Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

Kandidát na hejtmana Jihočeského kraje

Zdeněk Bezecný se narodil 1. prosince 1971 v Českých Budějovicích, kde stále žije. Je otcem dvou dětí.

Vystudoval magisterský obor dějepis-český jazyk na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a doktorský obor české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem a spoluautorem dvou knih a desítek vědeckých statí publikovaných doma i v zahraničí. Zabývá se především dějinami šlechty v moderní době. Vyučuje dějiny 19. století na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, na jejímž vedení se podílel i jako proděkan pro studijní záležitosti.

V letech 1998 až 2006 byl zastupitelem statutárního města České Budějovice a předsedou kulturní komise rady města. Do svého vstupu do strany TOP 09 byl členem KDU-ČSL. V současnosti je předsedou krajského výboru TOP 09 v Jihočeském kraji. V květnu 2010 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Rozhovory a komentáře