Poslancem za TOP 09 Vysočina je Karel Tureček

26. 10. 2013

Karel Tureček se narodil 1. února 1971. Vystudoval střední zemědělskou školu v Táboře a následovala agronomická fakulta Vysoké školy zemědělské v Brně.

Svá profesní léta vždy prožíval na pomezí politiky a zemědělství. Byl poradcem a náměstkem různých ministrů. Ve funkci náměstka ministra zemědělství působil zejména v oblasti vodního hospodářství, zemědělských komodit, potravin, nebo zemědělské vědy a výzkumu.  Své zkušenosti v této oblasti uplatňuje také jako předseda expertní komise pro zemědělství a venkov TOP 09 při přípravě odborného zázemí, formulování politiky, nebo přípravy odborných stanovisek.

Srdcem je rybářem. Jeho postoje byly vždycky spjaté s venkovem.

Kvalitu života na venkově považuje za nejlepší nabídku zdravého životního stylu, kontaktu s přírodou a svobody. Nesmí zde však chybět infrastruktura, kultura, společenské vyžití, škola pro děti a hlavně budoucnost.

Lidé na venkově musejí vědět, že tu mají šanci vybudovat konkurenceschopné podniky soupeřící nejen s domácími výrobci, ale také s evropskými. Že se nebudou potýkat s nesmyslnou administrativní zátěží, že jim stát nebude házet klacky pod nohy.

K odpovědnosti vůči budoucím generacím patří podpora metod šetrného zacházení s půdou, ochrana půdy, vody a krajiny, podpora potravinové soběstačnosti státu a bezpečnosti potravin.

Jeho cílem je podílet se na vytváření venkova, který bude atraktivním místem k životu, zastavit vylidňování a přesun obyvatelstva do velkých městských aglomerací.

Karel Tureček je ženatý a má tři dcery.

Irini Martakidisová, koordinátorka krajské kanceláře TOP 09 Vysočina

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme