Kalousek: Před penzijní reformou neuhneme

13. 9. 2017

(přepis projevu předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska na debatě pořádané Britskou obchodní komorou v ČR)

Děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Vám, dámy a pánové, děkuji za čas, že jste přišli.

Pro příští volební období bych zdůraznil 4 zásadní priority hospodářské politiky TOP 09. Za prvé je to rozpočtová odpovědnost. Vláda za poslední 3 roky výrazným způsobem zhoršila strukturální deficit veřejných financí. My bychom ho chtěli směřovat k 0 s tím, že nad 2 % HDP bychom měli být schopni tvořit přebytky pro případy recese, jinak by měl být rozpočet vyrovnaný a deficit bychom si měli dovolit pouze v případě recese. Toho nelze dlouhodobě dosáhnout bez dvou základních systémových reforem, a sice penzijní reformy a reformy zdravotního pojištění. Tyto dva problémy spolu souvisí, protože jejich společným jmenovatelem je prodlužování délky lidského věku. Není možné trvale udržet vyrovnané zdravé veřejné rozpočty a současně udržet důstojné penze a kvalitu zdravotní péče. To znamená, že ty reformy jsou pro nás prioritou. Bohužel je doprovází tato věta: „Více osobní odpovědnosti, více osobní spoluúčasti.“ Nelze od toho ustoupit.

Druhou prioritou bude snaha pomalu měnit strukturu ekonomiky, dovolte mi to přirovnání, od levných montoven k ekonomice nápadů, abychom měli více finálních produktů s vyšší přidanou hodnotou u lidské práce, což je samozřejmě běh na dlouhou trať. Ale to, co je pro to nezbytné, je přestat podporovat investičními pobídkami právě levné montovny a svěřovat státní podporu do nápadů s vysokým backgroundem vědy a výzkumu, který musí být firmám k dispozici.

Za třetí prioritu bych označil změnu struktury daňové zátěže, protože to, co je u nás nejvíc zdaněno, je lidská práce, která rozhodne o naší budoucí konkurenceschopnosti. Budeme se snažit snížit odvodovou zátěž, která visí právě na pracovních místech. Pro příští období bychom rádi snížili sociální pojištění o 8 procentních bodů, výpadek na důchodovém účtu navrhujeme krýt zhruba 30 % inkasa DPH, což je tak odpovídající částka tomu výpadku 8 % sociálního pojištění.

Last, but not least, je velmi razantní snížení administrativní náročnosti, jasná pravidla a především vymahatelnost práva. Situace, které jsme dnes bohužel svědky, že existuje podezření, že represivní složky, například Finanční správa, jsou používány v rámci konkurenčního boje, že jsou doložitelné případy, kdy výkonná moc státu nerespektuje rozhodnutí soudu a odmítá se podrobit soudnímu rozhodnutí, jsou nesmírně nebezpečné precedenty pro podnikatelské prostředí. Trváme na tom, že jasná vymahatelnost práva s nemilosrdným vyloučením jakéhokoliv konfliktu zájmů je nezbytná podmínka zdravého podnikatelského prostředí.

Rád bych řekl, že k rozpočtové odpovědnosti nepochybně patří i přiměřený poměr mezi spotřebou, transfery obyvatelstva a výší investic. Nepočítám-li peníze, které jsme používali z Evropské unie, tak je smutnou skutečností, že rozpočet na rok 2018 připravuje vláda z mnohem menších investic národních zdrojů do infrastruktury i do vědy a výzkumu, než se investovalo v době krize. Je to právě proto, že se spotřebovává tolik na spotřebu. My musíme umět ty neefektivní spotřební výdaje zlevnit a musíme umět vytvořit dostatečný prostor pro investice. A to se nedá udělat bez systémových reforem.

Miroslav Kalousek, předseda TOP 09

ŠTÍTKY

Témata:
Daňový systém, Sociální politika
TOP 09 Facebook Twitter YouTube G+ Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Michnův palác, budova č. 2
Újezd 450/40
118 00 Praha 1 - Malá Strana

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999
fax: 255 790 899

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí TOP 09

lenka.brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 932

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO SENÁT

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Miroslav Kalousek:Koruna je jenom jedna. Buď ji projíte, nebo ji investujete.
Děkujeme