Kalousek: Před penzijní reformou neuhneme

13. 9. 2017

(přepis projevu předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska na debatě pořádané Britskou obchodní komorou v ČR)

Děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Vám, dámy a pánové, děkuji za čas, že jste přišli.

Pro příští volební období bych zdůraznil 4 zásadní priority hospodářské politiky TOP 09. Za prvé je to rozpočtová odpovědnost. Vláda za poslední 3 roky výrazným způsobem zhoršila strukturální deficit veřejných financí. My bychom ho chtěli směřovat k 0 s tím, že nad 2 % HDP bychom měli být schopni tvořit přebytky pro případy recese, jinak by měl být rozpočet vyrovnaný a deficit bychom si měli dovolit pouze v případě recese. Toho nelze dlouhodobě dosáhnout bez dvou základních systémových reforem, a sice penzijní reformy a reformy zdravotního pojištění. Tyto dva problémy spolu souvisí, protože jejich společným jmenovatelem je prodlužování délky lidského věku. Není možné trvale udržet vyrovnané zdravé veřejné rozpočty a současně udržet důstojné penze a kvalitu zdravotní péče. To znamená, že ty reformy jsou pro nás prioritou. Bohužel je doprovází tato věta: „Více osobní odpovědnosti, více osobní spoluúčasti.“ Nelze od toho ustoupit.

Druhou prioritou bude snaha pomalu měnit strukturu ekonomiky, dovolte mi to přirovnání, od levných montoven k ekonomice nápadů, abychom měli více finálních produktů s vyšší přidanou hodnotou u lidské práce, což je samozřejmě běh na dlouhou trať. Ale to, co je pro to nezbytné, je přestat podporovat investičními pobídkami právě levné montovny a svěřovat státní podporu do nápadů s vysokým backgroundem vědy a výzkumu, který musí být firmám k dispozici.

Za třetí prioritu bych označil změnu struktury daňové zátěže, protože to, co je u nás nejvíc zdaněno, je lidská práce, která rozhodne o naší budoucí konkurenceschopnosti. Budeme se snažit snížit odvodovou zátěž, která visí právě na pracovních místech. Pro příští období bychom rádi snížili sociální pojištění o 8 procentních bodů, výpadek na důchodovém účtu navrhujeme krýt zhruba 30 % inkasa DPH, což je tak odpovídající částka tomu výpadku 8 % sociálního pojištění.

Last, but not least, je velmi razantní snížení administrativní náročnosti, jasná pravidla a především vymahatelnost práva. Situace, které jsme dnes bohužel svědky, že existuje podezření, že represivní složky, například Finanční správa, jsou používány v rámci konkurenčního boje, že jsou doložitelné případy, kdy výkonná moc státu nerespektuje rozhodnutí soudu a odmítá se podrobit soudnímu rozhodnutí, jsou nesmírně nebezpečné precedenty pro podnikatelské prostředí. Trváme na tom, že jasná vymahatelnost práva s nemilosrdným vyloučením jakéhokoliv konfliktu zájmů je nezbytná podmínka zdravého podnikatelského prostředí.

Rád bych řekl, že k rozpočtové odpovědnosti nepochybně patří i přiměřený poměr mezi spotřebou, transfery obyvatelstva a výší investic. Nepočítám-li peníze, které jsme používali z Evropské unie, tak je smutnou skutečností, že rozpočet na rok 2018 připravuje vláda z mnohem menších investic národních zdrojů do infrastruktury i do vědy a výzkumu, než se investovalo v době krize. Je to právě proto, že se spotřebovává tolik na spotřebu. My musíme umět ty neefektivní spotřební výdaje zlevnit a musíme umět vytvořit dostatečný prostor pro investice. A to se nedá udělat bez systémových reforem.

Miroslav Kalousek, předseda TOP 09

ŠTÍTKY

Témata:
Daňový systém, Sociální politika
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme