Volby do Evropského parlamentu – jak volit

13. 5. 2019

Volby do Evropského parlamentu nás čekají již 24. a 25. května. V pátek (24. 5.) budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu (25. 5.) potom od 8 do 14 hodin. Česká republika tvoří jediný obvod a hlasovací lístky jsou tak na celém území České republiky stejné. 

Ve volbách si na území České republiky zvolíme 21 europoslanců, kteří se potom stanou součástí 705členného sboru poslanců Evropského parlamentu, orgánu, který se velkou měrou spolupodílí na tvorbě evropské legislativy, volí předsedu Evropské komise a rozhoduje o jejím složení, a disponuje také kontrolními pravomocemi nad dalšími podstatnými orgány Evropské unie.

Hlasovat můžete na území obce či jejího okrsku, u jejíhož obecního úřadu jste zapsáni v seznamu voličů. V případě závažných (např. zdravotních) důvodů můžete požádat svoji okrskovou volební komisi o to, aby k vám v rámci území daného volebního okrsku vyslala členy s přenosnou hlasovací schránkou.

Pokud se budete nacházet na jiném místě, než na kterém máte trvalý pobyt, ale stále v rámci České republiky, můžete volit prostřednictvím tzv. volebního průkazu. Pomocí volebního průkazu lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. O tento volební průkaz musíte předem zažádat ve volebním okrsku, kde máte místo trvalého bydliště, a to buď osobně (nejpozději do 22. května do 16:00 hodin), nebo písemně tak, aby byla žádost doručena úřadu nejpozději 17. května v 16:00 hodin.
Ve volební místnosti potom volební průkaz odevzdáte a prokážete svoji totožnost a občanství. 

Nejpozději 21. května obdržíte poštou sadu volebních lístků, na požádání budou sady ale dostupné i ve volební místnosti. Před hlasováním se musíte prokázat dokladem totožnosti.

Na vybrané kandidátní listině můžete udělit až 2 preferenční hlasy, a to zakroužkováním čísla daného kandidáta/daných kandidátů. Jestliže některý z kandidátů získá takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, připadne mandát přednostně tomuto kandidátovi.

Další informace naleznete například ZDE.

(red)

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme