížit nejméně o 20 mld., 2. objem investic z národních zdrojů zvýšit alespoň na úroveň roku 2012. To je ten rok, kdy jste nás všichni tak strašně kritizovali, že hrozně málo investujeme a škrtíme ekonomiku. Tak prosím s námi podpořte toto usnesení a zvyšte investice alespoň na tuto úroveň. Děkuji.

Miroslav Kalousek, první místopředseda TOP 09

22. 10. 2014

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Miroslav Kalousek
Témata:
Daňový systém, Rozpočtové určení daní
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme