Kandidátka pro volby: 2013 poslanecká sněmovna

Kraj: Vysočina
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Karel Tureček

Ing. Karel Tureček

42 let

zemědělec, rybář

Chýnov, TOP 09

Celý dosavadní život Ing. Karla Turečka je spjat se zemědělstvím a s venkovem, odkud pochází a kde trvale žije. Je proto logické, že vystudoval střední zemědělskou školu v Táboře a poté agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně.

Brzy po absolutoriu se seznámil s Josefem Luxem a doba, po kterou měl možnost s ním spolupracovat, je pro něho dodnes velkou inspirací. Zároveň ho tato doba přivedla k politice, která má obsah, nevyžívá se v politikaření, ale snaží se být službou a řídí se dlouhodobou vizí. Svá profesní léta prožíval na pomezí politiky a zemědělství. Vykonával roli poradce a náměstka různých ministrů. Ve funkci náměstka ministra zemědělství působil v oblasti vodního hospodářství, zemědělských komodit, potravin, nebo zemědělské vědy a výzkumu.  Své zkušenosti z této oblasti uplatňuje také jako předseda expertní komise pro zemědělství a venkov TOP 09 při přípravě odborného zázemí, formulování politiky, nebo přípravy odborných stanovisek. Především je však rybářem.

Jeho názory a priority jsou rovněž spjaté s venkovem. Usiluje, aby lidé - a zejména mladí - neměli důvod ho opouštět proto, že kvalita života ve městech je lepší. Kvalitu života na venkově preferuje jako lepší nabídku zdravého životního stylu, kontaktu s přírodou a svobody. Proto se chce zasadit o legislativu, která zajistí zlepšování infrastruktury na venkově, kultury, společenského vyžití, příležitostí ke vzdělávání atd. Musí být šance budovat na venkově konkurenceschopné podniky soupeřící nejen s domácími výrobci, ale také s evropskými, nezatěžované zbytečnou administrativou. Z vyjádření odpovědnosti vůči budoucím generacím považuje podporu metod šetrného zacházení s půdou, ochranu půdy, vody a krajiny, podporu potravinové soběstačnosti státu a bezpečnosti potravin.

Ing. Karlu Turečkovi je 42 let, je ženatý, má tři dcery.

42 zemědělec, rybář Chýnov TOP 09
2. Zdeňka Tajovská

Zdeňka Tajovská

57 let

místostarostka Dušejova

Dušejov, STAN

2. Zdeňka Tajovská, místostarostka obce Dušejov

Narodila jsem se v Hlinsku v Čechách v roce 1956. Od roku 1961 jsem žila s rodiči a třemi sourozenci ve Žďáře nad Sázavou. V roce 1979 jsem se vdala a odstěhovala do Jihlavy. Nyní žiji v Dušejově, obci nedaleko krajského města.

Absolvovala jsem gymnázium a následně ekonomiku zemědělství.
Mám dlouholetou praxi na obchodním oddělení – zásobování, odbyt, dovozy. Po té jsem pracovala v obchodní službě zahraniční pojišťovací společnosti jako finanční poradce.

Do komunální politiky jsem vstoupila v roce 2006 jako starostka obce Dušejov a současně předsedkyně Mikroregionu Dušejovsko. Od roku 2010 jsem neuvolněná místostarostka obce.

Jsem 34 let vdaná a mám dvě dospělé děti.

Neoddělitelně do mého života patří skauting, turistika, toulky přírodou se psem, houbaření, pěstování růží, divadlo, hudba, zpěv jen tak i ve sboru, lidová řemesla a lidé kolem mě, pro které připravuji vzdělávací, kulturní  a společenské  akce.

Motto:

„Žij každý den tak, jako by byl dnem posledním“

57 místostarostka Dušejova Dušejov STAN
3. Bc. Ladislav Bárta

Bc. Ladislav Bárta

43 let

místostarosta Žďáru nad Sázavou

Žďár nad Sázavou, TOP 09

V současnosti pracuji třetím rokem jako místostarosta města odpovědný za oblast rozvoje, školství, sociální oblast, kulturu a sport. Ve své gesci mám pak ještě činnost 11 příspěvkových organizací města. Práce je to náročná, ale snažím se v ní uplatnit všechny náměty a připomínky, které jsem v oblasti komunální politiky v minulosti měl. Dochází tím k naplnění starého úsloví … nekecat ... makat. Nemám rád sdělení tipu, že něco nejde a proto se snažím prací o zahnání tohoto oblíbeného klišé ve společnosti.

Ke své práci čerpám ze zkušeností vyučeného horizontkáře, který si postupně dodělával vzdělání a hledal smysl života, který jsem nejprve našel v pomoci druhým lidem jako zakládající a desetiletý ředitel oblastní charity. Asi dva roky jsem také působil na různých pozicích ve státní správě jako asistent, či poradce. Pak jsem působil jako projektový manažer u organizace poskytující vzdělávání, sociální služby a aktivní programy pro volný čas dětí a mládeže. Po celý život se zajímám o politiku a tak jsem do ní před třemi roky aktivně a na plný úvazek vstoupil na komunální úrovni.

Jsem z početnější rodiny a tak můj obdiv mají rodiče, že nás 4 bratry dobře vychovali a dali nám do vínku „zdravý selský rozum“, který je nejen v dnešní době velmi potřeba. Hrdý jsem na to, jak jsme s bratry uspořádali společnou oslavu kulatin našich rodičů a bez jejich vědomí sezvali jejich početné uskupení bratrů a sester a prožili krásné společné chvíle.

Od svého mládí jsem se věnoval sportu, nejprve aktivně a nyní jako doplněk volného času a zdroj relaxace. V oblibě mám kolečkové brusle, kolo a hokej. Zároveň se snažím podporovat různé sportovní aktivity a podílet se na jejich organizaci. Mezi nejzajímavější řadím sportovní dvanáctiboj Žďárské ligy mistrů, který je fenoménem sportovní všestrannosti.
Motto
Ve svém životě se snažím naplnit heslo ... neslibuj, ale konej.

43 místostarosta Žďáru nad Sázavou Žďár nad Sázavou TOP 09
4. Josef Březka

Josef Březka

48 let

starosta Borů, konstruktér

Bory, STAN

Od roku 1994 zastávám funkci uvolněného starosty v obci Bory.

Jsem předsedou Mikroregionu  Velkomeziříčsko-bítešsko a členem správní rady MAS Most Vysočiny o.p.s.

Předchozí zkušenosti:

Vystudoval jsem Střední  průmyslovou školu strojní v Brně.

Po škole jsem nastoupil v konstrukci v První brněnské strojírně v Brně jako konstruktér.

Od roku 1990 jsem pracoval v Sanbornu ve  Velkém  Meziříčí jako konstruktér a později jako vedoucí konstruktér.

Zajímavosti :  

ekonomika, sport, cestování , fotografování

Úspěch :

18ti leté zastávání funkce starosty

Moto :

,,Vize, odvaha, skutečnost“

48 starosta Borů, konstruktér Bory STAN
5. Bc. Libor Honzárek

Bc. Libor Honzárek

50 let

radní Havlíčkova Brodu

Havlíčkův Brod, TOP 09

Narodil jsem se v r. 1963 v Havlíčkově Brodě.

Po ukončení studia na Střední průmyslové škole stavební (1982) a výkonu základní prezenční vojenské služby (1982-84) jsem nastoupil do státního podniku Zemědělské stavby v Havlíčkově Brodě.

V roce 1992 jsem byl spoluzakladatelem geodetické a projektové firmy Geonova, o tři roky později jsem uvedl v činnost samostatný projektový ateliér.

Od listopadových událostí roku 1989 jsem aktivně pracoval ve složkách OF, v roce 2002 jsem byl zvolen do havlíčkobrodského městského zastupitelstva v rámci Sdružení nezávislých kandidátů.

V období 2006 – 2010 jsem vykonával funkci místostarosty Havlíčkova Brodu s gescí pro rozvoj města, dopravu a životní prostředí. Od roku 2010 jsem uvolněným radním se stejnou gescí jako v předešlém volebním období.

Od roku 2012 jsem členem TOP 09, před tímto obdobím jsem nebyl členem žádné politické strany.

Jsem ženatý, manželka Olga je zdravotní sestrou, mám dvě děti (Aneta, 20 let studuje obor fyzioterapie, syn David 23 let, studuje lékařství).

Členem domácnosti je též i pes (bordercolie) a kočka!  

Mezi moje záliby patří:

Sport, příroda,rybaření, regionální historie a architektura.

Zajímám se o společenské vědy, zejména politologii a mezinárodní vztahy (tento obor studuji třetím rokem na Metropolitní univerzitě v Praze v prezenční formě).

Od roku 1992 jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků, nyní ve funkci člena Oblastního výboru ČKAIT v Jihlavě.

50 radní Havlíčkova Brodu Havlíčkův Brod TOP 09
6. Ing. Libor Fejta

Ing. Libor Fejta

54 let

bezpečnostní inženýr JE Dukovany

Třebíč, TOP 09

Pracuji jako bezpečnostní inženýr v Jaderné elektrárně Dukovany. Podílel jsem se na její výstavbě, spouštění a více než 25 let úspěšného provozu. Nejvíce času jsem sloužil jako operátor reaktoru a vedoucí prvního bloku. Náplní mojí práce je jaderná bezpečnost. Specializuji se na problematiku black-out a řešení havarijních situací. Jsem členem zkušební komise Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kontrolních misí Mezinárodní agentury pro atomovou energii a členem České nukleární společnosti.


Jsem ženatý, mám dva syny a dceru.


Mezi mé koníčky patří poslech hudby, hra na kytaru a kontrabas, četba a turistika.


Moje motto: „Dum spiro spero“ – „Dokud dýchám doufám“

54 bezpečnostní inženýr JE Dukovany Třebíč TOP 09
7. Ing. Jaromír Barák

Ing. Jaromír Barák

55 let

ekonom, zastupitel Třebíče

Třebíč, STAN

Jaromír Barák se narodil 9. 12. 1957, žije v Třebíči. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně, ekonomii a management studoval na Masarykově univerzitě v Brně a Vysoké škole ekonomické v Praze. Do roku 1990 pracoval jako počítačový specialista, poté působil ve státní správě, kde se věnoval ekonomické transformaci státních podniků. Od roku 2001 se zabývá poradenstvím v oblasti restrukturalizace, organizace a ekonomického řízení malých a středních firem, na vedení některých z nich se podílí.

V roce 2000 se stal členem zastupitelstva kraje Vysočina a předsedou jeho kontrolního výboru. V současné době je druhé volební období členem městského zastupitelstva v Třebíči, kde patří k nejvýraznějším kritikům klientelizmu vedení radnice.

Převážnou část svého volného času věnuje dobrovolnictví v jedné z největších světových dobročinných organizací, kde organizuje výměnné studijní pobyty středoškolských studentů do zahraničí.

Jaromír Barák je ženatý, s manželkou Jaroslavou vychovali dceru a syna.

55 ekonom, zastupitel Třebíče Třebíč STAN
8. Ing. arch. Jiří Vohralík

Ing. arch. Jiří Vohralík

50 let

architekt, zastupitel Jihlavy

Jihlava, TOP 09

Předchozí zkušenosti : Od roku 1987 asistent na VŠ, projektant státní firmy, úředník Okresního úřadu, soukromý podnikatel – architekt.


Rodina, manželka a 4 dcery


Zajímavosti Koníček – toulání přírodou s foťákem, sport


Motto Chceš – li uskutečnit své sny, probuď se!

50 architekt, zastupitel Jihlavy Jihlava TOP 09
9. Martin Sedlák

Martin Sedlák

42 let

projektový manažer

Havlíčkův Brod, TOP 09

Po vyučení elektromechanikem rozvodných zařízení jsem nastoupil do pracovního poměru k tehdejšímu Okresnímu stavebnímu podniku na pozici elektromontér. V souběhu se zaměstnáním jsem doplňoval vzdělání a odmaturoval v oboru řídící a programovací technika. Po absolvování základní vojenské služby jsem začal podnikat v elektroinstalacích, kde se zaměřuji na obory slaboproudé – zabezpečovací techniky. V roce 1993 zakládám společnost Kelcom Havlíčkův Brod ve které působím do současnosti. Dnes na pozici projektového manažera zakázek. K tomuto v současné době v pozici živnostníka zajišťuji pro různé subjekty poradenství a organizační činnost ve stavebnictví. Jsem členem správní rady Okresní hospodářské komory v Havlíčkově Brodě. V roce 2009 jsem vstoupil do TOP09 jako jeden ze zakládajících členů na Havlíčkobrodsku. V současnosti jsem členem finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod delegovaným TOP09.


Rodina rozvedený, 2 děti – dcery 13 a16 let

Ve volném čase se věnuji kultuře a historii. Sportovní činnost provozuji rekreačně


Motto Carpe diem /užij dne/

42 projektový manažer Havlíčkův Brod TOP 09
10. Ing. Blanka Veletová

Ing. Blanka Veletová

48 let

starostka Košetic, ekonom

Košetice, STAN

Pracuji jako uvolněná starostka obce Košetice v okrese Pelhřimov. Poprvé jsem na tuto pozici kandidovala v komunálních volbách v roce 1994 a od té doby procházím úspěšně  každé 4 roky volbami. Moje dnes již 19ti leté zkušenosti s komunální politikou mi dávají bohatý základ pro řešení různých situací.

Jsem předsedkyní Mikroregionu Košeticko, který sestává ze 6 obcí.

Absolvovala jsem  Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze.

 Jsem vdaná a mám 3 děti.

Ve svém volném čase se věnuji včelaření, pracuji jako předsedkyně ZO ČSV Košetice. Zajímá mě kultura, knihy a přátelé. Nemám ráda přetvářku a lži. Baví mě cestování a poznávání nových zemí a lidí.

Mé motto je. "berme život jaký je"

48 starostka Košetic, ekonom Košetice STAN
11. Věra Podhorská

Věra Podhorská

61 let

ředitelka DKO s.r.o. Jihlava, zastupitelka

Jihlava, TOP 09

Mám střední ekonomické vzdělání a pracuji v tomto oboru na různých postech po celý produktivní život. Mám také zkušenosti v oblasti veřejných financí a rozpočtu jednak z pozice vedoucí ekonomického odboru, jednak z pozice zastupitele města Jihlavy a člena různých komisí a výborů samosprávy. Pozice ředitelky Domu kultury v Jihlavě mě přivedla do oblasti kultury, kde se setkávám s osobnostmi tohoto oboru a šíře žánrů, kterou pro občany připravujeme, mě obohatila o další duchovní zážitky.

 

Jsem vdaná již mnoho let a mám dvaceti osmiletou dceru.

Náročnou práci vedoucího pracovníka kompenzuji sportem. Věnuji se orientačnímu běhu, který je zajímavý tím, že vždycky nezvítězí ten nejrychlejší. Miluji četbu klasických knížek, především historické romány, a dále dobré víno a inteligentní legraci.


Všechno zlé je k něčemu dobré.

61 ředitelka DKO s.r.o. Jihlava, zastupitelka Jihlava TOP 09
12. Ing. Zdenka Chmelařová

Ing. Zdenka Chmelařová

56 let

provozovatelka fitness centra

Pelhřimov, TOP 09

Přestože jsem vystudovala VUT Brno – fakultu technologickou ve Zlíně, smyslem mého života je sport. Snažím se popularizovat sportovní aktivity prospěšné pro klouby a páteř a přispět tak malou trochou ke zkvalitnění života mých spoluobčanů.


Jsem vdaná, mám 3 dcery


Z mého velkého koníčka - sportu vyplynula i moje profese. V současnosti jsem k tomu přibrala i dva psy – labradory, s kterými trávím volné chvíle.


Motto: Každý člověk je pro mě inspirací.

56 provozovatelka fitness centra Pelhřimov TOP 09
13. Ing. František Dvořák

Ing. František Dvořák

38 let

starosta Radňovic, ekonom

Radňovice, STAN

Vzdělání:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – Provozně ekonomická fakulta – obor manažersko-ekonomický (1999)

Zaměstnání:

Starosta obce Radňovice (od 2. 11. 2006), ekonom

Předchozí zkušenosti:

Základní vojenská služba (1999 – 2000)

Kontrolní pracovník na Finančním úřadu ve Žďáru nad Sázavou (2000 – 2006)

Zajímavosti:

Oblasti zájmu: zemědělství, daňová problematika

Koníčky: cykloturistika, sportovní rybolov

Motto:

„Nechval dne, dokud neminul, nechval člověka, dokud nezhynul.“

38 starosta Radňovic, ekonom Radňovice STAN
14. PaedDr. Svatopluk Dvořák

PaedDr. Svatopluk Dvořák

53 let

učitel

Třebíč, TOP 09

Během celé profesní dráhy pracuji jako učitel na základní a externě na střední škole. Povolání je mým koníčkem, i když nejkrásnějším obdobím školního roku jsou zasloužené prázdniny. Poprvé v životě jsem vstoupil do politické strany na prahu padesátky z čirého zoufalství ze stavu dnešní společnosti a nutnosti alespoň malým dílem pomoci, aby se za nás naši vnuci nemuseli stydět. V tomto volebním období pracuji v sociální komisi MěÚ a jsem členem pracovní skupiny pro územní plánování. Organizuji sportovní soutěže pro mládež v několika odvětvích a snažím se ji vést ke zdravému životnímu stylu.


Stav: ženatý, dcera 23 let
Hobby: četba, historie, přírodní medicína, pěstování rostlin, cestování a aktivní pohyb – sjezdové i běžecké lyžování, cyklistika, plavání, fotbálek, volejbal, tenis, vodáctví, jachting.
Motto: „Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu“

53 učitel Třebíč TOP 09
15. JUDr. Miloš Jirman

JUDr. Miloš Jirman

50 let

advokát, radní Žďáru nad Sázavou

Žďár nad Sázavou, TOP 09

50 advokát, radní Žďáru nad Sázavou Žďár nad Sázavou TOP 09
16. Věra Bartuňková

Věra Bartuňková

47 let

podnikatelka, starostka Zvěrkovic

Zvěrkovice, bezpp

Předchozí zkušenosti :

Jsem neuvolněná starostka obce Zvěrkovice v okrese Třebíč již 21 roků. Po vystudování Střední zemědělské technické školy a mateřské dovolené jsem nastoupila a pracovala šestnáct roků ve stavební firmě v Moravských Budějovicích. V současné době jsem jednatelkou malé firmy, která se zabývá inženýrsko-investorskou činností.

V loňském roce, po volbách do Krajského zastupitelstva, jsem byla zvolena členkou komise - Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky. Jsem registrovaným příznivcem hnutí Starostové a nezávislí.

Jsem vdaná, mám dvě dospělé děti

Mezi moje koníčky patří zahrada, chalupaření, cestování a pasivně sport.

47 podnikatelka, starostka Zvěrkovic Zvěrkovice bezpp
17. Mgr. Jiří Havlíček

Mgr. Jiří Havlíček

56 let

starosta Krucemburku

Krucemburk, TOP 09

Po vyučení a vystudování střední školy jsem 25 let vykonával odborné profese elektro včetně revizních prací ve stavebnictví, zemědělství a jako živnostník. Po změně zdravotní způsobilosti jsem vystudoval právnickou fakultu a pracoval ve státní správě a později v samosprávě. Při své práci se snažím řídit heslem: „Buďme ostražití jako vlci, chytří jako lišky, ale vždy mějme holubičí lásku, protože člověk pro kterého vše konáme je náš přítel.
V roce 1988 jsem postavil dům, s manželkou Alenou jsme vychovali tři syny a dceru. Máme pět vnoučat. Mým největším koníčkem je myslivost, dále četba a zdravotně omezené sportování – cyklistika. V loňském roce se mi podařilo vystoupat na horu Sinaj (2285m n.m.).


S humorem, dobrou náladou a optimismem se v životě podaří překonat vše.

56 starosta Krucemburku Krucemburk TOP 09
18. Mgr. Lenka Jelínková

Mgr. Lenka Jelínková

42 let

finanční manažerka

Jihlava, TOP 09

Motto: Nikdy se nevzdávej, ani když mnohokrát zabloudíš

42 finanční manažerka Jihlava TOP 09
19. Ing. Lenka Arnotová

Ing. Lenka Arnotová

64 let

místostarostka Světlé nad Sázavou, ekonom

Světlá nad Sázavou, STAN

MOTTO:  „ Slušnost není slabost“

Po absolvování  VŠZ v Brně, fakulty provozně ekonomické  jsem 17 let zastávala funkci ekonoma, po revoluci jsem 11 let pracovala jako vedoucí expozitury  KB ve Světlé nad Sázavou.V komunální politice pracuji od roku 1994,ve  volbách v roce  2002 jsem byla zvolena  do funkce místostarosty.V této volené pozici( střídavě  místostarosta- starosta) pracuji dodnes.

Ve svém působení v samosprávě města plně využívám svých znalostí a především zkušeností z předchozích zaměstnání. Důraz kladu na pracovitost,odbornost a osobní odpovědnost.

Výkon své funkce  vnímám jako službu občanům. Svou prací bych chtěla přispět k obnovení důvěry v právní řád, potírání korupce a zneužívání získané moci.

Mezi mé koníčky patří cestování, divadlo, filmy a ruční práce.

Jsem vdaná, mám dvě dospělé děti.

64 místostarostka Světlé nad Sázavou, ekonom Světlá nad Sázavou STAN
20. Ing. Imrich Brdečka

Ing. Imrich Brdečka

54 let

logistik

Humpolec, TOP 09

Od VŠ jsem pracoval jako vedoucí nákupu ve dvou velkých firmách,
potom jsem vykonával funkci výkonného ředitele v soukromé střední firmě
nyní pracuji jako logistik ve strojírenské firmě
Rodina – ženatý 31 let, mám 2 syny 30 let a 27 let
Zajímavosti: absolvent SPŠS Pelhřimov a následně ČVUT Praha, po absolvání VŠ jsem získal
díky práci v nákupu, obchodní,ekonomické a komunikativní zkušenosti.
V roce 2010 jsem byl v komunálních volbách zvolen do zastupitelstva města
Humpolec a zároveň zastávám funkci předsedy kontrolního výboru.
Velkým koníčkem byl vždy sport, hrál jsem závodně fotbal na celostátní úrovni
i v současné době se aktivně věnuji v Humpolci výchově mladých fotbalistů a
pracuji ve výkonném výboru FK Humpolec.
Vzhledem k tomu,že se často pohybuji mezi mládeží, tak mě zajímají jejich
názory a komunikace s nimi je pro mě vždy zajímavá a poučná.

Motto – Soustřeď se na dobré myšlenky. Zůstaň pozitivní, Mysli pozitivně, Konej pozitivně.

54 logistik Humpolec TOP 09
Očekávání výsledků voleb
26. 10. 2013

Očekávání výsledků voleb

V sobotu odpoledne čekali na výsledky voleb lídr kandidátky Karel Tureček i ostatní kandidáti.

Celý článek
Poděkování voličům
26. 10. 2013

Poděkování voličům

Vaše důvěra, získaný mandát pro lídra kandidátky Karla Turečka a celkový výsledek voleb nás zavazuje k pokračování naší práce. Budeme se i nadále snažit nezklamat Vaši důvěru a hájit zájmy konzervativní politiky na politické scéně České republiky.

Celý článek
Poslancem za TOP 09 Vysočina je Karel Tureček
26. 10. 2013

Poslancem za TOP 09 Vysočina je Karel Tureček

Poslancem za TOP 09 Vysočina byl zvolen Ing. Karel Tureček.

Celý článek
Respekt si na Vysočině zaslouží venkov i města
23. 10. 2013

Respekt si na Vysočině zaslouží venkov i města

My z venkova potřebujeme vyšší vzdělání, které získáme ve městě, páni z kaváren se potřebují slušně najíst a místo aby nadávali na dovážené brambory, česnek a maso plné vody, by si mohli říci, že to všechno jim může dát český a moravský venkov.

Celý článek
Zgarba je pouze špičkou ledovce
17. 10. 2013

Zgarba je pouze špičkou ledovce

Netvrdím, že je vždy nutné vzdělání v oboru, ale za personou, sedící za statisíce ročně ve správní radě musí být vidět výsledek, který je odpovídající vyplaceným prostředkům.

Celý článek
Včelařství je srdeční záležitost
16. 10. 2013

Včelařství je srdeční záležitost

Na včelách je něco mystického: Mají instinkt pro společenství, dokážou je hierarchizovat a počínají si přitom nesobecky.

Celý článek
Hlavně, když se plácá…
15. 10. 2013

Hlavně, když se plácá…

Varujme se těch, kteří dnes rozdávají zadarmo koblihy, které se nedají jíst.

Celý článek
Neverbální komunikace zemanovců
15. 10. 2013

Neverbální komunikace zemanovců

Heslo Zastavili jsme Kalouska mi připadá, jak se říká, mimo mísu.

Celý článek
Podnikatelé nejsou paraziti. Kdo nezná české zákony, ať v Čechách nepodniká.
14. 10. 2013

Podnikatelé nejsou paraziti. Kdo nezná české zákony, ať v Čechách nepodniká.

Nezapomínejme, že právě podnikatelé a živnostníci jsou hybným motorem ekonomiky, stojí za zaměstnaností, podstatně se podílí na tvorbě HDP a tím i zvyšují bohatství celé společnosti.

Celý článek
TOP drakiáda s Karlem ve Velkém Meziříčí
14. 10. 2013

TOP drakiáda s Karlem ve Velkém Meziříčí

V sobotu 12.10.2013 se na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí konala TOP drakiáda s Karlem, pod záštitou TOP 09 Velké Meziříčí a SKI klubu Velké Meziříčí.

Celý článek
1 2 3
Články 1 - 10 z 27
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme