Karel Rais

Kandidát do Senátu za obvod č. 59 - Brno-město

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr.h.c., se narodil 14. října 1949 v Brně. Je současným (od 1. února 2006) rektorem Vysokého učení technického v Brně.

V letech 2003-2006 pracoval jako prorektor pro strategický rozvoj, od roku 1989 pracoval v řadě akademických funkcí na úrovni fakulty (mj. šest let zastával funkci děkana Fakulty podnikatelské VUT).

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr.h.c. vystudoval Fakultu elektrotechniky VUT, specializaci počítače. V letech 1992-1995 absolvoval MBA studia na Nottingham Trent University ve Velké Británii a od té doby organizuje a přednáší MBA studia na VUT v Brně. Je též spoluorganizátor řady dalších mezinárodních manažerských studií - např. LLM studií, joint master degree studií zajišťovaných společně s Ekonomickou universitou K. Adamieckého v Katovicích, atd.

Docentem se stal po habilitaci v roce 2002 a profesorem v oboru management byl jmenován presidentem republiky v roce 2005. Prof. Rais pravidelně přednáší na řadě zahraničních univerzit.

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr.h.c. dlouhodobě poskytuje konzultační činnost pro strojírenské a elektrotechnické podniky – před rokem 1989 se koncentroval zejména na oblast operativního řízení výroby, po roce 1989 se soustřeďuje zejména do oblasti makroekonomické. Další oblast jeho působení je směřována do poradenství ve strategickém řízení strojírenských, elektrotechnických a jiných výrobních i nevýrobních organizací.

Výrazně se angažuje v procesech získávání finančních prostředků strukturálních fondů EU pro potřeby výzkumu nejenom VUT, ale i ostatních brněnských univerzit. Pod jeho vedením VUT v posledních létech získalo cca 9 miliard Kč z EU fondů a buduje vědecká a odborná centra nejenom evropské, ale i světové úrovně. Špičkové vědecké infrastruktury na VUT již dnes přináší Brnu a jeho okolí možnost zaměstnání několika stovek mladých vědeckých, odborných a provozních pracovníků. Těsná spolupráce VUT s podniky, což je jedním z dlouhodobých strategických cílů jmenovaného, vytváří reálné základy dosažení strategického cíle Jihomoravského kraje – stát se členem elitní skupiny 50ti nejinovativnějších regionů Evropy.

Je nositelem mnoha veřejných ocenění, a to jak podnikatelských tak akademických – v roce 2010 získal prestižní ocenění Cenu města Brna za hospodářský rozvoj; jeho dlouholetá spolupráce s průmyslovými podniky byla několikráte oceněna na úrovni hospodářských komor, atd. Obdržel titul doktor honoris causa od Iževské státní univerzity (2010); prestižní ocenění Technické univerzity ve Vídni - cenu Johanna Josepha Ritter von Prechtla (2011); atd. Pod jeho vedením VUT obdrželo řadu význačných ocenění, např. v roce 2010 bylo VUT zařazeno mezi 100 nejlepších českých firem.

Rozhovory a komentáře

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme