Rais: Investice do vědy přináší nová pracovní místa

Rozhovor s kandidátem do Senátu Karlem Raisem

Rektor Vysokého učení technického Karel Rais je kandidátem za TOP 09 pro Brno-město. Třiašedesátiletý profesor přednáší doma i v cizině.

2. 10. 2012

Jaký je největší problém regionu?

Základní problém spatřuji v korupci, v morální bídě lidí, kteří tuto společnost vedou. Řešení finančních problémů na úkor mladých rodin s dětmi, na úkor seniorů, invalidních důchodců a handicapovaných spoluobčanů, kteří nemají možnost se bránit, považuji za další obrovský okruh problémů, jejichž rozsah přesahuje region. Nelze pouze „tupě“ zvyšovat daně bez jakéhokoliv sociálního polštáře a bez nastartování podpory průmyslu, který přinese zvýšení HDP.

Jak přispějete k jeho řešení?

Myslím si, že v některých oblastech již přispívám, a to konkrétně ke vzniku nových pracovních míst. V rámci výstavby vědeckých institucí jsem pomohl vytvořit podmínky pro vznik asi 600 nových pracovních míst v městě Brně. V oblasti legislativy chci podpořit ty zákony, které povedou k odstranění nedůstojného postavení seniorů, invalidů, handicapovaných spoluobčanů a mladých rodin s dětmi.

Pokud budete zvolen, co hodláte udělat pro region jako první?

Chci pokračovat v započatém díle. Považuji za důležité pracovat na přípravě projektů EU pro léta 2015 až 2020, abychom zajistili pro Brno stovky nových pracovních míst, nejenom pro vědce, ale i pro běžné technickoadministrativní pracovníky.

Jak byste hlasoval o církevních restitucích?

Zastávám filozofii „co bylo ukradeno, musím být vráceno“. Problém však je v obsahu předloženého zákona, zda se vrací skutečně ukradený majetek, zda finanční náhrady odpovídají ztrátám církve a podobně. Dále nevidím důvod, proč vracet miliardy korun církvím, které zde před rokem 1948 nepůsobily. Proto bych pro navržené znění zákona nehlasoval.

Koho budete volit v prezidentských volbách?

Budu volit Jana Fischera, který je dnes nezávislým politikem.

Mladá fronta DNES, 2. 10. 2012, rubrika: Brno a jižní Morava, str. 3

Štítky